BLOGS

5 ข้อดีของการ ตรวจสภาพรถ แบบเรียลไทม์ ธุรกิจจัดการรถขนส่งดีขึ้นเพราะสิ่งนี้ได้อย่างไร?

คุณต้องการให้ คาร์แทรค ช่วยเหลือเรื่องอะไร?

ฉันเป็น / ...
จำนวนยานพาหนะของคุณ
ขอบคุณค่ะ เจ้าหน้าที่คาร์แทรคจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด
Oops! Something went wrong while submitting the form.

รถใช้งานทุกคันควรรับการ ตรวจสภาพรถ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้รถใช้งานได้ตามศักยภาพที่แท้จริง

หลักเกณฑ์การเข้ารับการตรวจสภาพรถโดยทั่วไป จะคิดเป็นแบบระยะเวลา เช่น 6 เดือน 1 ปี หรือดูจากระยะทางที่รถวิ่งใช้งานไปแล้ว ซึ่งแบบหลังเป็นที่นิยมมากกว่า เพราะตรงตามสภาพการสึกหรอของเครื่องยนต์มากที่สุด

อย่างไรก็ดีปัจจุบันนี้ นวัตกรรมการตรวจเช็คสภาพรถก้าวหน้าไปมากกว่านั้นแล้ว เราสามารถตรวจสอบสภาพรถได้ตลอดเวลา และทราบความเคลื่อนไหวที่สำคัญแบบเรียลไทม์ (Real-time) 

บทความคาร์แทรคตอนนี้จะเล่าให้ฟังถึงระบบตรวจสภาพรถประเภทนี้ และข้อดีที่น่าสนใจโดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้รถที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะอย่างยั่งยืน

การติดตาม ตรวจสภาพรถ แบบเรียลไทม์คืออะไร?

การติดตามตรวจสภาพรถแบบเรียลไทม์ หรืออีกความหมายหนึ่ง คือการติดตามข้อมูล เป็นขั้นตอนที่ทำโดยการติดตั้งระบบติดตามรถที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี IoT เช่น ระบบเซนเซอร์ ระบบเก็บข้อมูล ระบบตรวจจับพฤติกรรมคนขับและการใช้รถ ฯลฯ 

ที่จะประมวลผลทุกวินาที ตั้งแต่การตรวจจับข้อมูล ได้ข้อมูลมาแล้ว และส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ ซึ่งจะมีทั้งข้อมูลตามสภาพเครื่องยนต์และข้อมูลผ่านการประมวลผลที่นำไปใช้บริหารจัดการรถต่อได้เลย ซึ่งระบบติดตามรถ Cartrack ก็เป็นระบบแบบเรียลไทม์

ระบบติดตามแบบเรียลไทม์ จึงช่วยบริหารการใช้รถได้ดีกว่าระบบติดตามและประมวลผลในอดีต ที่ใช้วิธีเก็บข้อมูล และค่อยส่งเข้าสู่ระบบตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น 1 วัน หลังจากเก็บข้อมูล แล้วระบบจึงค่อยประมวลข้อมูลสภาพรถ ซึ่งล่าช้าและอาจไม่ทันแก้ไขปัญหา และปัญหาที่เกิดขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานได้ เช่น ไม่มีรถใช้ สำหรับธุรกิจคือไม่สามารถส่งของได้ ขาดโอกาสการทำรายได้

การติดตาม ตรวจสภาพรถ แบบเรียลไทม์คืออะไร

5 ข้อดีของการ ตรวจสภาพรถ แบบเรียลไทม์

 1. ใช้งานยานพาหนะได้มากขึ้น

  ระบบติดตามรถแบบเรียลไทม์จะแจ้งเตือน เมื่อพบว่ายานพาหนะหรือเครื่องจักรมีสภาพหรือสภาวะที่ต้องบำรุงรักษา ไม่ได้คิดจากระยะทางที่รถวิ่งหรือเวลาที่ใช้งาน ช่วยให้เข้าใจสภาพเครื่องยนต์ได้ชัดเจนกว่าและบำรุงรักษาได้ถูกต้อง จนยืดระยะเวลาใช้งานได้มากกว่า

  ซึ่งเครื่องจักรก่อสร้างใหญ่จะได้ประโยชน์จากระบบนี้เป็นพิเศษ เนื่องจากใช้งานหนักและมักจะอยู่ที่ไซต์งาน ห่างไกลจากศูนย์ซ่อมบำรุง ซึ่งหากเสียหายกลางคัน ก็จะกระทบต่อการทำงานได้
 2. ประหยัดค่าใช้จ่าย

  ยานพาหนะและเครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาที่ดีย่อมลดงานซ่อมแซมและการซื้ออุปกรณ์ใหม่ให้น้อยลง เนื่องจากอายุการใช้งานที่นานกว่า
 3. เพิ่มความปลอดภัยให้พนักงานและสภาพแวดล้อมการทำงาน

  1 ใน 10 ของสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน คือ เครื่องมือและเครื่องจักร เนื่องจากความเสื่อมสึกหรอ เช่น ผ้าเบรกเก่า ระดับน้ำและน้ำมันหล่อลื่นน้อยเกินไป

  หากยานพาหนะและเครื่องจักรได้รับการดูแลให้อยู่ในดีสม่ำเสมอก็จะช่วยปกป้องผู้ปฏิบัติงานหรือผู้คนที่อยู่ในพื้นที่การทำงานได้
 4. บริการจัดการสินทรัพย์ในธุรกิจได้ดีขึ้น

  เมื่อทราบสภาพยานพาหนะและเครื่องจักรแบบมีรายละเอียดชัดเจนและถูกต้องตามระยะเวลาจริง เราก็จะสามารถบริหารจัดการทรัพย์สินเหล่านี้ได้ถูกต้อง รู้ว่าใช้งานได้มากแค่ไหน เครื่องยนต์ใดเหมาะสมกับงานมากที่สุด งานในแต่ละวันต้องการใช้เครื่องจักรแบบไหน เท่าไหร่ ช่วยในการบริหารและขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 5. ลดงานแอดมินหรืองานทำซ้ำน้อยลง

  เช่น งานกรอกข้อมูลจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า เอกสาร ระบบติดตามที่มีเทคโนโลยีบันทึกและประมวลผลแบบครบวงจรจะบันทึกข้อมูลสำคัญหรือข้อมูลที่ใช้ซ้ำ เพื่อใช้การทำงานต่อไป ซึ่งเป็นหนึ่งในฟังก์ชันใช้งานที่ระบบติดตามของ Cartrack ทำได้

5 ข้อดีของการ ตรวจสภาพรถ แบบเรียลไทม์

ระบบติดตามรถและเครื่องยนต์แบบเรียลไทม์ Cartrack ติดตามรถไม่เพียงเฉพาะพิกัดตำแหน่ง แต่ยังติดตามการใช้งานรถและน้ำมัน(หรือแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้า EV) บันทึกและประมวลผลในเวลาเดียวกัน 

แจ้งเตือนทันทีสำหรับเหตุการณ์สำคัญ อาทิ ขับซิ่ง คนขับง่วงนอน น้ำมันในถังลดลงอย่างรวดเร็ว ฯลฯ ช่วยให้จัดการสถานการณ์และทรัพย์สินได้ทันท่วงที 

นอกจากนี้ยังบันทึกข้อมูลมาจัดทำเป็นรายงานเฉพาะเรื่อง เช่น น้ำมัน ผู้ขับขี่ และประมวลผลเป็นข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ต่อได้ทันที เช่น ผู้ขับขี่ที่ใช้น้ำมันรถมากที่สุด ฯลฯ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจหรือผู้ใช้รถเป็นจำนวนมาก

สอบถามข้อมูลระบบติดตามรถแบบเรียลไทม์ Cartrack ได้แล้วตอนนี้ด้วยการคลิกที่นี่ หรือโทร 021362920 และ 021362921 วันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาทำการ

รถใช้งานทุกคันควรรับการ ตรวจสภาพรถ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้รถใช้งานได้ตามศักยภาพ เปิด 5 ข้อดี ของการ ตรวจสภาพรถ แบบเรียลไทม์