ดูแลคนขับรถของคุณให้ปลอดภัย

อบรมคนขับรถและสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัยภายในทีมได้ง่ายขึ้น

ปรับปรุงพฤติกรรมการขับขี่และลดอุบัติเหตุ

เกณฑ์ประเมินคนขับรถของคาร์แทรค ประเมินวิธีขับขี่ที่ปลอดภัย ด้วยการตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่เสี่ยงอันตราย เช่น การเร่งความเร็ว การออกตัวแรง การเข้าโค้งหรือเบรกกระทันหัน เพื่อให้ทราบจุดที่ควรจัดการอบรมปรับพฤติกรรมได้ตรงจุด

โซลูชันระบบบริหารจัดการยานพาหนะ CARTRACK เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ แสดงและติดตามพฤติกรรมของผู้ขับขี่ อาทิ การขับขี่เร็วเกินกำหนด การเข้าโค้งกระทันหัน การเข้าโค้งหรือเบรกกระทันหัน ด้วยภาพฟุตเทจ
โซลูชันซอฟต์แวร์ที่อนุญาตให้ผู้ขับขี่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นจึงจะมีสิทธิใช้งานเครื่องจักรหรือยานพาหนะเฉพาะได้

เตรียมคนขับให้พร้อมก่อนออกสตาร์ท

ป้ายรหัสคนขับ (ID Tag) รายงานตารางการทำงานอัตโนมัติ และเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ ช่วยให้มั่นใจว่า คนขับรถที่ได้รับอนุญาต พักผ่อนเพียงพอ และไม่มึนเมาสุราเท่านั้น ที่จะใช้ยานพาหนะหรือเครื่องยนต์ของคุณ

ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

ลดค่าใช้จ่ายธุรกิจ ด้วยการดูแลยานพาหนะของคุณให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ลดการฝ่าฝืนกฎจราจร อุบัติเหตุ ค่าซ่อมเครื่องยนต์ และค่าต่อประกันรถ

จำนวนเงินที่ยานพาหนะใช้จ่ายไปเมื่อเดือนที่แล้วเทียบกับเดือนนี้ด้วยกราฟ
ติดตามแนวโน้มและตอบแทนผู้ขับขี่ - กราฟแท่งสีเขียวเปรียบเทียบสถิติคนขับปัจจุบันกับอดีต

ติดตามและตอบแทน

บันทึกและติดตามพฤติกรรมการขับขี่ สร้างแผนตอบแทนคนขับรถที่มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น ช่วยเพิ่มความสุขในการทำงาน

แจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และการอบรมที่ตรงจุด

กล้องภายในห้องโดยสาร SmartCabin ทำงานด้วยระบบ AI อัจฉริยะ บันทึกและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกรถ พร้อมแจ้งเตือนคนขับรถแบบเรียลไทม์เมื่อพบพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ รวมถึงบันทึกภาพเหตุการณ์ทั้งหมดเข้าสู่ระบบ เพื่อใช้จัดอบรมการขับขี่ที่ตรงตามความต้องการต่อไป