BLOGS

ดูแลดีก็ใช้ได้นาน! 6 วิธีดูแล รถห้องเย็น เพื่อขนส่งสินค้ารักษาอุณหภูมิ

คุณต้องการให้ คาร์แทรค ช่วยเหลือเรื่องอะไร?

ฉันเป็น / ...
จำนวนยานพาหนะของคุณ
ขอบคุณค่ะ เจ้าหน้าที่คาร์แทรคจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด
Oops! Something went wrong while submitting the form.

สำหรับธุรกิจที่มีสินค้าที่ต้องรักษาอุณหภูมิความเย็น รถห้องเย็น คือ ปัจจัยสำคัญที่ต้องใช้ในธุรกิจ เพราะถ้ารถห้องเย็นเสียหรือใช้งานไม่ได้ ก็ไม่สามารถส่งของได้ เพราะสินค้ารักษาอุณหภูมิ ไม่สามารถขนส่งได้ด้วยรถขนส่งทั่วไป

ดังนั้น การดูแลและบำรุงรักษารถห้องเย็นเป็นระยะ จึงเป็นเรื่องสำคัญ บทความคาร์แทรค มี 6 วิธีดูแลรถห้องเย็น อย่างมีประสิทธิภาพมาแนะนำ

6 วิธีดูแล รถห้องเย็น อย่างถูกต้อง ให้ใช้งานได้นานและคุ้มค่ามากที่สุด

 1. บำรุงรักษารถห้องเย็นเป็นประจำ

  เหตุการณ์เกี่ยวกับยานพาหนะต่างๆ ที่ไม่คาดฝัน เช่น เครื่องยนต์เสียกะทันหัน ระบบทำความเย็นไม่ทำงาน เซนเซอร์วัดอุณหภูมิวัดไม่ถูกต้องหรือไม่แจ้งเตือน หรือระบายความเย็นไม่ทั่วถึง กระทบกับการขนส่งสินค้าแบบรักษาอุณหภูมิแน่นอน เช่น ขนส่งล่าช้า หรือไม่สามารถขนส่งสินค้าได้ตามกำหนดเวลาที่ต้องการ

  ดังนั้น การบำรุงรักษารถห้องเย็นให้อยู่ในสภาพปกติเป็นประจำ จะช่วยป้องกันให้เหตุการณ์สร้างปัญหาเหล่านี้ถูกพบจนได้รับการแก้ไขก่อนเกิดขึ้นจริง

  ช่วยให้การใช้รถเป็นไปอย่างปกติ ใช้รถได้มากขึ้น การขนส่งตรงตามเวลาและตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งนำไปสู่ความไว้วางใจและความพึงพอใจของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นด้วย
 2. ทำความสะอาดภายในห้องเย็น

  ทุกครั้งที่มีการขนส่ง ภายในห้องเย็นมักมีคราบสกปรกติดตกค้างอยู่ ควรมีการทำความสะอาดห้องเย็นหลังการขนส่งทุกครั้ง ด้วยอุปกรณ์ล้างอย่างเช่น สายฉีดน้ำแรงดันสูง น้ำยาล้างทำความสะอาดพื้นที่ห้องเย็น

  การทำความสะอาดห้องเย็นหลังการขนส่งมีความสำคัญมาก เพราะสิ่งสกปรกอาจจะขวางการระบายอากาศได้ กระทบต่อการรักษาระดับอุณหภูมิ ซึ่งส่งผลให้สินค้าเน่าเสียได้ไวผิดปกติ
 3. ตรวจสอบสภาพรถห้องเย็นก่อนเที่ยวขนส่งจริง

  การตรวจสอบก่อนเที่ยวขนส่งจริงทำทั้งภายในและภายนอก สำหรับภายใน เช่น ช่องระบายน้ำจากความเย็นอุดตันหรือไม่ ผนังรถห้องเย็นมีรอยแตกหรือรูรั่วหรือไม่

  ส่วนสำหรับภายนอกก็อย่างเช่น ส่วนเครื่องยนต์รถ น้ำมันรั่วหยด ผ้าเบรก เครื่องยนต์ฝืด ระบบไฟสัญญาณ หรือแม้แต่ลมยางล้อรถ

