BLOGS

ธุรกิจสามารถใช้ระบบ เทเลเมติกส์ (Telematics) ช่วยบริหารงานได้อย่างไร?

คุณต้องการให้ คาร์แทรค ช่วยเหลือเรื่องอะไร?

ฉันเป็น / ...
จำนวนยานพาหนะของคุณ
ขอบคุณค่ะ เจ้าหน้าที่คาร์แทรคจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ระบบ เทเลเมติกส์ (Telematics) เริ่มมีการนำมาใช้ในธุรกิจเยอะขึ้นมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ด้วยความรู้ความเข้าใจในตัวระบบที่แพร่หลายมากขึ้น และประโยชน์ที่ครอบคลุมทั้งเรื่องการลดอุบัติเหตุ ทำงานได้ผลผลิตมากขึ้น งานเสร็จเร็วมากขึ้น ลดการใช้แรงงานคน ซึ่งทั้งหมดส่งผลให้ต้นทุนธุรกิจลดลงตามลงไปด้วย

ถ้าธุรกิจอยากเริ่มต้นใช้ระบบ เทเลเมติกส์ บ้าง จะต้องทำอย่างไร? บทความคาร์แทรคตอนนี้มีคำตอบมาฝาก

เทเลเมติกส์ คือ อะไร?

ก่อนอื่นมาทำความรู้จักระบบเทเลเมติกส์กันก่อน เทเลเมติกส์ (Telematics) คือ ระบบที่เก็บข้อมูลติดตามยานพาหนะหรือเครื่องจักรและสภาพของสิ่งนั้น ณ ช่วงเวลานั้น และส่งข้อมูลไปยังระบบฐานข้อมูล 

ตัวระบบเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างระบบสื่อสารไร้สายและเทคโนโลยีด้านข้อมูล (Information Technology) 

พอได้ข้อมูลมา เทเลเมติกส์จะไปประมวลผล ออกมาเป็นข้อมูลการใช้งานของยานพาหนะและเครื่องยนต์ที่ “นำไปต่อยอดใช้งานต่อได้” 

จะต่างจากระบบเก็บข้อมูลปกติที่เก็บข้อมูลให้ เรียกดูได้ แต่เป็นข้อมูลดิบของยานพาหนะหรือเครื่องจักรที่เราต้องดูเองทั้งหมด และต้องนำมาคำนวณวิเคราะห์ต่อเอาเอง ขั้นตอนเหล่านี้จะใช้เวลามากกว่าการใช้ระบบเทเลเมติกส์จัดการให้หลายเท่า 

อย่างเช่น งานที่ต้องใช้เวลาดึงข้อมูลและคำนวณหาผลถึง 2 สัปดาห์ ระบบเทเลเมติกส์สามารถจัดการให้เสร็จได้ภายใน 1-2 ชม.

สำหรับข้อมูลระบบเทเลเมติกส์ทั่วไป คาร์แทรคเขียนสรุปไว้แล้วที่นี่ Telematics คืออะไร ตัวช่วยติดตามการขับขี่รถ ต่างจาก GPS อย่างไร

เทเลเมติกส์ คือ อะไร

ยานพาหนะหรือเครื่องจักรที่ใช้งานเทเลเมติกส์โดยทั่วไป มีอะไรบ้าง?

ข้อมูลอุตสาหกรรมเทเลเมติกส์จากสหรัฐอเมริกาชี้ว่า มูลค่าการใช้งานระบบเทเลเมติกส์จะพุ่งสูงถึง 62,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2025 หรืออีก 2 ปีเท่านั้น ซึ่งเพิ่มจากปี 2020 ที่อยู่ที่เพียง 29,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

เม็ดเงินมหาศาลที่หลั่งไหลเข้าสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีนี้ เป็นผลพวงมาจากปัจจัย อาทิ ประโยชน์ที่เทเลเมติกส์ให้กับภาคธุรกิจต่างๆ การลดใช้แรงงานคนเพื่อลดความผิดพลาด (Human error) หรือความต้องการของผู้ใช้งานที่ต้องการก้าวให้ทันการแข่งขันในวงการธุรกิจของตัวเอง

ยานพาหนะและเครื่องจักรที่ใช้งานเทเลเมติกส์กันทั่วไปและมีจำนวนเพิ่มมากขึ่้น เช่น

 1. เครื่องจักรหนัก

  เพื่อบำรุงรักษาเครื่องจักรหนักหรือเครื่องจักรขนาดใหญ่ ป้องกันการลักขโมยด้วยระบบติดตามทรัพย์สิน เนื่องจากเครื่องจักรเหล่านี้ประกอบจากวัสดุที่มีมูลค่าที่ขายต่อได้ในราคาค่อนข้างสูงมาก
 2. รักษาความปลอดภัยของสาธารณะ

  ตรวจจับและแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวของยานพาหนะและพื้นที่โดยรอบ หรือสถานที่ที่ติดตั้งระบบ เพื่อส่งความช่วยเหลือได้ทันท่วงที ลดความเสียหายและค่าเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 3. รถขนส่ง รถบรรทุก

  ติดตามการขนส่งได้ตลอดเวลาอัตโนมัติ และบริหารจัดการงานขนส่งได้ง่ายมากขึ้น
 4. รถก่อสร้าง

  วิเคราะห์สภาพเครื่องยนต์และส่วนประกอบของรถก่อสร้าง เพื่อดูว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ ได้อัตโนมัติและตลอดเวลา ตรวจสอบการใช้น้ำมันเพื่อเดินเครื่องยนต์ และกำหนดเวลาส่งเข้าศูนย์ซ่อมบำรุงตามระยะเวลาการใช้งานจริงได้อัตโนมัติ
 5. รถขนส่งน้ำมันและขนส่งแก๊ส

  ติดตามการขนส่งอย่างเป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากที่สุดและลดอุบัติเหตุการขนส่งให้กลายเป็นศูนย์
 6. รถขนส่งห้องเย็น

  ควบคุมคุณภาพของสินค้าที่ต้องรักษาอุณหภูมิสม่ำเสมอ ด้วยการติดตามอุณหภูมิและแจ้งเตือนทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากค่ากำหนด พร้อมสรุปรายงานให้เรียกดูย้อนหลังได้ตลอดเวลา
 7. รถผู้บริหาร รถพนักงาน

  จัดการส่งบำรุงรักษาตามการใช้งานอย่างเหมาะสม เพื่อลดความเสียหาย ช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้งานได้ การเสียโอกาสการใช้ยานพาหนะทำงาน หรือควบคุมการใช้งานยานพาหนะให้ตรงกับการทำงาน

ยานพาหนะหรือเครื่องจักรที่ใช้งานเทเลเมติกส์โดยทั่วไป มีอะไรบ้าง

ระบบเทเลเมติกส์ช่วยบริหารงานที่เพิ่มกำไรให้ธุรกิจได้อย่างไร?

 1. ระบบเทเลเมติกส์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของยานพาหนะมากขึ้น

  ด้วยการติดตามคนขับ ผู้ใช้งานเครื่องจักร ว่ามีการทำงานอย่างต่อเนื่องหรือไม่และลดความผิดพลาดในการทำงาน ด้วยระบบสื่อสารแบบเรียลไทม์กับคนขับหรือผู้ควบคุมเครื่องยนต์จากทางไกล
 2. ระบบเทเลเมติกส์ลดการโกงค่าน้ำมันและค่าทางด่วน

  เทเลเมติกส์ สามารถตรวจสอบและอนุมัติ (verfiy) การใช้จ่ายค่าเติมน้ำมันและค่าทางด่วนได้อัตโนมัติ ผ่านเซนเซอร์ที่ใช้งานร่วมกัน เช่น เซนเซอร์ติดตามความเคลื่อนไหวน้ำมัน จีพีเอสติดตามพิกัดรถ เทียบกับใบเสร็จ
 3. ระบบเทเลเมติกส์ติดตามยานพาหนะและรายงานพิกัดได้แบบเรียลไทม์

  รวมถึงสามารถแจ้งเตือนเมื่อเข้าออกสถานที่ที่กำหนด ซึ่งอาจจะเป็นสถานที่ที่บริษัทต้องการให้ผ่าน หรือเป็นสถานที่ห้ามเข้าก็ได้
 4. ระบบเทเลเมติกส์บริหารและติดตามงานขนส่ง

  จัดการงานขนส่งในแต่ละวันได้ เลือกเส้นทางและลำดับการจัดส่งได้ ติดตามได้ว่ารถขนส่งอยู่ที่ไหน แจ้งเตือนได้ว่าขนส่งเสร็จแล้วถึงมือผู้รับปลายทางแล้ว ช่วยให้การขนส่งเป็นไปแบบอัตโนมัติมากขึ้น และง่ายกับประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น
 5. ระบบเทเลเมติกส์ลดค่าน้ำมันและค่าใช้จ่ายสิ้นเปลือง

  เมื่อเทเลเมติกส์ติดตามการใช้งานแล้ว ระบบสามารถจำแนกได้ด้วยว่าการใช้งานนี้จำเป็นหรือไม่จำเป็น เช่น การจอดแช่ ระบบจะตรวจจับและสรุปได้ทันทีว่า การจอดแช่แบบไหนคือการจอดแช่สิ้นเปลือง
 6.  ระบบเทเลเมติกส์คำนวณสรุปค่าใช้จ่ายแบบรายคันและรายคน

  ด้วยระบบประมวลผลและทำงานแบบอัตโนมัติ ทำให้สรุปค่าใช้จ่ายตามแบบที่ต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นรายยานพาหนะ เป็นเดี่ยวหรือกลุ่ม

  รายคน ต้องการดูข้อมูลของคนเดียวหรือทั้งแผนก การประมวลผลอย่างอัตโนมัติทำให้ผู้ใช้งานได้ข้อมูลอย่างรวดเร็วและแม่นยำกว่าการประมวลผลด้วยคนด้วย
 7. ระบบเทเลเมติกส์เพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคลากรและทรัพย์สิน

  ระบบเก็บข้อมูลพฤติกรรมของคนขับ และแสดงผลความเสี่ยงเป็นรายงานได้ โดยมีข้อมูลจริงเป็นหลักฐานยืนยันให้ชัดเจน นำไปใช้ปรับปรุงการขับขี่ได้ตรงจุด เพิ่มความปลอดภัยให้กับคนและทรัพย์สินได้อย่างแท้จริง

เริ่มใช้ระบบเทเลเมติกส์กับธุรกิจของตัวเอง ได้อย่างไร?

เริ่มต้นใช้ระบบเทเลเมติกส์กับธุรกิจหรือองค์กรภาครัฐ เพราะมียานพาหนะหรือเครื่องจักรที่ต้องการติดตามการใช้งาน สามารถกรอกข้อมูลติดต่อให้กับคาร์แทรค ที่ด้านบนบทความนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับไปให้คำปรึกษาข้อมูลฟรี ที่ตรงกับความต้องการใช้งานจริง

หรือโทรติดต่อได้ที่ 021362920 , 021362921 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ

เทเลเมติกส์ ช่วยบริหารธุรกิจได้อย่างไร ถ้าธุรกิจอยากเริ่มต้นใช้ระบบ เทเลเมติกส์ บ้าง จะต้องทำอย่างไร? บทความคาร์แทรคตอนนี้มีคำตอบมาฝาก