งานสัมมนาวิชาชีพ Used Car Seminar ธุรกิจรถยนต์ใช้แล้ว ครั้งที่ 3 - คาร์แทรค