วิเคราะห์ยานพาหนะแบบเรียลไทม์ และวางแผนซ่อมบำรุงอย่างมีประสิทธิภาพ

ดูแลยานพาหนะของคุณให้อยู่ในสภาพดี คนขับขี่ปลอดภัย อย่างสม่ำเสมอ ด้วยแผนดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง

ลดอัตรารถเสียกลางทางหรืออุบัติเหตุ

แจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ เมื่อเครื่องยนต์เริ่มมีปัญหา ผ้าเบรคเสื่อม ระดับน้ำมันและน้ำเปลี่ยนแปลง และข้อมูลอื่นๆ ให้คุณรู้ก่อนว่ายานพาหนะคันไหนที่ต้องเข้าอู่

โซลูชันยานพาหนะอัจฉริยะที่มีการจัดเวลาบำรุงรักษาและการแจ้งเตือนอัตโนมัติ ถึงเรื่องความเสียหายของเครื่องยนต์ต่างๆ เช่น ไฟ เบรก น้ำมัน ฯลฯ
ภาพระบบสื่อสารยานพาหนะที่แสดงการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ เพื่อสื่อสารกับผู้ขับขี่ถึงการบำรุงรักษาเพื่อตรวจสอบความเสียหายของยานพาหนะ

ต้องซ่อมแซมเมื่อไร เตือนฉับไวให้รู้ก่อน

จัดช่วงเวลาดูแลรักษารถพร้อมแจ้งเตือนคนขับรถให้รู้ล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน ให้การทำงานต่อเนื่องไม่สะดุด แจ้งทันทีเมื่อพบปัญหาและแนะนำสถานที่นำรถส่งซ่อม ลดเหตุรถเสียกลางคันหรือปัญหากวนใจที่อาจเกิดขึ้นได้

วางแผนดูแลรถอัตโนมัติ

แพลตฟอร์มของคาร์แทรค วางแผนการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันอย่างอัตโนมัติให้กับรถแต่ละคัน คำนวณจากการใช้งานและการซ่อมบำรุงครั้งล่าสุด ง่ายไม่ยุ่งยาก

ลดค่าใช้จ่ายซ่อมแซมรถ

แผนซ่อมบำรุงรถแบบต่อเนื่องช่วยลดอัตรารถเสียกลางคัน ลดค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม

เพิ่มอายุการใช้งานรถ

ด้วยแผนการบำรุงรักษาเชิงรุก ยานพาหนะของคุณจะอยู่สภาพที่ดีได้ยาวนานกว่า ให้คุณใช้งานรถได้มากกว่า

ลดเหตุยานพาหนะเสียโดยไม่จำเป็น

ลดเหตุรถเสียหาย ด้วยการวางแผนดูแลรถล่วงหน้า ลดปัญหายานพาหนะไม่พร้อมใช้งาน