แจ้งเรื่องร้องเรียน

หากพบเห็นพฤติกรรมหรือการกระทำที่อาจเข้าข่ายขัดต่อระเบียบวินัยทางจริยธรรมและจรรยาบรรณหรือคุณค่าที่บริษัทยึดถือปฏิบัติ คุณสามารถรายงานเรื่องราวดังกล่าวซึ่งจะถูกเก็บเป็นความลับ ด้วยการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มหรือส่งเรื่องทางอีเมล [anon@karooooo.com]

คุณสามารถใช้สถานะไม่เปิดเผยตัวตนและไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่คุณเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของเรา

พฤติกรรมหรือการกระทำที่อาจเข้าข่ายขัดต่อระเบียบวินัยทางจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของบริษัท ได้แก่ การติดสินบนและการคอร์รัปชัน การรีดไถขู่กรรโชก การฉ้อโกงหรือการเงินการตรวจสอบที่น่ากังวลภายในบริษัท การล่วงละเมิด การลักขโมย การใช้สารเสพติด และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่ปลอดภัย

สำหรับกรณีที่เกี่ยวข้องกับการบริการของ Cartrack ค่าธรรมเนียมการใช้งานระบบ หรือบัญชีผู้ใช้งานของคุณ กรุณาแจ้งเข้ามาที่ [contact details]

พฤติกรรมหรือการกระทำที่อาจเข้าข่ายฯ หรือข้อกังวลทั้งหมดจะถูกดำเนินการอย่างเป็นความลับ

คุณสามารถอ่านรายละเอียด “ระเบียบวินัยทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัทและนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด” ได้ที่ [Privacy Policy]
Cartrack พร้อมดูแลคุณ

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.