เข้าใจลึกถึงข้อมูลสำคัญด้วยเซนเซอร์เฉพาะทาง

สร้างระบบจัดการยานพาหนะให้ตรงตามความต้องการธุรกิจของคุณ

รู้รอบทุกเรื่องของยานพาหนะคุณ

อุปกรณ์ติดตามข้อมูล IoT สุดล้ำของคาร์แทรค เก็บและแสดงข้อมูลทุกระดับในธุรกิจของคุณ และให้คุณทราบได้ตลอดเวลา

อุปกรณ์ป้ายรหัสคนขับ

ติดตามคนขับรถของคุณว่าทำงานตรงกับรถและเส้นทางเดินรถ ไม่ว่าจะใช้ยานพาหนะคันไหน

อุปกรณ์วิเคราะห์ข้อมูลรถ CAN Bus และ OBD

ตรวจสอบและแจ้งข้อมูลสภาพเครื่องยนต์แบบเรียลไทม์ เช่น ผ้าเบรก น้ำมัน ไฟ ฯลฯ

ตรวจจับการเปิดปิดประตูตู้สินค้า

ตรวจจับการเปิดและปิดประตูตู้สินค้า พร้อมแจ้งเตือนทันทีที่มีการเปิดปิดแบบไม่ได้รับอนุญาต

เซนเซอร์ที่นั่งโดยสาร

เบาะรถมีผู้โดยสารก็รู้ ณ พิกัดไหนก็ทราบ ตลอดการเดินทาง

ติดตามการสตาร์ทเครื่องยนต์

บันทึกการใช้ยานพาหนะ ละเอียดถึงการวิ่งและการจอดรถติดเครื่อง

เซนเซอร์รถผสมปูนซีเมนต์

ติดตามความเร็วและทิศทางการหมุนของเครื่องผสมปูนซีเมนต์ บันทึกการใช้ปูนได้อย่างแม่นยำ

ตรวจจับอุณหภูมิ

ติดตามอุณหภูมิภายในยานพาหนะตลอดเวลา และรับการแจ้งเตือนทันที เมื่ออุณหภูมิที่รักษาสภาพไว้เปลี่ยนแปลง

ปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉิน

เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน คนขับรถสามารถกดปุ่มฉุกเฉินเพื่อติดต่อกับผู้ดูแลระบบจัดการยานพาหนะได้ทันที

ติดตามการใช้เชื้อเพลิง

ติดตามระดับเชื้อเพลิงของยานพาหนะ รวมถึงการใช้ และการเติมได้แบบเรียลไทม์

มิเตอร์รถแท็กซี่

ติดตามสถานะรถแท็กซี่ได้ตลอดเวลา เก็บบันทึกข้อมูลอัตราค่าโดยสาร ระยะทางวิ่งรถ และเวลาที่จอดรอ

ไฟและไซเรน

บันทึกการเปิดไฟหรือไซเรนยานพาหนะที่เกิดขึ้นในการเดินทาง