คำนวณระยะทางระหว่างจังหวัด

เทคนิคการคำนวณระยะทางระหว่างจัดหวัดจากตำแหน่ง GPS

ในการหาตำแหน่งมาจาก GPS นั้น เราสามารถรู้ตำแหน่งของดาวเทียม ระยะทางจากดาวเทียมถึงเครื่องรับและจะสามารถหาตำแหน่งของเครื่องรับสัญญาณได้ และการทำงานของ GPS นั้น ทำงานโดยการรับสัญญาณจากดาวเทียมแต่ละดวง ซึ่งทราบถึงข้อมูลที่ระบุตำแหน่งของดาวเทียมดวงนั้นๆ ในขณะที่ส่งสัญญาณเครื่องรับ สัญญาณ GPS จะมีการประมวลผลความแตกต่างของข้อมูลและเวลา เพื่อเทียบกับเวลาจริง ณ ปัจจุบันเพื่อแปรเป็นระยะทางระหว่างเครื่องรับสัญญาณกับดาวเทียมแต่ละดวง

 

และสิ่งที่เราต้องทราบอีกส่วนนึงก็คือ ละติดจูดและลองจิจูด ซึ่ง

 • ละติจูดก็คือ ส้นแนวนอน ที่ถูกแบ่งออกเป็นซีกโลกบน 90 เส้น (90 องศา)จากทั้งหมด 180 เส้น และซีกโลกล่างอีก 90 เส้น (90 องศา) ซึ่งมีค่าต่ำสุดที่ 0 องศา และมีค่าสูงสุดที่ 90 องศา ละติจูดที่ 0 องศานั้นจะมีค่าเท่ากับเส้นศูนย์สูตร
 • ลองจิจูด คือเส้นแนวตั้ง ที่ถูกแบ่งออกเป็นซีกโลกซ้าย 180 เส้น (180 องศา) จากทั้งหมด 360 เส้น และซีกโลกขวาอีก 180 เส้น (180 องศา) มีค่าต่ำสุดที่ 0 องศา และมีค่าสูงสุดที่ 180 องศา
 • เมื่อเราทราบค่า (X,Y) โดยที่ X = latitude และ Y = longitude การคำนวณระยะทางระหว่างจังหวัดได้นั้น หาได้จากสูตร พีทากอรัส แปลงให้อยู่ในสูตรคำนวณระยะทาง แต่เนื่องจากโลกไม่ได้เป็นพื้นแบนราบ เพราะโลกของเราเป็นลักษณะคล้ายทรงกลม การคำนวณหาระยะทางระหว่างตำแหน่งนั้น จึงมีความคาดเคลื่อน เพื่อให้มีความถูกต้องมากขึ้นในการคำนวณระยะทางระหว่างจังหวัดได้

   

  เทคโนโลยี GPS เป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบการบอกพิกัดตำแหน่งบนพื้นโลกได้ โดยการรับสัญญาณ atomic clock จากดาวเทียบที่อยู่บนอวกาศหลายๆดวงของอเมริการที่มีชื่อว่า NAVSTAR ซึ่งสามารถใช้บริการในการเช็คตำแหน่งได้ฟรีผ่านการรับส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม และนอกจากบอกตำแหน่งพิกัดได้แล้ว ยังสามารถนำเทคโนโลยีนี้มาประยุกต์ใช้งานได้หลายๆอย่าง เช่น การทราบถึงระยะทางระหว่าจังหวัด ไปนำไปติดตามยาพาหนะ เป็นต้น

   

  ในการคำนวณระยะทางระหว่างจัดหวัดสามารถทำได้หลายวิธี ยกตัวอย่างเช่น วีธีการวัดระยะทางบน Google Maps หลายๆคนคงเคยใช้แอพพลิเคชั่นนี้กัน ซึ่งสามารถใช้ในการบอกตำแหน่ง ระยะทางที่เต้องการที่จะทราบได้อย่างง่ายดาย ระหว่างจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายปลายทาง ถ้าหากต้องการทราบถึงระยะทางระหว่างจังหวัดก็สามารถทราบได้อย่างง่ายดาย ผ่านการคํานวณระยะทางระหว่างจังหวัดจาก Google Maps ซึ่งเป็นการบริการเกี่ยวกับแผ่นที่ทั่วโลกผ่านบราวเซอร์ของ Google สามารถเปิดใช้งานคำนวณหาระยะทางระหว่างจังหวัดหรือจะใช้ในการหาเส้นทางระหว่างต้นทางไปยังปลายทางได้ทั้งทางเว็บไซ์ได้จาก คอมพิวเตอร์ หรือจาก iPad, สมาร์โฟนของคุณได้อย่างสะดวกสบาย ถือว่าเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการหาระยะทาง Google Maps เหมาะสำหรับผู้ที่จะใช้แผนที่ในการวางแผนเส้นทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เส้นทางไปยังสถานที่ออกกำลังกาย สถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนการเห็นแผนทีข้อมูลบ้านเมืองต่างๆด้วย ซึ่งได้ข้อมูลแบบจริงๆ โดยไม่ต้องวัดจากพื้นที่จริง

   

  อย่าพลาดโอกาสในการทดลองใช้งาน GPS ฟรี กับ คาร์เเทรค