BLOGS

สรุป! แนวโน้มเทคโนโลยียานพาหนะใช้งานในธุรกิจ 2024 และในอนาคต

คุณต้องการให้ คาร์แทรค ช่วยเหลือเรื่องอะไร?

ฉันเป็น / ...
จำนวนยานพาหนะของคุณ
ขอบคุณค่ะ เจ้าหน้าที่คาร์แทรคจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปี การพัฒนายานพาหนะเพื่อใช้งานและเทคโนโลยี ก็มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการจัดการยานพาหนะให้มีประสิทธิภาพที่สุด และลดต้นทุนการทำงาน ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ที่วิศวกรหรือนักวิจัยได้พัฒนาและทดลองขึ้นมาจนพร้อมให้คนทั่วไปได้เริ่มใช้งานกัน

บทความคาร์แทรคตอนนี้ ชวนดูแนวโน้มและแนวทางการจัดการยานพาหนะ ที่โลกอนาคตต้องจับตา และวิธีการจัดการยานพาหนะ เพื่อให้ธุรกิจพร้อมเสมอไม่ว่าแนวโน้มการขนส่งจะเป็นอย่างไร

หลักพื้นฐานการบริหารจัดการยานพาหนะสำหรับธุรกิจ

เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตและขยายตัว ความต้องการระบบจัดการยานพาหนะที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพก็มักเพิ่มขึ้นเช่นกัน 

ซึ่งระบบจัดการยานพาหนะที่ดีหาใช่ระบบจัดการยานพาหนะที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ แต่เป็นระบบบริหารจัดการยานพาหนะที่เหมาะสมกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมของคุณ

หลักการพื้นฐาน อาทิเช่น การดูแล บำรุงรักษา และปรับปรุงประสิทธิภาพของรถและสินทรัพย์อื่นๆ ผ่านงานต่างๆ ตั้งแต่การติดตามตำแหน่งรถและอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันไปจนถึงการกำหนดตารางการบำรุงรักษาและการติดตามพฤติกรรมการขับขี่

เพื่อดูแลกองรถของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ สามารถนำมาใช้ได้ มีดังนี้:

  • ระบบติดตาม GPS: ระบบนี้ช่วยให้มองเห็นตำแหน่งรถของคุณแบบเรียลไทม์ ช่วยให้วางแผนเส้นทางได้ดีขึ้น ลดระยะเวลาที่รถไม่สามารถใช้งานได้ และป้องกันการโจรกรรมรถ
  • ระบบเทเลเมติกส์: ระบบเหล่านี้รวบรวมข้อมูลสำคัญจากรถโดยอัตโนมัติ ครอบคลุมอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ และพฤติกรรมการขับขี่ การวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ช่วยระบุพื้นที่สำหรับการปรับปรุงและสนับสนุนการตัดสินใจที่ชาญฉลาดเกี่ยวกับการดำเนินงานกองรถของคุณ
  • โซลูชันซอฟต์แวร์บนคลาวด์: สามารถใช้เป็นแพลตฟอร์มส่วนกลางสำหรับผู้จัดการยานพาหนะ ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลสำคัญต่างๆ ได้อย่างสะดวก เช่น ตำแหน่งรถ อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน และกำหนดการบำรุงรักษา วิธีการรวมศูนย์นี้ช่วยปรับกระบวนการบริหารจัดการกองรถให้คล่องตัว

หลักพื้นฐานการบริหารจัดการยานพาหนะสำหรับธุรกิจ

เราจะสร้างกลยุทธ์บริหารจัดการยานพาหนะให้มีประสิทธิภาพ ได้อย่างไร?

เมื่อมีกลยุทธ์การบริหารจัดการยานพาหนะที่สะดวกใช้งานอยู่ในใจ สิ่งสำคัญคือการสร้างรากฐานที่มั่นคงเพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่

กลยุทธ์การบริหารจัดการฯ ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนจะทำหน้าที่เป็นแผนที่ นำทางองค์กรของคุณไปสู่การบรรลุเป้าหมายการใช้ยานพาหนะแบบที่ต้องการได้ในที่สุด ซึ่งคาร์แทรคมี 5 ขั้นตอน ที่ธุรกิจนำไปใช้ได้แบบง่ายๆ

ขั้นแรก: กำหนดเป้าหมายการบริหารจัดการยานพาหนะให้ชัดเจน

การกำหนดเป้าหมายที่คุณต้องการอย่างชัดเจน คือ ก้าวแรกของการสร้างกลยุทธ์ เช่น ลดต้นทุนน้ำมันลงให้ได้ 10% ยกระดับความปลอดภัยของผู้ขับขี่ผ่านการฝึกอบรมปรับปรุงพฤติกรรมการขับขี่ เพิ่มการใช้ประโยชน์จากรถและคนขับ หรือลดช่วงเวลาขาดโอกาสการใช้รถ

