สีขาวมุก สีที่หลายคนกังวลในการเลือกสีตอนซื้อรถใหม่ - คาร์แทรค