เก็บข้อมูลธุรกิจสำคัญที่ใช้ต่อยอดได้จริง

ชี้จุดบกพร่อง บอกวิธีแก้ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้คุณต่อยอดธุรกิจให้เติบโต

บันทึกข้อมูลตัวเลขพร้อมบริบท ให้เข้าใจมากกว่า

ด้วยการจัดเรียงข้อมูลการจัดการ การบริหาร และการเงินของคุณ เราสร้างตัวชีัวัด อาทิ ต้นทุนต่องาน ให้คุณจะเข้าใจธุรกิจของคุณและตัดสินอย่างมีกลยุทธ์ได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น

โซลูชันระบบบริหารจัดการยานพาหนะ เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายดำเนินงานยานพาหนะของเดือนปัจจุบันกับเดือนที่ผ่านมา
ประวัติการขับขี่ของผู้ขับขี่แสดงค่าใช้จ่ายต่อกิโลเมตรของผู้ขับขี่แต่ละรายและเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย เพื่อดูว่ามีประสิทธิภาพในการทำงานหรือไม่

เปรียบเทียบข้อมูลให้ชัดเจน

ระบบเปรียบเทียบตัวชี้วัดระหว่างคนขับรถแต่ละคนและรถแต่ละคัน มาจัดลำดับและชี้จุดที่ควรแก้ไข พร้อมวิธีแก้ไขและความสำคัญของงาน

ได้ข้อมูลสำคัญทันที

ระบบ คาร์แทรค ประมวลข้อมูลและแสดงภาพรวมการใช้ยานพาหนะของคุณแบบเป็นภาพชัดเจนและมีประสิทธิภาพจริง ทั้งการใช้เชื้อเพลิง การจอดรถติดเครื่อง ความปลอดภัยและการใช้งานอื่นๆ ทั้งหมดอยู่ในระบบแดชบอร์ดของเราที่ใช้งานง่ายเพียงคลิกนิ้ว จะเลือกดูข้อมูลตามเวลาหรือยานพาหนะเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นหรือความรวดเร็วในการชี้จุดบกพร่องในธุรกิจที่ควรจัดการ ก็เลือกได้

ซอฟต์แวร์โซลูชันยานพาหนะ CARTRACK ช่วยผู้จัดการฟลีตยานพาหนะติดตามผู้ขับขี่ในแต่ละวันว่าไปทำอะไร และพฤติกรรมการขับขี่ด้วยข้อมูลประวัติการเดินทางและการวิเคราะห์

ส่งตรงรายงานอัจฉริยะถึงกล่องข้อความคุณ

จัดทำรายงานสำคัญและส่งถึงกล่องข้อความคุณแบบอัตโนมัติ ตั้งเวลาส่งได้ตรงตามเวลาการใช้งานข้อมูลที่ต้องการ ต้องการข้อมูลสำคัญอะไรเลือกได้

เพิ่มจำนวนยานพาหนะ

ประมวลข้อมูลและแนะนำช่วงเวลาเหมาะสมที่ควรเพิ่มจำนวนยานพาหนะในธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ

รู้ค่าใช้จ่ายของยานพาหนะของคุณอย่างละเอียด และแจกแจงว่าเกี่ยวข้องกับฝ่ายใดในธุรกิจบ้าง

เกณฑ์ประเมินการขับรถ

เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ผ่านการอบรม เช่น พฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัย การลดอุบัติเหตุ และการยืดอายุการใช้งานยานพาหนะ

ประสิทธิภาพของคนขับรถ

เวลาที่ใช้บนท้องถนนเท่าไหร่ ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นไปกี่ครั้ง เพื่อตรวจสอบการทำงานว่าเต็มศักยภาพหรือไม่

การใช้เชื้อเพลิง

ติดตามพฤติกรรมการใช้เชื้อเพลิงหรือน้ำมัน ช่วยให้ทราบเมื่อมีการโกงบัตรเติมน้ำมันหรือขายน้ำมัน และรู้จุดควรปรับปรุงเพื่อใช้น้ำมันให้คุ้มค่ามากขึ้น

ค่าใช้จ่ายต่องานต่อระยะทาง

เปรียบเทียบข้อมูลเมตริกที่แม่นยำ ให้เห็นเส้นทางที่ควรปรับปรุงการวิ่งหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นที่กระทบต่อรายได้ของธุรกิจหรือไม่