BLOGS

รถบรรทุกต้องรู้! กฎหมายขนส่งทางบก 2565 อัพเดตใหม่มีอะไรบ้าง?

คุณต้องการให้ คาร์แทรค ช่วยเหลือเรื่องอะไร?

ฉันเป็น / ...
จำนวนยานพาหนะของคุณ
ขอบคุณค่ะ เจ้าหน้าที่คาร์แทรคจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด
Oops! Something went wrong while submitting the form.

เข้าสู่ปี 2565 กรมการขนส่งทางบก (DLT) ประกาศอัพเดท กฎหมายขนส่งทางบก เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น และปรับให้เข้ากับสถานการณ์การสัญจรล่าสุด มีเรื่องใหม่อะไรบ้างที่ชาวรถบรรทุกทั้งธุรกิจและคนขับควรรู้ Cartrack ได้สรุปเฉพาะหัวข้อที่เกี่ยวข้องไว้ตามนี้

เพิ่มหนังสือรับรอง ใช้คู่กับใบขับขี่ ท.4

เรื่องแรก กรมการขนส่งทางบก กำหนดให้ผู้ขับรถบรรทุกวัตถุอันตราย (ท.4) ต้องมีหนังสือรับรองการขับรถวัตถุอันตรายใช้คู่กับใบขับขี่ ท.4 ด้วย นับตั้งแต่ต้นปี 2565 เพื่อยกระดับความปลอดภัยการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนนของประเทศไทย

ก่อนจะได้หนังสือรับรองฯ ผู้ขับรถบรรทุกวัตถุอันตราย (ท.4) ทุกคนต้องเข้าอบรมหลักสูตรการขับขี่พื้นฐาน 4 หลักสูตร (และเพิ่มอีก 3 หลักสูตร สำหรับผู้ขับรถบรรทุกวัตถุอันตรายประเภทพิเศษ) โดยหลักสูตรนี้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

หนังสือรับรองฯ ที่กรมการขนส่งทางบกออกให้ จะมีหน้าตาเหมือนบัตรสมาร์ทการ์ดขนาดเดียวกับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ หนังสือรับรองฯ จะมีอายุไม่เกิน 3 ปี

ถ้าไม่มีหนังสือรับรองฯ ตัวใหม่นี้ ผู้ประกอบการที่มีการขนส่งวัตถุอันตรายจะต้องไม่ยินยอมให้พนักงานที่ไม่มีหนังสือรับรองฯ พร้อมกับใบขับขี่ ท.4 เข้าปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด

วันที่เริ่มบังคับใช้ : 1 ม.ค. 2565

ปรับรถสาธารณะให้ป้องกันโควิด

การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 ยังเป็นภารกิจสำคัญระดับโลก กรมการขนส่งทางบกของไทยจึงปรับปรุง กฎหมายขนส่งทางบก 2565 เพิ่มเติมมาถึง 10 คำแนะนำปฏิบัติตัว ที่หวังว่าการเดินทางสาธารณะจะปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสมากขึ้น

1. คัดกรองผู้โดยสารและตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการให้บริการ โดยผู้โดยสารจะต้องมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส

2. กำกับ ดูแล ให้พนักงานขับรถหรือผู้ให้บริการและผู้โดยสาร สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง

3. ทำความสะอาดเบาะ ที่วางแขน พื้นภายในรถด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมถึงทำความสะอาดห้องสุขาบนรถโดยสารสาธารณะทุก 2 ชั่วโมง

4. จัดจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ล้างมือ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ สำหรับพนักงานขับรถและผู้โดยสารล้างมือก่อนขึ้นรถ

5. งดให้บริการอาหารและเครื่องดื่มบนรถระหว่างการเดินทาง เว้นแต่มีเหตุจำเป็น

6. จำหน่ายตั๋วโดยสารล่วงหน้าผ่านทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน เพื่อลดการจำหน่ายตั๋วกับตัวบุคคล ในกรณีที่จำหน่ายตั๋วผ่านจุดบริการ ต้องจัดคิวการเข้าซื้อตั๋วให้เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

