ภาคผนวก ระบบจัดการยานพาหนะ

การขับขี่เสี่ยงอันตราย (Aggressive driving)

พฤติกรรมการขับขี่ที่เสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น การใช้ความเร็วเกินกำหนด การเบรกกระทันหัน การเร่งความเร็ว การเข้าโค้งกระทันหัน ฯลฯ อุปกรณ์ติดตามรถของ คาร์แทรค สามารถบันทึกพฤติกรรมเหล่านี้และแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ เพื่อปรับปรุงพฤติกรรมการขับขี่ให้ดีขึ้น

การติดตามทรัพย์สิน (Asset tracking)

การติดตามทรัพย์สิน คือ ขั้นตอนการสอดส่องและติดตามพิกัดของยานพาหนะอย่างแม่นยำ เช่น รถเทรลเลอร์

การใช้สอยทรัพย์สิน (Asset utilisation)

โซลูชันใช้สอยทรัพย์สินของ คาร์แทรค ช่วยติดตามยานพาหนะและทราบว่าใครเป็นคนขับขี่ ยานพาหนะที่ขับขี่ พิกัดของยานพาหนะ เวลาใช้งานพาหนะ และพฤติกรรมการขับขี่

กล้องติดรถ (Dashcam)

Dashcam หรือ Dashboard camera คือ เทคโนโลยีบันทึกภาพเหตุการณ์ภายในรถที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้น

รหัสผู้ขับขี่ (Driver ID)

อุปกรณ์ติดตามตัวผู้ขับขี่ ที่ใช้ยืนยันตัวและแสดงสิทธิ์การขับขี่ยานพาหนะแต่ละคัน

บันทึกผู้ขับขี่ (Driver records)

รายละเอียดของบันทึก ได้แก่ ใบอนุญาตขับขี่ การผ่านการอบรมขับรถบรรทุกเชื้อเพลิง ประวัติอุบัติเหตุ และรหัสผู้ขับขี่ที่ได้รับอนุญาต

เกณฑ์ประเมินผู้ขับขี่ (Driver scorecard)

พฤติกรรมการขับขี่ ได้แก่ การใช้ความเร็วเกินกำหนด การขับกระชาก การเบรกกระทันหัน  การเข้าโค้งกระทันหัน และการจอดรถติดเครื่อง จะได้รับการบันทึกและสรุปเป็นคะแนนการขับขี่ของคนขับรถแต่ละคน ซึ่งจัดทำโดยระบบติดตามของคาร์แทรค ข้อมูลคะแนนเหล่านี้ช่วยชี้จุดควรแก้ของการขับขี่เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงพฤติกรรมการขับขี่และเสริมสร้างความปลอดภัย

พฤติกรรมการขับขี่ (Driving behaviour)

พฤติกรรมการขับขี่ คือ จุดบ่งชี้วิธีการใช้ยวดยานพาหนะของคนขับรถ โดยวัดจากการใช้ความเร็ว การเบรก การเข้าโค้ง การเปลี่ยนเกียร์ และการจอดรถติดเครื่อง

การวิเคราะห์เครื่องยนต์ (Engine diagnostics)

ระบบ คาร์แทรค จะตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์และวิเคราะห์ข้อมูล เช่น การใช้เชื้อเพลิง อุณหภูมิน้ำยาหล่อเย็น และปริมาณของเหลวต่างๆ ภายในเครื่องยนต์

การบำรุงรักษายานพาหนะ (Fleet maintenance)

การบำรุงรักษายานพาหนะ คือ ขั้นตอนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลยานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อลดการเสียหายกระทันหันหรือการซ่อมแซมที่ไม่จำเป็น

บันทึกการบำรุงรักษายานพาหนะ (Fleet maintenance records)

บันทึกเหล่านี้ ได้แก่ รายละเอียดการตรวจสอบด้านความปลอดภัย บันทึกการบำรุงรักษาตามวาระ และบันทึกการบำรุงรักษาตามกำหนดการ

การจัดการยานพาหนะ (Fleet management)

การจัดการทั้งหมดเกี่ยวกับยานพาหนะทุกประเภท ครอบคลุมทั้งรถยนต์ รถตู้ รถบรรทุก รถประจำทาง และเครื่องจักร

การเพิ่มประสิทธิภาพยานพาหนะ (Fleet optimisation)

ข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริง ที่ได้จากรายงานที่มีรายละเอียดการใช้เชื้อเพลิงของผู้ขับขี่และยานพาหนะ

การติดตามยานพาหนะ (Fleet tracking)

การติดตาม GPS ยานพาหนะประเภทต่างๆ เช่น รถยนต์ รถตู้ รถเทรลเลอร์ รถขนส่งเย็น รถบรรทุก รถจักรยานยนต์ และรถประจำทาง ช่วยติดตามพิกัด การเคลื่อนที่ สถานะ และพฤติกรรมของยานพาหนะ

การขโมยน้ำมันหรือเชื้อเพลิง (Fuel Theft)

การขโมยน้ำมันหรือเชื้อเพลิง คือ การลักขโมยน้ำมันหรือเชื้อเพลิงจากถังบรรจุเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ เซนเซอร์น้ำมันล่าสุดของ คาร์แทรค สามารถแจ้งเตือนได้ทันทีที่การขโมยเกิดขึ้น

บัตรเติมน้ำมัน (Fuel cards)

เมื่อผู้ขับขี่เติมน้ำมันหรือเชื้อเพลิงในยานพาหนะของบริษัท และชำระค่าบริการด้วยบัตรนี้ รายการเติมน้ำมันจะถูกส่งและคิดค่าใช้จ่ายกับบริษัทที่เป็นเจ้าของยานพาหนะต่อไป

ระบบจัดการน้ำมันหรือเชื้อเพลิง (Fuel management system)

ระบบจัดการน้ำมันหรือเชื้อเพลิง คือ ขั้นตอนการจัดการและปรับปรุงการใช้เชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การโกงบัตรเติมน้ำมัน (Fuel-card fraud)

การโกงบัตรเติมน้ำมัน คือ การใช้บัตรเติมน้ำมันกับยานพาหนะที่ไม่ได้รับอนุญาต ระบบจัดการยานพาหนะของ คาร์แทรค สามารถกำหนดได้ว่า บัตรเติมน้ำมันใช้ได้กับยานพาหนะคันไหนบ้าง เพื่อให้ลูกค้าใช้บัตรกับยานพาหนะได้ถูกคัน ถูกที่ และถูกเวลา

จีพีเอส (GPS)

ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกที่ใช้โดยดาวเทียม เพื่อรับข้อมูลพิกัดตำแหน่ง ความเร็ว ทิศทาง และเวลาของยานพาหนะแต่ละคัน

การกำหนดอาณาเขตเสมือนบนแผนที่ (Geofencing)

อาณาเขตเสมือนบนแผนที่ หรือ Geofence คือ อาณาเขตที่จำลองขึ้นบนแผนที่ภูมิศาสตร์ เพื่อติดตามการเข้าหรือออกของยานพาหนะบนอาณาเขตที่จำลองขึ้นไว้บนแผนที่นั้น

ช่วงเวลาจอดรถติดเครื่อง (Idle time)

การจอดรถติดเครื่อง หรือ Idling คือ ช่วงเวลาที่ยานพาหนะหรือเครื่องยนต์ถูกติดเครื่องไว้ แต่ไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหน

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance)

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน คือ ระบบบำรุงรักษารถที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อช่วยลดการเสียหายแบบกระทันหันของยานพาหนะ

การจอดรถติดเครื่องที่ได้ประโยชน์ (Productive idling)

การจอดรถติดเครื่องที่ได้ประโยชน์ คือ การจอดยานพาหนะแบบติดเครื่องยนต์ไว้ เพื่อส่งพลังงานไปยังเครื่องยนต์ส่วนอื่นเพื่อให้ภาระงานใดๆ เสร็จสิ้นสมบูรณ์

ณ ขณะที่เหตุการณ์เกิดขึ้น หรือ เรียลไทม์ (Real Time)

ความสามารถในการดูภาพเคลื่อนไหวหรือเหตุการณ์ ณ ขณะที่เกิดขึ้น มักใช้คำแทน ณ ขณะที่เหตุการณ์กำลังเกิดขึ้นว่า เรียลไทม์

รถขนส่งเย็น (Reefer)

ตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งแบบแห้ง ที่ห้อหุ้มด้วยฉนวนกันความร้อนและติดตั้งภายในตู้แช่เย็น ที่ออกแบบมาเพื่อขนส่งสินค้าที่ต้องการรักษาระดับอุณหภูมิ

เทเลเมติกส์ (Telematics)

เทเลเมติกส์ คือ ระบบที่เชื่อมต่อการสื่อสารและคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน โดยทั่วไป เทเลเมติกส์ หมายถึง การดึงข้อมูลจากยานพาหนะที่ได้รับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ จากนั้นก็จะประมวลผลข้อมูลที่ได้ เป็นผลวิเคราะห์ที่อธิบายถึงยานพาหนะอย่างละเอียดและเป็นข้อมูลเชิงลึก

การติดตามค่าอุณหภูมิ (Temperature Monitoring)

เซนเซอร์แบบทันสมัยที่รวมเข้ากับระบบติดตาม ซึ่งเซนเซอร์นี้ออกแบบมาเพื่อติดตามค่าอุณหภูมิและแจ้งเตือนทันทีเมื่ออุณหภูมิที่ติดตามมีการเปลี่ยนแปลง

การติดตามรถเทรลเลอร์ (Trailer Tracking)

การติดตามรถเทรลเลอร์ คือ ขั้นตอนการติดตามพิกัดของรถเทรลเลอร์ที่ใช้อุปกรณ์ติดตามรถของ คาร์แทรค

การจอดรถติดเครื่องที่ไม่เกิดประโยชน์ (Unproductive idling)

การจอดรถติดเครื่องที่ไม่เกิดประโยชน์ คือ การจอดยานพาหนะแบบติดเครื่องยนต์ไว้ แต่ไม่ได้เป็นการกระทำเพื่อสร้างมูลค่าใดเกี่ยวกับงาน เหตุลักษณะนี้มักเกิดขึ้นได้ เมื่อคนขับรถจอดรถติดเครื่องเพื่อเปิดเครื่องปรับอากาศภายในรถ

ช่วงเวลายานพาหนะเสียหาย (Vehicle downtime)

เมื่อยานพาหนะไม่ได้ถูกใช้งานเนื่องจากการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ตามแผนการณ์หรือไม่ได้คาดการณ์ไว้

การติดตามยานพาหนะ (Vehicle tracking)

เมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์ติดตาม GPS ในยานพาหนะโดย คาร์แทรค เพื่อการระบุและติดตามพิกัดทางภูมิศาสตร์ของยานพาหนะ ด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมแบบล่าสุด