การกำหนดเป้าหมายช่วยในการตัดสินใจและเป็นเสมือนเกณฑ์ประเมินความสำเร็จของกลยุทธ์ที่คุณสร้างขึ้น หากเป้าหมายในปีปัจจุบันไม่สำเร็จ คุณก็จะคิดต่อได้ง่ายว่า จะให้เวลาทำต่อไปหรือตั้งเป้าหมายใหม่

ขั้นที่ 2: ประเมินสถานะยานพาหนะที่ใช้งานในปัจจุบัน

ตรวจสอบรถทั้งหมด เลขไมล์ บันทึกการบำรุงรักษา และประสิทธิภาพโดยรวม เพื่อประเมินว่า ยานพาหนะเหล่านี้ยังเหมาะสมสำหรับงานในช่วงเวลาข้างหน้านี้หรือไม่ หรือจำเป็นต้องมีการเปลี่ยน 

การประเมินนี้สร้างความเข้าใจพื้นฐานจุดแข็งและจุดอ่อนของรถของคุณ และรู้ว่าต้องปรับปรุงแก้ไขจุดไหน

ขั้นที่ 3: ประเมินความต้องการของยานพาหนะของคุณ

ประเมินและสรุปสิ่งที่ยานพาหนะต้องทำหรือเป็น โดยดูจากโครงการที่กำลังจะมาถึง ตัวอย่างเช่น หากธุรกิจของคุณกำลังขยายไปสู่โครงการในเมืองมากขึ้น ให้ประเมินว่า รถใช้งานในปัจจุบันของคุณตอบสนองกับการวิ่งในเมืองหรือไม่ มากแค่ไหน หรือจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน 

โดยพิจารณาประเภทของรถ ความจุ สมรรถนะ ความถี่ในการใช้งาน และอัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน เพื่อตัดสินใจของคุณเกี่ยวกับการขยาย ปรับเปลี่ยน หรือลดขนาดจำนวนรถใช้งาน

ขั้นที่ 4: เลือกเทคโนโลยีการบริหารจัดการยานพาหนะ

ศึกษาเทคโนโลยีการบริหารจัดการยานพาหนะรูปแบบต่างๆ เช่น ระบบติดตาม GPS ระบบเทเลเมติกส์ การสร้างพื้นที่เสมือนในแผนที่ (Geofence) และกล้องติดรถ 

ประเมินความเหมาะสมของเทคโนโลยีเหล่านี้ โดยพิจารณาจากงานของคุณและแวดวงธุรกิจที่คุณอยู่ ความต้องการเฉพาะทางธุรกิจ และข้อจำกัดด้านงบประมาณ แล้วพิจารณาเลือกที่เหมาะสมกับยานพาหนะของคุณ

ขั้นที่ 5: ปฏิบัติและติดตามกลยุทธ์ที่ได้ลงมือทำไป

เปลี่ยนแผนการในกระดาษเป็นการลงมือทำจริง ด้วยการนำเทคโนโลยีและนโยบายที่เลือกไว้มาใช้ และติดตามประสิทธิภาพการทำงานของกองรถยนต์อย่างต่อเนื่อง โดยติดตามข้อมูลต่างๆ เช่น อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน เวลาใช้งานของรถ และพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ขับขี่ 

แล้วใช้ข้อมูลนี้ปรับแต่งแผนการของคุณ ปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น ตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้เป็นประจำวนต่อไปเรื่อยๆ เพื่อให้ธุรกิจพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง

แนวโน้มอุตสาหกรรมการบริหารจัดการยานพาหนะที่น่าจับตาในโลกอนาคต

ในขณะที่อุตสาหกรรมการขนส่งยังคงพัฒนาต่อไป การบริหารจัดการยานพาหนะถือเป็นแนวหน้าของนวัตกรรม ต่อไปนี้คือนวัตกรรมการบริหารจัดการยานพาหนะที่น่าสนใจ และน่าจับตามองว่าจะเป็นนวัตกรรมที่กำหนดอนาคตของการขนส่ง:

การวิเคราะห์เชิงพยากรณ์

การวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ ซึ่งขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังปฏิวัติการบริหารจัดการยานพาหนะโดยช่วยให้ผู้จัดการรถ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือพนักงาน คาดการณ์และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 

อัลกอริทึ่ม AI วิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก ครอบคลุมประสิทธิภาพของรถยนต์ พฤติกรรมการขับขี่ และรูปแบบการจราจร เพื่อระบุและคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เช่น รถเสีย การใช้น้ำมันอย่างไม่คุ้มค่า หรือความล่าช้าที่ไม่คาดคิด 

แนวทางเชิงรุกนี้ช่วยให้ผู้จัดการยานพาหนะสามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงที กำหนดตารางการบำรุงรักษา ปรับการใช้น้ำมันให้เหมาะสม และป้องกันเหตุขัดข้องต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานทางธุรกิจ

 ยานยนต์ไร้คนขับ

การเกิดขึ้นของยานยนต์ไร้คนขับและระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง (ADAS) กำลังเปลี่ยนโฉมการดำเนินงานของยานพาหนะ ยานยนต์เหล่านี้สามารถจัดการกับการขับขี่ที่เป็นกิจวัตรในแต่วัน ให้ผู้ขับขี่ได้มีสมาธิกับงานที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การติดต่อกับลูกค้าหรือการปรับเส้นทางให้เหมาะสม

คุณสมบัติของ ADAS เช่น ระบบเตือนออกเลนและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดของมนุษย์ 

การนำยานยนต์ไร้คนขับและ ADAS มาใช้ในกองรถได้อย่างเป็นรูปธรรม จะช่วยให้ธุรกิจสามารถยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดอุบัติเหตุ และเพิ่มผลผลิตของผู้ขับขี่ได้เป็นอย่างดี

การใช้รถพลังงานไฟฟ้า

ในขณะที่รถไฟฟ้า (EV) ได้รับความนิยมมากขึ้น การบริหารจัดการยานพาหนะก็ปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของรถไฟฟ้า

ระบบจัดการยานพาหนะที่ปรับแต่งตามความต้องการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้แบตเตอรี่ ค้นหาสถานีชาร์จที่เหมาะสม และนำรถไฟฟ้ามาใช้เข้ากับการดำเนินงานยานพาหนะที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น 

การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อค้นหาสถานีชาร์จที่ใกล้ที่สุด ช่วยให้รถไฟฟ้ามีพลังงานเพียงพอและพร้อมใช้งาน ช่วยให้การเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้รถไฟฟ้าราบรื่นยิ่งขึ้น และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วย

Mobility-as-a-Service (MaaS)

ก่อนหน้านี้ เรารู้จักสิ่งที่เรียกว่า Software-as-a-service หรือ SaaS กันอยู่แล้ว เช่น ระบบจัดการยานพาหนะ ระบบจัดการบัญชี ตอนนี้ MaaS ได้กำเนิดขึ้นมาแล้ว โดยนำเสนอความยืดหยุ่นให้กับธุรกิจในการวางแผน จอง และชำระเงินยานพาหนะแบบให้เช่า

โมเดลนี้ จะตัดเรื่องความจำเป็นในการเป็นเจ้าของและบำรุงรักษายานพาหนะด้วยตัวเอง ซึ่งอาจเป็นภาระใหญ่สำหรับบางธุรกิจ 

ข้อดีคือเป็นทางเลือกการขนส่งที่คุ้มค่าและปรับเปลี่ยนได้ง่าย ธุรกิจสามารถใช้ยานพาหนะร่วมกัน โดยเฉพาะธุรกิจที่มีการจัดส่งเป็นครั้งคราวหรือความต้องการขนส่งอื่นๆ ช่วยให้ประหยัดต้นทุนและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

เปลี่ยนการจัดการรถที่ไม่ได้เรื่อง เป็นแผนการที่ใช้ได้ดีเยี่ยมในอนาคต ด้วย Cartrack

ไม่ว่าจะมีเทรนด์การใช้ยานพาหนะหรือเครื่องจักรใหม่ๆ อะไร คุณและธุรกิจก็สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นด้วยซอฟต์แวร์การบริหารจัดการยานพาหนะที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพสูงอย่าง Cartrack ประโยชน์สำคัญที่ผู้ใช้ Cartrack จะได้รับ ได้แก่

เปลี่ยนการจัดการรถที่ไม่ได้เรื่อง เป็นแผนการที่ใช้ได้ดีเยี่ยมในอนาคต ด้วย Cartrack

ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดด้วยรายงานจาก Cartrack

รายงานเชิงลึกของเราซึ่งปรับแต่งตามการดำเนินงานยานพาหนะของคุณ ครอบคลุมการติดตามการสิ้นเปลืองน้ำมัน พฤติกรรมการขับขี่ กำหนดการบำรุงรักษา และอื่นๆ อีกมากมาย เช่น รายงานการเดินทาง บัตรคะแนนผู้ขับขี่ และรายงานความเร็วเกินกำหนด 

ทำให้คุณสามารถตัดสินใจอย่างมั่นใจ ช่วยให้ใช้งานยานพาหนะได้อย่างดีที่สุด ช่วยระบุแนวโน้มสภาพยานพาหนะได้อย่างแม่นยำและปรับปรุงประสิทธิภาพของยานพาหนะได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

 ติดตามพิกัดและการทำงานของรถด้วย Geofence

กำหนดกรอบพื้นที่เสมือนไว้รอบสถานที่ทำงานของคุณ พื้นที่หวงห้าม หรือโซนส่งมอบสินค้า ได้ด้วยระบบ Geofence ของ Cartrack ทำเช่นนั้น 

รับข้อมูลแบบเรียลไทม์ เมื่อรถยนต์เข้าหรือออกจากโซนที่คุณกำหนดไว้ ไม่เพียงแต่แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับกิจกรรมและพิกัดของรถของคุณเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมให้ผู้ขับขี่รับผิดชอบมากขึ้นด้วย

ติดตามการสิ้นเปลืองน้ำมัน

ระบบเทเลเมติกส์ของ Cartrack สามารถติดตามการสิ้นเปลืองน้ำมันของรถคุณ ช่วยให้คุณมีข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ำมันให้ดียิ่งขึ้น 

ระบุพื้นที่สำหรับการปรับปรุง เช่น การเดินเบาเครื่องยนต์มากเกินไปและพฤติกรรมการขับขี่ที่เสี่ยงอันตราย ซึ่งทำให้ใช้น้ำมันมากกว่าที่จำเป็น

ไม่ว่าการสิ้นเปลืองน้ำมันมากเกินไปจะเกิดจากถังน้ำมันรั่ว พฤติกรรมการขับขี่ การขโมยน้ำมัน หรือเส้นทางขับขี่ที่ไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสม นำไปสู่การปรับใช้กลยุทธ์ที่ตรงเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนน้ำมัน

MiFleet เพื่อบริหารจัดการต้นทุนยานพาหนะอย่างครอบคลุม

MiFleet ของ Cartrack ให้ข้อมูลรายละเอียดแก่ผู้จัดการยานพาหนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการและต้นทุนการดำเนินงานของกองรถเช่น ใบสั่งปรับความเร็ว ค่าธรรมเนียมทางด่วน วันต่ออายุใบขับขี่ ค่าบำรุงรักษา และค่าใช้น้ำมัน 

ระบบปรับการนำเข้าธุรกรรมที่ว่ามาข้างต้นนี้ให้ง่ายดายยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเพิ่มข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากระบบจะตรวจสอบธุรกรรมน้ำมันทั้งหมดโดยอัตโนมัติและจับคู่กับข้อมูลเทเลเมติกส์ของรถของคุณ 

ทำให้ผู้จัดการยานพาหนะระบุพื้นที่ที่อาจเกิดการขโมยน้ำมันได้ง่ายขึ้น และดำเนินการที่จำเป็นเพื่อป้องกัน ช่วยให้บริษัทประหยัดน้ำมันได้ทันทีที่เกิดเรื่อง เป็นการลดความเสียหายได้อย่างแท้จริง

Delivery ระบบจัดการงานขนส่งให้คล่องตัวขึ้นและสื่อสารได้ดีขึ้น

ระบบจัดการงานขนส่ง Delivery ของ Cartrack ช่วยยกระดับการสื่อสารระหว่างผู้จัดการยานพาหนะกับผู้ขับขี่ ช่วยให้การมอบหมายงานขนส่งแก่ผู้ขับขี่เป็นไปอย่างง่ายดาย และติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์ตั้งแต่การจัดส่งไปจนถึงปลายทาง 

คุณสามารถกำหนดงานสำหรับการจัดส่งหรือบริการภาคสนามไปยังสถานที่เฉพาะเจาะจงได้อย่างง่ายดาย ติดตามการขับขี่ได้สดๆ แสดงเส้นทางที่ผู้ขับขี่ใช้และเวลาที่ผู้ขับขี่จะมาถึง

ผู้ขับขี่ของคุณยังได้รับการแจ้งข้อมูลอัปเดตงานแบบทันที ช่วยให้มั่นใจว่าตารางเวลาจะตรงตามเป้าหมาย การจัดส่งตรงเวลามากขึ้น ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าด้วย

ติดตั้ง Cartrack ตั้งแต่ตอนนี้เพื่อวางรากฐานแผนจัดการยานพาหนะในอนาคต

เพราะ Cartrack เป็นเทคโนโลยีบริหารจัดการยานพาหนะของวันนี้ที่คำนึงถึงวันข้างหน้าอยู่เสมอ ปรึกษาการใช้งานระบบที่เหมาะสมกับยานพาหนะของคุณได้ที่ 021362920 , 021362921 ในัวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาทำการ หรือคลิกทักไลน์เจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา เพื่อแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

เปิดแนวโน้มและแนวทางจัดการยานพาหนะ ที่โลกอนาคตต้องจับตา และวิธีการจัดการยานพาหนะ เพื่อให้ธุรกิจพร้อมเสมอไม่ว่าแนวโน้มการขนส่งจะเป็นอย่างไร