BLOGS

มากกว่ากันสินค้าเน่าเสีย เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เพื่อขนส่งเย็น ช่วยอะไรได้อีก?

คุณต้องการให้ คาร์แทรค ช่วยเหลือเรื่องอะไร?

ฉันเป็น / ...
จำนวนยานพาหนะของคุณ
ขอบคุณค่ะ เจ้าหน้าที่คาร์แทรคจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด
Oops! Something went wrong while submitting the form.

หากคุณคือธุรกิจขายเนื้อสัตว์ อาหารแปรรูปแช่แข็ง เครื่องดื่มที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ ดอกไม้พืชพรรณเมืองหนาว ยา วัคซีน หรือเวชภัณฑ์ การรักษาอุณหภูมิการขนส่ง คือ หัวใจสำคัญในการดูแลสินค้าจากสภาพแวดล้อมภายนอกหรืออากาศร้อน และควบคุมคุณภาพสินค้าให้อยู่ในมาตรฐานที่ตั้งไว้ และ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ คือเครื่องมือทรงพลัง ที่จะช่วยให้มาตรฐานการทำธุรกิจของคุณเป็นไปได้ตามที่ตั้งใจ

มาทำความรู้จักเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เพื่อขนส่งเย็น และเซนเซอร์ที่มีประสิทธิภาพ ใช้งานได้จริง ว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง เพื่อให้คุณมีความเข้าใจก่อนเลือกใช้เซนเซอร์วัดอุณหภูมิสำหรับธุรกิจของคุณ

ความเป็นมาและความสำคัญของการควบคุมอุณหภูมิในขนส่ง

ในประเทศไทยและประเทศแถบเอเชีย ที่มีสภาพอากาศร้อนและสามารถแตกต่างเป็นหนาวจัดได้ตามฤดูกาล รถควบคุมอุณหภูมิ นับเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยในการเก็บและขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิให้ไปถึงปลายทางด้วยคุณภาพสมบูรณ์ได้

นอกจากนี้ สถิติการตรวจสอบสภาพสินค้าขนส่งโดย สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ยังพบว่า สินค้าเน่าเสียได้ง่ายกว่า 20% เสียหายระหว่างการขนส่ง เนื่องจากขั้นตอนการขนส่งเย็นที่ไม่ได้มาตรฐาน 

เท่ากับว่า หากสินค้าขนส่งต่อครั้งมีมูลค่า 1 ล้านบาท มูลค่าความเสียหายอาจพุ่งสูงได้ถึงประมาณ 200,000 บาท เพราะระบบการจัดการขนส่งเย็นไม่มีคุณภาพ

รถหรือระบบควบคุมอุณหภูมิ จึงถือกำเนิดขึ้น เพื่อลดสินค้าเน่าเสียเสียหายด้วยการส่งและกระจายอุณหภูมิเหมาะสมสำหรับสินค้าสม่ำเสมอตลอดการขนส่ง ติดตามและแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง 

ระบบนี้ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างมาตรฐานการขนส่งให้เป็น ระบบที่บริษัทใช้ทำงานและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าหรือคู่ค้าหุ้นส่วนด้วย

ความเป็นมาและความสำคัญของการควบคุมอุณหภูมิในขนส่ง

Cold chain logistics คืออะไร?

การใช้ระบบควบคุมอุณหภูมิส่วนใหญ่ จะอยู่ในรูปแบบของ Cold chain logistics ด้วย Cold chain logistics คือ การจัดการและการขนส่งสินค้าเน่าเสียง่ายหรือเปลี่ยนแปลงได้ง่ายต่อสภาพอากาศ ตั้งแต่ผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์ไปจนถึงผู้บริโภคปลายทาง 

การขนส่งควบคุมอุณหภูมิเช่นนี้ จึงจำเป็นที่จะต้องมี ระบบจัดการและควบคุมอุณหภูมิที่มีมาตรฐาน ที่สามารถจัดการ ควบคุม และแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ Cold chain logistics รับมือกับเหตุการณ์ได้ทันท่วงที

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิมีอะไรบ้าง ทำงานอย่างไร?

ในระบบควบคุมอุณหภูมิประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิหลากหลายอย่าง แต่ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย จะมีอยู่ 6 อย่าง ได้แก่

 1. เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

  ทำหน้าที่ติดตามระดับอุณหภูมิในสภาพแวดล้อมหรือพื้นที่นั้น แจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ผู้ดูแลทราบ โดยเซนเซอร์สามารถบันทึกข้อมูลตลอดการขนส่งเพื่อจัดทำเป็นรายงานได้ด้วย เซนเซอร์ที่้กันทั่วไปมีหลายตัว เช่น

  - เทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple)

  เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีราคาที่ย่อมเยา ติดตามช่วงระดับความร้อนได้ค่อนข้างกว้าง และทนทาน แต่ข้อจำกัด คือ ไม่แม่นยำหรือแสดงผลไม่เสถียรเท่าไรนัก

  - เซนเซอร์ RTD

  ทำหน้าที่วัดอุณหภูมิ อ่านค่าได้แม่นยำ เหมาะกับงานขนส่งห้องเย็น แต่มีข้อจำกัดที่ ไม่ทนทาน

  - เทอร์มิสเตอร์ (Thermistor)

  ทำหน้าที่วัดอุณหภูมิได้แม่นยำว่า เทอร์โมคัปเปิล และ RTD แแต่วัดช่วงระดับอุณหภูมิที่ค่อนข้างจำกัด และอาจเกิดความร้อนในตัวเองได้ด้วย
 2. น้ำยาหรือสารละลาย Thermal Buffer

  เป็นน้ำยาหรือสารละลายที่ใช้ชะลอความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในอากาศของช่องแช่เย็นแช่แข็งหรือตู้ความร้อน ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดประตูช่องแช่หรือละลายน้ำแข็ง
 3. เครื่องวัดอุณหภูมิ (TMD)

  ทำหน้าที่เชื่อมต่อเซนเซอร์ต่างๆ เพื่อแสดงค่าอุณหภูมิเป็นแบบดิจิตอล บันทึกข้อมูลอุณหภูมิ และเก็บไว้ระหว่างรอส่งไปยังฐานข้อมูลหลักที่กำหนดไว้

  เครื่องวัดนี้สามารถแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ Standalone, เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายต่างๆ เช่น ระบบ Cloud, LAN, WiFi หรือ เซิร์ฟเวอร์ต่างๆ
 4. ระบบเก็บข้อมูล (Data Storage)

  การเก็บบันทึกและส่งข้อมูลประเภทนี้ จำเป็นต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ การเก็บบันทึกข้อมูล ที่ใช้ทั่วไปมีอยู่ 3 แบบได้แก่

  - แบบ USB/Memory Card เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กมาก ข้อเสียคือ ข้อมูลอาจจะสูญหายได้ง่าย

  - แบบเครือข่ายท้องถิ่น Cellular network เก็บข้อมูลในเครือข่ายชั่วคราวก่อนบันทึกในเครื่องคอมพิวเตอร์ภายหลัง

  - แบบระบบ Cloud ข้อมูลที่บันทึกและตรวจจับได้ จะถูกส่งเข้าสู่งระบบเก็บข้อมูลแบบ Cloud ข้อดีคือ สามารถเก็บข้อมูลได้มหาศาลหรือไม่จำกัด เข้าถึงได้ง่าย แต่มีความปลอดภัยสูง ซึ่ง Cartrack ใช้ระบบเก็บข้อมูลแบบ Cloud
 5. การแจ้งเตือน (Alarm)

  แจ้งเตือนเมื่อพบความเปลี่ยนแปลง เพื่อการแก่ไขที่ทันท่วงที ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ผ่านระบบติดตาม ทางข้อความ ทาง LINE หรือทางอีเมล

  Cartrack มีการแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวต่างๆ จากการติดตามรถทาง LINE แล้ว! ลูกค้า Cartrack สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเปิดใช้บริการได้ที่ LINE ID: @cartrack (มี @ ข้างหน้าด้วย) หรือโทร 02-136-2929 ต่อ 2
 6. ซอฟต์แวร์

  ทำหน้าที่สั่งการว่าจะจัดการอย่างไรกับข้อมูล เช่น หาคุณต้องการข้อมูลแบบเป้นรายงานสรุป จัดประเภทข้อมูล ซอฟต์แวร์ก็จะรันข้อมูลออกมาให้ และควบคุมระบบควบคุมอุณหภูมิทั้งหมดด้วย

  ระบบติดตามอุณหภูมิที่ทำงานอย่างประสิทธิภาพที่แท้จริง คือระบบที่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยคุณภาพที่ต่อเนื่อง หรือจับและแจ้งเตือนเมื่อการติดตามขาดหายไม่ต่อเนื่อง

