หลักสูตรอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการยานพาหนะและกำลังคนแบบเต็มสมรรถนะ

คาร์แทรค มีบริการอบรมการใช้ระบบจัดการยานพาหนะให้กับผู้สนใจฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย การอบรมนี้จะช่วยให้ผู้บริหารการใช้ยานพาหนะ ผู้แจกจ่ายงาน และเจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าใจข้อมูลการใช้งานระบบของคาร์แทรค และนำระบบไปใช้บริหารธุรกิจของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับฟีเจอร์ นวัตกรรม และฟังก์ชันเสริมใหม่ล่าสุดของเรา โดยลูกค้าปัจจุบันสามารถเข้าร่วมเพื่ออัปเดตข้อมูลใหม่ได้ด้วยเช่นกัน

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 คาร์แทรค จึงปรับรูปแบบการอบรมเป็นแบบออนไลน์ หากลูกค้าประสงค์เข้าร่วมการอบรมแบบออนไลน์ สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่อีเมล hello.th@cartrack.com หรือโทร 02-136-2929 โดยแจ้งชื่อ-นามสกุลของคุณ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก และวันและเวลาที่ต้องการรับการอบรม

ความคิดเห็นของคุณมีค่าสำหรับเรา

คาร์แทรคอยากรู้ว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไร หลังรับการอบรมกับเรา หากคุณมีคำแนะนำ ชื่นชม หรือเสนอแนะ ที่อยากจะบอกให้เราทราบ เรายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะรับฟังเพื่อพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ส่งความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ hello.th@cartrack.com