BLOGS

Telematics คืออะไร ตัวช่วยติดตามการขับขี่รถ ต่างจาก GPS อย่างไร

คุณต้องการให้ คาร์แทรค ช่วยเหลือเรื่องอะไร?

ฉันเป็น / ...
จำนวนยานพาหนะของคุณ
ขอบคุณค่ะ เจ้าหน้าที่คาร์แทรคจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ยุคสมัยที่การทำงานต้องการข้อมูลที่แม่นยำและรวดเร็ว หากเราต้องการระบบจัดการอัจฉริยะที่เชื่อมต่อกับรถยนต์หรือยานพาหนะ และดึงข้อมูลออกมาเป็นรายงานรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการขับขี่เพื่อนำไปพัฒนาเชิงบริหารธุรกิจได้ ระบบ Telematics คือ คำตอบนั้น

และอาจพูดได้ว่า เป็นระบบจัดการยานพาหนะที่ดีที่สุดที่ช่วยตอบโจทย์การทำงานของทุกคนในเวลานี้

ระบบ Telematics คือ อะไร?

Telematics คือ ระบบตรวจสอบยานพาหนะที่นำเทคโนโลยี On-Board Diagnostics (OBD) หรือ ระบบวิเคราะห์ข้อมูลการทำงานของยานพาหนะทั้งการทำงานของ Software และ Hardware ที่เป็นมาตรฐานของยานพาหนะปัจจุบัน มาเชื่อมต่อกับเทคโนโลยี GPS ที่ใช้บอกพิกัดตำแหน่ง

ระบบTelematics จึงสามารถใช้ในการบันทึกและทราบตำแหน่งของรถยนต์ว่าอยู่ที่ไหนและมีพฤติกรรมอย่างไร

เช่น ใช้ความเร็วในการเดินทางเท่าไหร่ ขับขี่อย่างไร ฯลฯ รวมถึงสามารถรู้ได้ถึงสถานะต่างๆ ของเครื่องยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิงของยานพาหนะนั้นๆ ด้วย

โดยเทคโนโลยีTelematics จะสื่อสารข้อมูลที่ได้รับผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระหว่างยานพาหนะกับระบบและศูนย์ควบคุมส่วนกลาง

ซึ่งระบบTelematics และ GPS เป็นอุปกรณ์สำคัญที่มีความเชื่อมโยงกันโดย GPS จะมีหน้าที่ส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับตำแหน่งปัจจุบันและสถานะของยานพาหนะเข้าสู่ระบบTelematics เพื่อนำข้อมูลของยานพาหนะมาประมวลผล และนำข้อมูลที่ได้ มาใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ

ประโยชน์ของผลวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากระบบTelematics ก็เช่น

 • วางแผนการเดินทาง ให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง และถนอมเครื่องยนต์มากขึ้น
 • สร้างแผนการขับขี่ ที่ปลอดภัยมากขึ้น
 • ใช้ยานพาหนะได้เพิ่มมากขึ้น โดยไม่ทำให้ยานพาหนะเสื่อมเร็ว (ดีเป็นพิเศษกับภาคธุรกิจ
 • การคิดเบี้ยประกันรถยนต์ที่สอดคล้องกับการใช้งาน

ระบบTelematics มีส่วนประกอบอะไรบ้าง?

กระบวนการจัดเก็บข้อมูลและส่งข้อมูลของระบบTelematics นั้น อาศัยองค์ประกอบที่สำคัญหลายส่วนดังต่อไปนี้

 1. ดาวเทียม GPS : ทำหน้าที่ส่งข้อมูลตำแหน่งไปยังโลกผ่านทางคลื่นวิทยุ
 2. เครื่องรับสัญญาณ GPS : รวบรวมข้อมูลที่ได้จากดาวเทียม GPS เพื่อคำนวณพิกัด GPS จากนั้นส่งข้อมูลนี้ไปพร้อมกับข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ เช่น ความเร็ว สมรรถนะของเครื่องยนต์ และรหัสปัญหา เป็นต้น ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือมือถือ
 3. เสาสัญญาณของเครือข่ายมือถือ : รวบรวมข้อมูลที่ได้จาก GPS และส่งต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์บนเว็บ
 4. เซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ : จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลแปลงให้เป็นข้อมูลที่สามารถใช้งานได้
 5. ผู้ดูแลระบบ เจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของรถ : เข้าถึงข้อมูลยานพาหนะได้โดยการล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์ที่ปลอดภัย

ข้อมูลอะไรบ้างที่จัดเก็บโดยระบบTelematics?

รถยนต์หรือยานพาหนะที่ติดตั้งระบบTelematics จะถูกบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการขับขี่ที่ประกอบไปด้วย

 • ตำแหน่งของยานพาหนะ
 • ความเร็วเฉลี่ย
 • ความเร่ง
 • แนวโน้มของการเบรกรถ
 • การเปลี่ยนแปลงความเร็วในขณะขับขี่
 • การใช้น้ำมัน
 • พฤติกรรมการขับขี่อื่นๆ เช่น เบรกรถ ออกตัว ระยะเวลาจอดแช่ การหักเลี้ยว ฯลฯ
 • พฤติกรรมผู้ขับขี่ภายในรถในระหว่างที่ขับรถ

นำTelematicsมาใช้งานได้อย่างไรบ้าง?

ระบบTelematics เชื่อมต่อข้อมูลยานพาหนะเข้ากับระบบสื่อสาร ที่ทำให้ยานพาหนะสามารถแบ่งปันข้อมูลกับโลกภายนอกได้ จึงถูกนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังนี้

ประกันภัย

เมื่อซื้อรถยนต์หรือยานพาหนะ เจ้าของรถมักจะซื้อประกันรถยนต์ เพื่อให้บริษัทประกันดูแลในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ที่อาจต้องมีค่าเสียหายหรือค่าซ่อมแซม

แต่ในขณะเดียวกัน บริษัทประกันก็ต้องการการยืนยันเป็นรูปธรรมว่า เจ้าของรถจะขับขี่อย่างระมัดระวัง เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุด้วย

ดังนั้น การนำระบบTelematics มาใช้บันทึกพฤติกรรมการขับขี่จึงช่วยให้บริษัทประกันมีข้อมูลในการคิดเบี้ยประกันได้อย่างสมเหตุสมผล

และคนที่ขับรถได้ดีก็มีโอกาสได้ลดเบี้ยประกัน ซึ่งช่วยให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย (การลดเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทแต่ละแห่ง)

บริษัทขนส่งและโลจิสติกส์

การใช้ระบบTelematics ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการขนส่งเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางลูกค้า

เช่น การนำข้อมูลมาปรับปรุงประสิทธิภาพการขับขี่ การติดตามการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง การวางแผนเส้นทาง ฯลฯ

รวมถึงช่วยบริหารจัดการยานพาหนะในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการติดตามการใช้รถด้วยตัวเลขระยะทาง เพื่อวางแผนนำรถซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน เป็นต้น

ติดตามยานพาหนะ

ระบบTelematics สำหรับผู้ใช้รถทุกประเภท ตั้งแต่ขนส่งธุรกิจไปจนถึงส่วนบุคคล สามารถใช้ฟีเจอร์การติดตามยานพาหนะ เพื่อประโยชน์ได้หลายอย่าง

เช่น ทราบตำแหน่งยานพาหนะระยะไกลโดย GPS เข้าถึงข้อมูลการใช้งานยานพาหนะจากระยะไกล จำกัดความเร็วยานพาหนะจากระยะไกล การนำทาง แจ้งเตือนการชนกันของรถยนต์ โทรฉุกเฉินอัตโนมัติ

รวมถึงวิเคราะห์ประสิทธิภาพของรถและการบำรุงรักษา ทั้งหมดทำได้จากข้อมูลที่มาจาก Telematicsติดตามยานพาหนะทั้งสิ้น

ข้อดีของการใช้ระบบ Telematics มีอะไรบ้าง?

 • ลดค่าเบี้ยประกันรถสำหรับผู้ขับขี่อายุน้อย เนื่องจากเวลาซื้อประกันรถยนต์ ผู้ขับขี่ที่มีอายุน้อยมักจะถูกคิดเบี้ยประกันแพงกว่าผู้ขับขี่ที่มีอายุมาก

  การติดตั้งระบบTelematics ที่ช่วยตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ จะช่วยให้ผู้ขับรถอายุน้อยได้รับการคิดค่าเบี้ยประกันที่มีความเป็นธรรมมากขึ้น
 • ลดค่าเบี้ยประกันจากพฤติกรรมการขับขี่ ระบบTelematics ที่บันทึกและจัดการข้อมูลอย่างชัดเจน ใช้เป็นหลักฐานยืนยันให้กับบริษัทประกันได้

  ผู้ขับรถที่มีพฤติกรรมการขับรถดีจะได้เปรียบในโอกาสลดเบี้ยประกัน และเป็นแรงจูงใจให้คนอยากปรับพฤติกรรมการขับรถให้ดีขึ้นด้วย
 • ติดตามรถกลับมาได้ง่ายขึ้นเมื่อรถถูกขโมยหรือรถหายหาไม่เจอ
 • ระบุตัวต้นเหตุอุบัติเหตุ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ระบบTelematics จะมีชุดข้อมูลเสมือน “กล่องดำ” ของยานพาหนะ ที่ช่วยบอกข้อมูลที่บันทึกไว้อย่งชัดเจนและเชื่อถือได้มากที่สุด ใช้เป็นประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรมได้

จะเห็นได้ว่าระบบTelematics เป็นระบบที่มีประโยชน์อย่างมากทั้งในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่และเพิ่มความปลอดภัย

รวมถึงยังเป็นประโยชน์สำหรับการลดเบี้ยประกัน เป็นเทคโนโลยีการขับขี่ ที่ผู้ใช้ยานพาหนะควรให้ความสำคัญและนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดกับตัวเองและธุรกิจด้วย

สนใจข้อมูลระบบTelematics ของ CARTRACK หรือขอใบเสนอราคาพร้อมโปรโมชัน โทรในเวลาทำการที่ 02-136-2929 หรือคลิกปุ่ม “ติดต่อเราฟรีที่นี่” เพื่อกรอกข้อมูลให้เราติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

ระบบขนส่ง หรือ ธุรกิจที่ใช้ยานพาหนะส่วนใหญ่มีระบบ Telematics เพื่อช่วยจัดการยานพาหนะ แล้ว Telematics คืออะไร ต่างจาก GPS หรือไม่ บทความนี้มีคำตอบ