ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากยานพาหนะของคุณ

พวกเราเชื่อว่า การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมขนส่งแบบรักษ์โลกส่งผลดีต่อทุกคน

ลดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง โดยไม่จำเป็น

เพิ่มการใช้เชื้อเพลิงของยานพาหนะอย่างคุ้มค่า และปรับการใช้สอยทรัพยากรให้คุ้มค่าขึ้น ด้วยข้อมูลครบถ้วนและรอบด้าน ที่ช่วยลดการสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้ ปรับปรุงพฤติกรรมการขับขี่หรือแผนการใช้เส้นทางเดินรถได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วิธีลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่คำนวนว่ายานพาหนะแต่ละคันของคุณปล่อยก๊าซฯ ไปเท่าไหร่
ทะเบียนยานพาหนะเทียบกับระยะทางขณะเข้ารับการบำรุงรักษา

ยานพาหนะที่สมบูรณ์และสะอาดกว่า

การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ของคาร์แทรค ดูแลยานพาหนะของคุณ ตั้งแต่เครื่องยนต์ ล้อยาง และน้ำมัน ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เสมอ ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิง ยืดอายุการใช้งานเครื่องยนต์ และลดการปล่อยมลภาวะตลอดอายุการใช้งานเครื่องยนต์

เข้าใจและลดการปล่อยมลภาวะ

บันทึกและติดตามการปล่อยมลภาวะโดยยานพาหนะทั้งหมดที่ใช้ เข้าใจแนวโน้ม และสามารถหาวิธีลดและชดเชยการสร้างคาร์บอนไดออกไซด์สู่โลก

แดชบอร์การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บนระบบบริหารจัดการยานพาหนะของ CARTRACK เพื่อความยั่งยืน

เข้าสู่วงการรถพลังงานไฟฟ้าหรือยัง?

เชื่อมต่อรถไฟฟ้าของคุณกับระบบจัดการยานพาหนะของคาร์แทรค เพื่อเสริมประสิทธิภาพการใช้งานรถไฟฟ้าของคุณให้เต็มสมรรถนะได้แล้ว

ติดต่อคาร์แทรคตอนนี้