การนำทาง เรื่องราวที่มีมาแต่อดีต และวิธีการนำทางแบบโบราณ - คาร์แทรค