  การตรวจสอบเหล่านี้ช่วยลดความเสี่ยงเกิดปัญหาขนส่งที่อาจเกิดขึ้น นอกเหนือจากระบบห้องเย็นบกพร่อง
 4. ดูแลน้ำมันรถให้เต็มถังเสมอ

  น้ำมันรถเต็มถังหรือเพียงพอต่อการขนส่งไม่เพียงแค่ช่วยให้รถเดินทางถึงจุดส่งสินค้าได้แน่นอน แต่ยังช่วยให้รถสามารถทำความเย็นได้หรือรักษาความเย็นความชื้นในระดับที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ไม่อุ่นเกินไปหรือไม่ชื้นเกินไปด้วย
 5. ดตามและควบคุมอุณหภูมิ

  เพื่อใช้งานและดูแลรถห้องเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ คนขับรถควรสามารถติดตามและควบคุมอุณหภูมิระหว่างการขนส่งได้เพื่อให้อุณหภูมิการขนส่งคงที่ และทราบถึงสภาพการทำงานของรถห้องเย็น ว่ายังทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเริ่มแสดงความผิดปกติ ที่หากส่งซ่อมแซมได้ไวก็สามารถลดความเสียหายของเครื่องยนต์และสินค้าได้น้อยที่สุด
 6. ขนส่งสินค้าตามกำหนด ไม่มากไม่น้อยไป

  การขนส่งที่กำหนดโดยมาตรฐานทั่วไป ได้แก่

  - สินค้าต้องอยู่ห่างจากผนังรถห้องเย็นทุกด้าน อย่างน้อย 1-2 นิ้ว หรือ 2-5 ซม.
  - สินค้าต้องอยู่ห่างจากเพดานรถห้องเย็น 9 นิ้ว หรือ 23 ซม.
  - สินค้าต้องอยู่ห่างจากประตูท้ายของรถห้องเย็น 4 นิ้ว หรือ 10 ซม.
  - คอยล์เย็น (Evaporator) ต้องไม่ถูกปิดกั้นขวางทางระบาย

6 วิธีดูแล รถห้องเย็น อย่างถูกต้อง ให้ใช้งานได้นานและคุ้มค่ามากที่สุด

ผลกระทบที่เกิดขึ้นได้จาก รถห้องเย็น ที่ขาดการบำรุงรักษา

รถห้องเย็น หรือขนส่งเย็นแช่เย็นแช่แข็ง ที่ขาดการดูแลรักษาหรือไม่อยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งานดี อาจส่งผลหรือทำให้เกิดความเสี่ยงกับการดำเนินงานดังต่อไปนี้

 1. สินค้าเสียหายไม่ได้คุณภาพหรือเกิดเชื้อโรคอันตรายหรือเกินระดับมาตรฐานที่รับได้
 2. ขาดทุนหรือขาดรายได้เพราะไม่มีลูกค้าใช้บริการ เนื่องจากสินค้าเสียหายไม่ได้คุณภาพจนสร้างความไม่ไว้วางใจให้กับลูกค้าหรือคู่ค้า ไม่มาใช้บริการต่อ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการเรียกความไว้วางใจคืนกลับมาด้วย
 3. ถูกปรับหรือระงับใบอนุญาตขนส่งตามกฎหมายควบคุมด้านความปลอดภัยทางอาหารหรือสินค้าควบคุม เช่น ยา วัคซีน

ดูแล รถห้องเย็น ให้สะอาดและพร้อมใช้งานอย่างถูกต้อง ด้วยระบบจัดการรถครบวงจร

ควบคุมและติดตามอุณหภูมิในรถห้องเย็น แจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเกินกำหนด และบันทึกข้อมูลเป็นรายงานเป็นหลักฐานและฐานข้อมูลทั้งส่วนห้องเย็นและตัวยานพาหนะ ระบบบริหารจัดการรถห้องเย็นหรือขนส่งแช่แข็ง Cartrack ทำได้ครบในหนึ่งเดียว

 • ลดอัตรารถขนส่งเสียกะทันหันด้วยระบบบำรุงรักษารถเชิงป้องกัน

  Cartrack ติดตามและบันทึกข้อมูล การใช้รถ และแจ้งเตือนซ่อมบำรุงรถอย่างเเหมาะสมให้อัตโนมัติ หรือตั้งค่าแจ้งเตือนตามต้องการได้ ช่วยลดอัตราความเสี่ยงรถเสียกะทันหัน ลดการขาดโอกาสใช้งาน การขาดรายได้ ที่ช่วยเพิ่มกำไรจากการใช้งานยานพาหนะได้อย่างคุ้มค่าและอย่างยั่งยืน
 • ดูแลสินค้าสดใหม่ตลอดเวลาด้วยระบบติดตามอุณหภูมิแบบ Real-Time

  ระบบติดตามอุณหภูมิ Cartrack มาพร้อมกับระบบจีพีเอสและเทคโนโลยีเทเลเมติกส์ ที่ติดตามข้อมูลแบบอัจฉริยะ ด้วยการติดตามและประมวลผลข้อมูลพร้อมแจ้งเตือนแบบเชิงรุก (Pro-activeเพื่อให้ธุรกิจขนส่งรู้เมื่อระบบห้องเย็นหรือรถผิดปกติ แก้ไขได้ก่อนหรือทันท่วงที และช่วยให้ดูแลสินค้าให้สดใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • วางแผนเส้นทางการขนส่งให้เร็วขึ้น เพื่อความสดใหม่

  ระบบบริหารจัดการรถห้องเย็น Cartrack มีฟีเจอร์วางแผนเส้นทางขนส่ง ที่บริหารการใช้รถและพนักงานขับรถได้ เช่น เลือกรถที่เหมาะสมกับขนาดการขนส่ง ค้นหาและใช้งานรถและคนขับที่อยู่ใกล้ที่สุด และวางแผนเส้นทางการขนส่งโดยอิงจากสภาพการจราจรจากแผนที่ Google Maps ลิขสิทธิ์แท้ได้ด้วย
 • ปฏิบัติตามกฎหมายขนส่ง

  การขนส่งเพื่อธุรกิจมีกฎหมายขนส่งควบคุมอย่างชัดเจน ระบบบริหารจัดการยานพาหนะ Cartrack ดูแลการใช้รถให้เป็นไปตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบควบคุมการใช้งาน เช่น เครื่องรูดใบขับขี่ แท็กคนขับเพื่อยืนยันตัวตนคนขับ เซนเซอร์ประตูสินค้าเพื่อยืนยันการเปิดปิดประตูในสถานที่ที่กำหนดเท่านั้น ช่วยสร้างมาตรฐานการขนส่งและความมั่นใจให้กับลูกค้าและธุรกิจได้เต็มที่

ดูแล รถห้องเย็น ให้สะอาดและพร้อมใช้งานอย่างถูกต้อง ด้วยระบบจัดการรถครบวงจร

การจัดการขนส่งแบบรถห้องเย็นมีรายละเอียดที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพราะคุณภาพของสินค้าขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพความสมบูรณ์ของรถห้องเย็น

การเลือกระบบบริหารจัดการรถห้องเย็นที่มีประสิทธิภาพและมีบริการดูแลหลังการขายตลอด 24 ชม. ช่วยธุรกิจได้ อย่างเช่นระบบติดตามและบริหารจัดการยานพาหนะ Cartrack

ดูแลรถพร้อมลดต้นทุนธุรกิจ สอบถามข้อมูลรายละเอียดหรือขอใบเสนอราคากับ Cartrack โทร 021362920 , 021362921 ในวันและเวลาทำการ หรือคลิกติดต่อ LINE ที่นี่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่คาร์แทรคติดต่อกลับ

ธุรกิจที่มีสินค้าต้องรักษาอุณหภูมิ รถห้องเย็น สำคัญมาก เพราะถ้ารถห้องเย็นใช้งานไม่ได้ จะไม่สามารถส่งของได้เลย มาดู 6 วิธีดูแล รถห้องเย็น กัน