7. จัดเก็บข้อมูลของผู้โดยสาร ผ่านการลงทะเบียนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ก่อนการเดินทาง

8. หยุดหรือจอดรถให้ผู้โดยสารลงจากรถในสถานที่หยุดหรือจอดตามที่กำหนดไว้

9. ระบายอากาศภายในรถโดยสารปรับอากาศขณะเดินทางทุก 2 ชั่วโมง และหมั่นตรวจสอบการทำงานของระบบระบายอากาศและทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

10. รถจักรยานยนต์สาธารณะหรือมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ควรทำความสะอาดแฮนด์รถจักรยานยนต์ เบาะนั่ง และหมวกกันน็อกสำหรับผู้โดยสารด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อบ่อยๆ ส่วนผู้ที่ใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะเป็นประจำ ควรมีหมวกกันน็อกเป็นของตนเอง และงดการพูดคุยเพื่อลดความเสี่ยงแพร่กระจายของเชื้อโรค

วันที่เริ่มบังคับใช้ : นับตั้งแต่วันที่ประกาศ 25 ธ.ค. 2564 เป็นต้นไป

เข้มตัวเลขค่าควันดำแก้ PM 2.5

จากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เรื้อรัง กรมการขนส่งทางบกเข้มงวดเกณฑ์วัดค่าควันดำมากขึ้น โดยให้ตั้งแต่วันที่ 13 เม.ย. 2565 เป็นต้นไป

  • การตรวจค่าควันดำด้วยเครื่องวัดระบบวัดความทึบแสง ค่าควันดำสูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 จากเดิมร้อยละ 45
  • การตรวจด้วยระบบกระดาษกรอง ค่าควันดำต้องไม่เกินร้อนละ 40 จากเดิมร้อยละ 50

นอกจากนี้ตั้งแต่ปลายปี 2564 เป็นต้นมา กรมการขนส่งฯ เพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ด้วย

ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจควันดำจากท่อไอเสียของรถบรรทุกและรถโดยสารทุกวัน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เพิ่มความเข้มงวดการตรวจสภาพรถบรรทุกและรถโดยสาร และรถที่มาดำเนินการทางทะเบียนในด้านอื่นๆ ที่สำนักงานขนส่ง

เพิ่มความเข้มงวดการตรวจสอบการดำเนินการของสถานตรวจสภาพรถ

เร่งส่งเสริมการใช้รถพลังงานสะอาดหรือพลังงานทางเลือก

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบก ยังมีแผนใช้มาตรฐานค่าควันดำใหม่ที่เข้มงวดขึ้นช่วงเดือนเมษายน 2565 นี้

ซึ่งนอกจากจะเข้มงวดกับรถปล่อยควันดำที่แก้ไม่หายแล้ว ยังส่งเสริมหรืออุดหนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถพลังงานไฟฟ้า ผู้ประกอบการต้องคอยติดตามกันต่อไปว่า มาตรการนี้จะตามมาด้วยหลักเกณฑ์ภาษีที่ใช้ลดหย่อนได้ด้วยหรือไม่ต่อไป

วันที่เริ่มบังคับใช้ : 13 เม.ย. 2565

กรมการขนส่งทางบก อัพเดทกฎอะไร หรือมีเคล็ดลับการใช้ยานพาหนะอะไรที่จะช่วยประหยัดน้ำมันหรือทำงานได้ประสิทธิภาพกว่าเดิม GPS Cartrack จะมาอัพเดทให้เรื่อยๆ

หากต้องการทดลองใช้งานระบบ GPS ฟรี เพื่อเสริมยานพาหนะของคุณให้ทำงานได้ดีกว่าและผ่านกติกาของกรมการขนส่งทางบก เพียงกดปุ่มลงทะเบียนด้านล่างเพื่อกรอกข้อมูลไว้ แล้วเราจะรีบติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด

กรมการขนส่งทางบก (DLT) ประกาศอัพเดท กฎหมายขนส่งทางบก เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น และปรับให้เข้ากับสถานการณ์การสัญจรล่าสุด