  ระบบติดตามอุณหภูมิสำหรับขนส่งเย็น Cartrack สามารถวัด ติดตาม และรับส่งข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง จากจุดเริ่มต้นที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับธุรกิจต่างๆ ในประเทศแอฟริกาใต้ ที่เต็มไปด้วยโอกาสทางธุรกิจ แต่ประสบปัญหาไฟฟ้าหรืออินเตอร์เน็ตขัดข้องเป็นประจำ

  ซึ่ง Cartrack เริ่มพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาจากโจทย์ที่ยากลำบากที่สุด ขัดเกลา ปรับปรุง ต่อเติมต่อยอด จนได้เทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ธุรกิจที่ครอบคลุมทุกความต้องการและโจทย์ธูรกิจที่ง่ายและยากที่สุด ที่พิสูจน์ได้จากประสบการณ์การแก้ไขปัญหาของลูกค้าจริงๆ และผลลัพธ์การใช้งานที่ผู้ใช้งานทั่วโลกพึงพอใจ

ระบบเซนเซอร์วัดอุณหภูมิที่ดี มีมาตรฐาน วัดที่ตรงไหน?

ระบบที่ดี คือ ระบบที่เข้ากับธุรกิจที่สุด ปัจจัยที่บ่งบอกถึงระบบเซนเซอร์วัดอุณหภูมิที่ดี ได้แก่

 1. ความแม่นยำเที่ยงตรง
 2. อายุแบตเตอรี่ที่ยาวนาน มากกว่า 1 ปี
 3. ระบบบันทึกข้อมูลที่มาก บางธุรกิจไม่ได้ดึงข้อมูลบ่อย แต่ข้อมูลทั้งหมดล้วนมีความจำเป็น หากต้องใช้งาน
 4. การรับส่งข้อมูล ระบบ Cloud จะรับส่งข้อมูลได้ไวที่สุดและในจำนวนที่มากที่สุด

ระบบเซนเซอร์วัดอุณหภูมิที่ดี มีมาตรฐาน วัดที่ตรงไหน

นอกจากเป็นเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ระบบติดตามอุณหภูมิที่ใช้งานได้จริง จะต้อง:

แจ้งเตือนอัตโนมัติ

ตามค่าที่ตั้งไว้ เช่น อุณหภูมิลดลง/เพิ่มขึ้นเกินเท่าไหร่

แสดงตัวเลขอุณหภูมิ

นอกจากแจ้งเตือน ข้อมูลอย่างตัวเลขอุณหภูมิ ยิ่งเห็นได้เร็ว ยิ่งแก้ไขได้ทันการณ์

รายงาน

แสดงข้อมูลที่บันทึก แนวโน้มของข้อมูล ผลวิเคราะห์ ช่วยให้เห็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโกดัง รถห้องเย็น ตู้แช่แข็ง ได้ชัดเจนเหมือนตัวคุณอยู่ในสถานที่นั้นด้วยตัวเอง

เช็คอุณหภูมิ

ตรวจสอบว่าอุณหภูมิเป็นไปตามที่ต้องการ ตามเวลาที่ต้องการ

ไม่ว่าธุรกิจจะต้องการระบบควบคุมอุณหภูมิ สำหรับสินค้าประเภทไหน สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเสมอคือ ความแม่นยำของข้อมูลการติดตาม ความทนทาน และความคุ้มค่าในการลงทุน เพราะระบบควบคุมความเย็น เป็นต้นทุนธุรกิจที่มีมูลค่าไม่น้อย ทั้งเงินและเวลาที่ต้องใช้ไป

ระบบเซนเซอร์วัดอุณหภูมิสำหรับขนส่งเย็น Cartrack ออกแบบมาพร้อมระบบ GPS ติดตามรถ ซึ่งไม่เพียงแค่ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่ต้องการ แต่ยังติดตามยานพาหนะแบบละเอียด 

รวมถึงแสดงผลข้อมูลอุณหภูมิพร้อมพิกัดและเวลาได้อย่างครบถ้วน สำหรับการติดตามตรวจสอบหรือใช้เป็นหลักฐานแสดงมาตรฐานการขนส่งเย็น ที่ธุรกิจส่วนใหญ่ยอมรับ

สอบถามข้อมูลระบบ พร้อมชมสาธิตการใช้ระบบจริง ที่ช่วยให้เห็นภาพชัดเจนและมั่นใจ คลิกและกรอกข้อมูลติดต่อกลับจาก Cartrack ที่นี่ หรือโทร 021362920 หรือ 021362921 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลาทำการ

มาทำความรู้จักเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เพื่อขนส่งเย็น และเซนเซอร์ที่มีประสิทธิภาพ ใช้งานได้จริง ว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง