BLOGS

7 ข้อดี ของการใช้เครื่องมือเฉพาะจัดการ ธุรกิจขนส่ง ที่รู้แล้วจะได้ไม่พลาด!

คุณต้องการให้ คาร์แทรค ช่วยเหลือเรื่องอะไร?

ฉันเป็น / ...
จำนวนยานพาหนะของคุณ
ขอบคุณค่ะ เจ้าหน้าที่คาร์แทรคจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด
Oops! Something went wrong while submitting the form.

งานจ่ายงานขนส่ง เป็นหน้าที่สำคัญที่เปรียบเสมือนหัวใจของงานขนส่งก็ว่าได้ เพราะงานนี้สามารถขับเคลื่อนและเพิ่มประสิทธิภาพ ธุรกิจขนส่ง และธุรกิจโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอะไร

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จ่ายงานขนส่ง ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพการจัดการงาน อยากเรียนรู้งานสายนี้ให้ลึกขึ้น หรือเป็นผู้บริหารองค์กรที่ต้องการบริหารธุรกิจส่วนงานขนส่งให้ทำงานได้เนื้องานมากขึ้น

บทความคาร์แทรคตอนนี้ ชวนดูการจัดการงานขนส่ง การจ่ายงาน เครื่องมือช่วยจัดการ พร้อมเหตุผลที่น่าสนใจว่า ทำไมคุณถึงไม่ควรพลาดใช้งานเครื่องมือเหล่านี้

ผู้จ่ายงานขนส่ง คือใคร มีหน้าที่อะไรบ้าง?

อาจมีความเข้าใจว่า งานจ่ายงานขนส่ง แค่จัดสรรคนขับรถขนส่งทำงานในแต่ละวัน แล้วนอกนั้นก็นั่งสบายแล้ว แต่ความเป็นจริงไม่ใช่เลย

เพราะผู้จ่ายงานขนส่ง ต้องดูแลและบริการงานขนส่งตั้งแต่ต้นทางจนถึงมือผู้รับ ให้มีประสิทธิภาพที่สุดในทุกขั้นตอนและรายละเอียด เช่น จัดสรรคนขับที่เหมาะสม วางแผนเส้นทางการขนส่ง ติดตามและบริหารยานพาหนะที่ใช้ ทำงานร่วมกับคนขับและสื่อสารกันสม่ำเสมอ เพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด ฯลฯ

จึงเรียกได้ว่า หน้าที่จ่ายงานขนส่ง เป็นเหมือน “กองหนุนหลังบ้าน” ที่สำคัญ ที่ธุรกิจมีขนส่งทุกเจ้า ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ต้องจัดระบบให้ถูกต้องและเป็นไปตามการทำงานมากที่สุด เพราะส่งผลกับการทำงานและผลงานที่ออกมาจริงๆ

ผู้จ่ายงานขนส่ง คือใคร มีหน้าที่อะไรบ้าง

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่จ่ายงานขนส่ง โดยทั่วไป

 1. บริหารจัดการค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน: การประสานงานขนส่งระหว่างออเดอร์ส่งของกับคนขับ และบริหารการใช้รถในเวลาเดียวกัน จำเป็นต้องมีการบริหารอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ใช้งานรถและคนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

  กล่าวคือ ใช้อย่างคุ้มค่าภายใต้ขีดความสามารถที่มี ซึ่งยิ่งใช้คุ้มค่าก็เท่ากับบริหารต้นทุนได้ดีมากเท่านั้น
 2. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในแต่ละวัน: แค่การขนส่งสินค้าต่างประเภทกัน ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ก็ต่างกันแล้ว หรือจะเป็นปัญหาที่เกิดได้ทั่วไปกับสิ่งของที่ขนส่ง รถ และคนขับ ก็เป็นสิ่งที่ต้องรับมือแข่งกับเวลาเช่นกัน
 3. ติดต่อสื่อสารกับคนขับ: นอกจากการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากคนขับแล้ว การรักษาและติดตามคนขับในแต่ละวัน อย่างการพูดคุยไต่ถามสารทุกข์สุขดิบ เพื่อทราบสภาวะเบื้องต้นของคนขับ ก็เป็นหน้าที่สำคัญที่ห้ามพลาดของเจ้าหน้าที่จ่ายงานขนส่งเช่นกัน
 4. ดูแลและบริหารการขนส่งตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง
 5. ดูแลและบริหารการขับขี่ให้ถูกต้องตามกฎจราจร: เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความเสียหาย รวมถึงควบคุมค่าปรับจราจรให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 6. พัฒนาศักยภาพการขนส่งอย่างต่อเนื่อง: ด้วยแนวคิด เครื่องมือหรือนวัตกรรม เช่น การใช้สมาร์ทโฟนในการสื่อสาร ไปจนถึงการใช้ระบบ GPS ติดตามรถ หรือระบบบริหารจัดการยานพาหนะ Fleet Management System

  ปัจจุบัน ส่วนมากธุรกิจขนส่ง โลจิสติกส์ หรือธุรกิจที่มีงานขนส่ง อาศัยเครื่องมือหรือระบบซอฟต์แวร์ช่วยบริหารและจัดการงานแต่ละวันและในเชิงตัดสินใจด้านกลยุทธ์กันหมดแล้ว เพราะประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำสูง ลดความผิดพลาดจากคน รวมถึงสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอินไซต์ที่ซับซ้อนได้ ด้วยเทคโนโลยี AI

  ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้อาศัยความรู้และประสบการณ์ของผู้จ่ายงานขนส่งในการพิจารณาความเหมาะสมในการใช้งานว่า เข้ากับงานไหม ใช้แล้วเพิ่มประสิทธิภาพด้านไหน ในอัตราเท่าไหร่

  และเมื่อนำมาประยุกต์ใช้ ผู้จ่ายงานขนส่ง ก็เป็นบุคลากรสำคัญที่จะดึงฟีเจอร์ระบบมาใช้งานให้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วย
 7. เพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้า: เจ้าหน้าที่จ่ายงานขนส่ง เป็นหนึ่งฝ่ายที่ติดต่อกับลูกค้า จึงเป็นผู้ที่มีข้อมูลอินไซต์ของลูกค้ามากที่สุดคนหนึ่ง การปรับปรุงและเพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้าจึงเป็นหน้าที่สำคัญที่เจ้าหน้าที่จ่ายงานขนส่งมักได้รับมอบหมายด้วยเช่นกัน

โปรแกรมวางแผนงาน จัดการงาน คือ อะไร

โปรแกรมวางแผนงานหรือจัดการงาน คือ ระบบที่เจ้าหน้าที่ ทีมงาน หรือองค์กรบริษัท ใช้จัดการงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ เช่น รวบรวมงาน จัดลำดับความสำคัญงาน และจัดการงานให้เสร็จสิ้น

โปรแกรมเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องมีความซับซ้อน อาจเป็นโปรแกรมง่ายๆ ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ

7 ข้อดี ของการใช้เครื่องมือ โปรแกรมวางแผนงาน จัดการ ธุรกิจขนส่ง ขององค์กรในปัจจุบัน

 1. จัดการงานทุกงานได้ในระบบเดียว ง่ายต่อการทำงาน การเรียกดูข้อมูล การส่งต่องาน และการดึงข้อมูลออกมาใช้งานต่อ
 2. เลือกทำงานที่สำคัญก่อนได้ ไม่ตกหล่น เพราะระบบสามารถแสดงข้อมูลที่ระบุความสำคัญได้อย่างแม่นยำ จากข้อมูลหลายร้อยหลายพันชุด ได้อย่างไม่ตกหล่น
 3. เสริมสร้างการทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะระบบช่วยให้ทีมสามารถแสดงงาน จัดสรรงานให้กับทีมงาน ส่งต่องานที่ทำอยู่ได้อย่างสะดวกไร้รอยต่อ รวมถึงโปร่งใส เพราะผู้ใช้งานสามารถมองเห็นสถานะงานได้

  ในขณะเดียวกัน หากผู้ควบคุมระบบหรือเจ้าของธุรกิจต้องการกำหนดสิทธิ์การมองเห็นข้อมูลภายในระบบของผู้ใช้งานระดับต่างๆ เช่น admin, manager ฯลฯ ก็สามารถทำได้เช่นกัน
 4. เปลี่ยนงานบางอย่างให้จัดการได้แบบอัตโนมัติ จากงานที่ต้องซ้ำซาก ระบบสามารถช่วยให้ทำได้แบบอัตโนมัติ ประหยัดเวลาไปได้

  เช่น คีย์ข้อมูลที่อยู่ส่งของลูกค้า ตรวจจับการขับขี่อันตรายหรือการใช้รถใช้น้ำมันแบบผิดปกติ ติดตามเวลาตรวจสภาพรถนำรถเข้าศูนย์ ฯลฯ

  งานหลายๆ อย่าง รวมกันแล้วสามารถใช้เวลาทำงานทั้งวันของเจ้าหน้าที่คนหนึ่งได้ เราสามารถเปลี่ยนการใช้เวลากับงานพวกนี้ ไปโฟกัสที่งานสำคัญมากกว่าอื่นๆ เช่น การวางแผนกลยุทธ์งาน หรือริเริ่มโปรเจคธุรกิจใหม่ๆ ได้
 5. ติดตามสถานะงานได้แบบเรียลไทม์ จากที่ไหนก็ได้ ผ่านอุปกรณ์ที่สะดวกก็ได้ อย่างสมาร์ทโฟน
 6. เพิ่มความโปร่งใสให้กับการทำงาน กระตุ้นการทำงานได้ด้วยเครื่องมือตัวกลางอย่างเทคโนโลยี
 7. เพิ่มกำไรจากการทำงานหรือต้นทุนเดิม และส่งเสริมการทำกำไรได้มากขึ้น จากการลดเวลาการทำงาน ให้เรามีเวลาต่อยอดธุรกิจได้

7 ข้อดี ของการใช้เครื่องมือ โปรแกรมวางแผนงาน จัดการ ธุรกิจขนส่ง ขององค์กรในปัจจุบัน

เครื่องมือจัดการงานครบในหนึ่งเดียว ที่ธุรกิจขนส่งใช้

Cartrack ระบบบริหารจัดการยานพาหนะด้วยเทคโนโลยี AI และเทเลเมติกส์ล่าสุด ช่วยเจ้าหน้าที่จ่ายงานขนส่ง คนขับ ผู้จัดการยานพาหนะ ไปจนถึงเจ้าของธุรกิจ จัดการงาน ดำเนินงาน วางแผนงาน และควบคุมค่าใช้จ่าย ได้ในระบบเดียว ด้วยโซลูชันที่น่าสนใจ เช่น

 • ระบบ GPS Tracking ทันสมัย: จีพีเอส เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยติดตามและระบุพิกัดของรถ โดย GPS ที่ทันสมัย จะสามารถติดตามและระบุพิกัดรถได้แบบ Real-time รวมถึงดูข้อมูลการเดินทางย้อนหลัง นอกจากนี้ ยังสามารถรู้สถานะรถ ณ เวลานั้นได้ด้วย เช่น ติดเครื่องยนต์ เคลื่อนที่ จอดแช่ติดเครื่อง เบรกกะทันหัน ฯลฯ
 • เซนเซอร์ติดตามข้อมูลตามต้องการ: เช่น เซนเซอร์วัดระดับน้ำมัน ติดตามการใช้หรือเฝ้าระวังการขโมยน้ำมัน เซนเซอร์วัดระดับอุณหภูมิ ติดตามอุณหภูมิในห้องเย็นที่ต้องการควบคุมเป็นพิเศษ ฯลฯ รถแต่ละคันสามารถติดตั้งได้หลายอย่าง เพื่อเก็บข้อมูลตามต้องการ ในระบบเดียว
 • กล้องติดรถระบบ AI: นอกจากบันทึกภาพพร้อมพิกัดและเวลาได้แล้ว ยังสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์และส่งเสียงแจ้งเตือนพฤติกรรมหรือการขับขี่ที่เสี่ยงอุบัติเหตุด้วย ช่วยลดอุบัติเหตุได้ทันท่วงที และสามารถดูภาพเหตุการณ์แบบ Real-time หรือย้อนหลังก็ได้
 • ข้อมูลเชิงลึกของรถ: นอกจากข้อมูลการใช้รถปกติ Cartrack ยังวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเป็นเชิงลึก ที่ชี้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ว่าต้นเหตุเกิดจากจุดไหน ช่วยให้จัดการได้อย่างถูกจุดในเวลารวดเร็ว เพิ่มโอกาสการแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา

เครื่องมือจัดการงานครบในหนึ่งเดียว ที่ธุรกิจขนส่งใช้

เลือกสิ่งที่ดีที่สุด เลือก Cartrack

ธุรกิจขนส่ง และธุรกิจที่ต้องการจัดการต้นทุนการขนส่งได้ดีขึ้น จัดการงาน ติดตามความคืบหน้า ได้ทุกงาน จากทุกคนในองค์กร และได้ทุกที่ ด้วยแพลตฟอร์มเดียว Cartrack

ขอรับคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญระบบ Cartrack ได้ ก่อนการติดตั้งจริง และชมสาธิตการใช้ระบบที่ใช้งานจริงได้ ที่เบอร์ 021362920 , 021362921 ในเวลาทำการวันจันทร์-ศุกร์ หรือคลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ Cartrack ติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

งานจ่ายงานขนส่ง เป็นหน้าที่สำคัญที่เปรียบเสมือนหัวใจของงานขนส่งก็ว่าได้ เพราะงานนี้สามารถขับเคลื่อนและเพิ่มประสิทธิภาพ ธุรกิจขนส่ง และธุรกิจโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอะไร