BLOGS

5 เคล็ดลับ ช่วยรถธุรกิจขับขี่ถูกกฎจราจรและ พรบ.ขนส่งทางบก ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ

คุณต้องการให้ คาร์แทรค ช่วยเหลือเรื่องอะไร?

ฉันเป็น / ...
จำนวนยานพาหนะของคุณ
ขอบคุณค่ะ เจ้าหน้าที่คาร์แทรคจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด
Oops! Something went wrong while submitting the form.

พรบ.ขนส่งทางบก หรือกฎหมายจราจร เป็นข้อกำหนดทางกฏหมายที่บังคับใช้กับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน กฎหมายชุดนี้ก็เป็นทั้งแนวทางและความท้าทายสำหรับผู้ใช้รถรวมถึงผู้จัดการรถหรือยานพาหนะ ที่มีหน้าที่ควบคุมผู้ใช้รถอีกทอดหนึ่ง

ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในการควบคุมคนขับรถและพวงมาลัยรถที่ไม่ได้อยู่ในมือของตัวเองจริงๆ คาร์แทรค จึงมีเคล็ดลับ 5 ข้อ ที่จะช่วยให้การขับขี่และดูแลจัดการการใช้รถง่ายขึ้นมาฝากในบทความนี้

กฎหมายขนส่ง คืออะไร?

กฏหมายขนส่งของไทย คือ พรบ.ขนส่งทางบก หรือ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 พรบ.ฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ใช้ควบคุมและจัดระเบียบการขนส่งทางถนนหรือทางบก เพื่อให้การขนส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และที่สำคัญคือ ความปลอดภัย

แม้ว่าปัจจุบันจะมีการปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อกำหนดหรือข้อบังคับใหม่ๆ ให้ทันตามยุคสมัยและสภาพสังคม เช่น กฎหมายขนส่ง GPS หรือรถยนต์ไฟฟ้า แต่สาระสำคัญที่ยังคงใช้อยู่ก็ยังเป็นพรบ.ขนส่ง ปีพ.ศ. 2522

กฎหมายขนส่ง คืออะไร

5 เคล็ดลับ ช่วยรถปฏิบัติตาม พรบ.ขนส่งทางบก ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ

 1. ติดตามชั่วโมงการทำงานของคนขับ

  หนึ่งในสาเหตุของอุบัติเหตุบนท้องถนน คือ ความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ อันเกิดจากชั่วโมงการขับรถที่ยาวนานหรือเป็นระยะทางไกล จึงเป็นที่มาของประโยค กฎหมายขับ 4 ชม. พัก 30 นาที ซึ่งเป็นสูตรกฎหมายขนส่ง รถบรรทุก ที่บังคับใช้ ณ ปัจจุบัน

  อย่างไรก็ดี ด้วยมาตรการการทำงานที่จำกัดอย่างมากของบริษัทองค์กรต่างๆ ส่งผลให้คนขับรถจำนวนมากเร่งขับขี่หรือขนส่งให้เสร็จสิ้นภายใต้เวลาที่กำหนด จนพลาดเรื่องกฏหมายการขับขี่ที่ถูกต้องตามกฎหมายเช่น การใช้รถต่อเนื่องไม่เกิน 4 ชั่วโมง

  หรือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ไม่ขับขี่ตอนง่วงนอน มีสติสมบูรณ์ขณะขับขี่
 2. เอารถเข้าศูนย์ อย่างเหมาะสม

  รถเสื่อมสภาพลงทุกวัน และยิ่งการใช้งานรถทุกวันก็ยิ่งทำให้สภาพรถทรุดโทรมลงหรือมีชิ้นส่วนชำรุดได้ การใช้งานรถที่มีสภาพทรุดโทรม อาจทำให้รถกินน้ำมันเปลืองมากขึ้น หรือขับขี่ได้ไม่เต็มแรงม้า หรือแม้แต่เกิดอุบัติเหตุได้

  ผู้ขับขี่หรือผู้ดูแลรถจึงควรเอารถเข้าศูนย์ หรือเช็คระยะรถ อย่างเหมาะสม คือตามระยะเวลาที่เหมาะสม และสม่ำเสมอ

  อุปกรณ์ที่ต้องเช็คสภาพสม่ำเสมอ เช่น ไฟรถหรือแผ่นสะท้อนแสง ยางรถ แตร กระจกต่างๆ ที่ปัดน้ำฝน ระบบเบรก ศูนย์ถ่วงล้อ จุดเชื่อมต่อ ฯลฯ
 3. สภาพร่างกายและสติสัมปชัญญะของผู้ขับขี่

  ผู้ขับขี่ในระบบการทำงานส่วนใหญ่ต้องต่ออายุใบขับขี่ทุกๆ 5 ปี แต่ถึงกระนั้นก็ยังต้องคอยตรวจตราผู้ขับขี่แต่ละคนและการทำงานในแต่ละวันของพวกเขาอยู่เสมอ เพื่อให้แน่ใจและมั่นใจว่า ผู้ขับขี่อยู่ในสภาพที่พร้อมปฏิบัติงานหลังพวงมาลัยและรับผิดชอบทรัพย์สินหรือชีวิตคนจริงๆ
 4. ต่อภาษีรถ ต่อทะเบียนรถ

  รถทุกคัน โดยเฉพาะรถบรรทุก รถสิบล้อ รถขนส่งที่ใช้ในธุรกิจ จำเป็นต้องทำเรื่องต่อภาษีรถ หรือต่อทะเบียนรถประจำปี เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย

  ซึ่งนอกจากค่าใช้จ่าย เอกสาร ยังมีขั้นตอนบางอย่างที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้สามารถต่อทะเบียนได้ เช่น ติดตั้ง GPS ขนส่ง ที่ได้รับการรับรองจากกสทช. และหน่วยงานด้านจราจรทางบก อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

  เพราะการติดตั้ง GPS ที่ถูกต้องหรือได้รับการรับรองไม่เพียงแค่ติดตามพิกัดรถได้ แต่ยังบอกถึงระยะเวลาการใช้รถ เวลาการขับขี่ของผู้ขับขี่แต่ละคน และพฤติกรรมของผู้ขับขี่ ซึ่งข้อมูลจากอุปกรณ์ที่ถูกต้อง จะได้รับความเชื่อถือว่าแม่นยำ ไม่ทุจริต และบันทึกข้อมูลสำคัญได้อย่างครบถ้วนด้วย
 5. บันทึกการขับขี่พร้อมคะแนนการขับขี่ของคนขับ

  เพื่อยืนยันประสิทธิภาพและคุณภาพการทำงาน บริษัทต่างๆ จำนวนมากเริ่มใช้บันทึกการขับขี่ที่มีระบบให้คะแนนคนขับแต่ละคน โดยเฉพาะบริษัทที่ต้องการความปลอดภัยสูง เช่น บริษัทน้ำมันและก๊าซ บริษัทขนส่งอาหาร บริษัทโลจิสติกส์

  เพราะข้อมูลการขับขี่ที่มีพฤติกรรมการขับขี่ไม่ดีที่น้อย สะท้อนถึงความปลอดภัยที่สูงและประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สามารถเชื่อมั่นหรือไว้วางใจได้ ซึ่งจะลดความเสี่ยงเกิดการทำงานผิดพลาดหรือเกิดอุบัติเหตุที่สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

5 เคล็ดลับ ช่วยรถปฏิบัติตาม พรบ.ขนส่งทางบก ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ

อุปกรณ์เสริมที่ช่วยธุรกิจทำกฎหมายได้ง่ายและอัตโนมัติ

ระบบติดตามและจัดการการใช้รถ Cartrack สามารถช่วยองค์กร ผู้จัดการรถ และคนขับรถดูแลรถและควบคุมการใช้งานได้ถูกต้องตามพรบ.ขนส่งทางบก อย่างครบจบในที่เดียว ด้วยฟีเจอร์ทันสมัย เช่น

 • Real-time monitoring การติดตามรถแบบเรียลไทม์ ที่ไม่เพียงแค่รู้ว่ารถอยู่ที่ไหน แต่บันทึกข้อมูลเวลา สถานะของรถ และแจ้งเตือนเมื่อรถอยู่ในสถานะต่างๆ ที่ต้องการให้ติดตามโดยเฉพาะได้ เช่น จอดแช่ติดเครื่องยนต์ ใช้ความเร็วเกิน ซึ่งช่วยให้ทราบพฤติกรรมผู้ขับขี่ ณ เวลานั้นๆ ได้ทันทีด้วย
 • Reporting รายงานสภาพรถ เช่น ระยะทางขับขี่ วัตถุประสงค์การใช้งาน ผู้ขับขี่ ฯลฯ โดยสามารถตั้งเวลาการรายงานได้ เพื่อให้สามารถนำรถเข้าศูนย์เพื่อบำรุงรักษาได้อย่างเหมาะสมตามสภาพการใช้งานจริง

  ซึ่งดีกว่าการนำรถเข้าศูนย์ตามระยะเวลา เช่น 3 เดือน 6 เดือน ที่อาจจะทำให้ใช้งานรถได้ไม่คุ้มค่าหรือใช้รถเกินกำลัง ซึ่งเป็นผลเสียกระทบต่อธุรกิจทั้งแง่ของรายได้และทรัพยากรอย่างรถ
 • ADAS & DMS Camera รถธุรกิจจำนวนมากหันมาใช้กล้องติดรถแบบติดตามพฤติกรรมการขับขี่ได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินกันมากขึ้น

  เพราะกล้องติดรถแบบติดตามพฤติกรรมการขับขี่ จะติดตามแบบเรียลไทม์ หรือ ณ เวลาปัจจุบัน ทั้งในรถและนอกรถ และแจ้งเตือนเมื่อเกิดพฤติกรรมเสี่ยงขึ้น ที่ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้ ณ ตอนนั้น และลดความเสียหายจากอุบัติเหตุ ที่เวลาเกิดแต่ละครั้งคิดเป็นมูลค่ามหาศาลหลักแสนหลักล้านบาทได้
 • Customer Care ทีมเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า โดยเฉพาะเรื่องเอกสารการต่อทะเบียนรถ ต่อภาษีรถประจำปี และข้อมูลรถจากระบบ GPS ที่ช่วยให้ลูกค้าธุรกิจทำธุรกรรมกับกรมขนส่งฯ ได้สะดวกรวดเร็วมากกว่า และสามารถต่อภาษีรถได้จริงแน่นอน เพราะอุปกรณ์จีพีเอสของ Cartrack ทุกตัวที่นำเสนอให้กับผู้ใช้จีพีเอสทุกคน เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองการกสทช.และกรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว
 • Driver scorecard ระบบให้คะแนนผู้ขับขี่ ระบบติดตามยานพาหนะ Cartrack มาพร้อมระบบให้คะแนนผู้ขับขี่ตามพฤติกรรมการขับขี่ ซึ่งมีความแม่นยำและเที่ยงตรง สามารถดูแลคนขับรถจำนวนมากได้ในเวลาเดียวและภายในระบบเดียวนอกจากนี้ Cartrack ยังนำข้อมูลพฤติกรรมการขับขี่ของคนขับรถในระบบทุกคนมาประมวลผลข้อมูล เพื่อให้เห็นสภาพการใช้รถ และการขับขี่ที่ต้องปรับปรุง ที่ช่วยลดต้นทุนน้ำมันและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้

Cartrack ยังมีฟังก์ชันเสริมจีพีเอสอีกมากมาย ที่ช่วยให้รถถูกต้องตามกฎพรบ.ขนส่งทางบก อีกทั้งยังลดต้นทุนและขั้นตอนการทำงานยุ่งยากของธุรกิจได้ในเวลาเดียวกัน เช่น เซนเซอร์วัดระดับน้ำมัน เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เซนเซอร์วัดการหมุนของรถเทปูน ระบบจัดการการขนส่งของรถที่ใช้งาน (Delivery) และอื่นๆ ที่ลูกค้าสามารถเลือกเองได้

หรือลูกค้าสามารถขอคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญระบบ Cartrack ได้ ก่อนการติดตั้งจริง และชมสาธิตการใช้ระบบที่ใช้งานจริงได้เช่นกัน ที่เบอร์ 021362920 , 021362921 ในเวลาทำการวันจันทร์-ศุกร์ หรือคลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ Cartrack ติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

พรบ.ขนส่งทางบก หรือกฎหมายจราจร เป็นข้อกำหนดทางกฏหมายที่บังคับใช้กับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน กฎหมายชุดนี้ก็เป็นทั้งแนวทางและความท้าทายสำหรับผู้ใช้รถรวมถึงผู้จัดการรถหรือยานพาหนะ ที่มีหน้าที่ควบคุมผู้ใช้รถอีกทอดหนึ่ง