คลิ๊กที่นี่เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเว็ปไซต์ของกรมควบคุมโรค - ddc.moph.go.th

GPS รถเมล์ กับรูปแบบ ระบบขนส่งมวลชนในยุคสมัยใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
GPS รถเมล์ เข้ามามีบทบาทในยุคปัจจุบัน หลายๆประเทศใช้งานระบบ GPS กับรถเมล์ รถขนส่ง แท๊กซี่ รถรับส่ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในไทยเองก็เช่นกัน

ปัจจุบันความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวไกลไปในทุกด้าน ทั้งในชีวิตประจำวันในบ้าน หรือแม้แต่ในที่ทำงาน และการเดินทางท่องเที่ยว ด้วยการนำเอาเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือในระบบต่าง ๆ ซึ่งกำลังได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยยิ่งขึ้น

ระบบ GPS ก็เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่มีความเจริญก้าวหน้ามากไม่แพ้เทคโนโลยีอื่น หรืออาจเจริญกว่าในบรรดาสิ่งประดิษฐ์อื่น ๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ ก็ได้ถูกนำมาใช้แม้ว่าจะเป็นของใหม่ แต่ปัจจุบันเราสามารถนำระบบดังกล่าวมาปรับใช้ในงานประจำ

ในเครื่องมือสื่อสาร หรือชีวิตประจำวันได้แล้วทำให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง โดยการนำเอาระบบ GPS ดังกล่าวมาดัดแปลงและติดตั้งเข้ากับการสื่อสาร (มือถือ) การเดินทางโดยรถยนต์ทั้งรถโดยสารสาธารณะ (รถเมล์) หรือรถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุกได้แล้ว ในราคาที่ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับคุณภาพ และประโยชน์ในการใช้งาน

การใช้งานระบบ GPS กับ ขสมก.

ขสมก. หรือองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ของบ้านเราก็ไม่น้อยหน้าได้นำระบบ GPS มาติดตั้งในรถเมล์สายต่าง ๆ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนแม้จะยังไม่ครบทุกคัน หรือทุกสายการเดินรถก็ตาม ระบบนี้มีประโยชน์สำหรับผู้โดยสารที่ต้องรอคอยรถเมล์เป็นเวลานาน ๆ อย่างยิ่ง

ซึ่งแต่ก่อนผู้โดยสารจะไม่มีทางได้รู้เลยว่ารถเมล์คันนั้นหรือรถเมล์สายที่เรารอคอยอยู่นั้นจะมาถึงป้ายนี้เมื่อไหร่  แต่ปัจจุบันระบบ GPS ทำให้ได้รู้อนาคตว่าจะได้ขึ้นรถเมื่อไหร่โดยการบอกให้รู้ได้ในมือถือของผู้โดยสารแต่ละคนนั่นเอง ระบบนี้มีประโยชน์มากในการที่เราสามารถกำหนดเวลาเดินทางได้ กำหนดเวลาออกจากบ้านมายืนคอยรถเมล์ก็ยังได้อีกด้วย

โดยมีวิธีการใช้งานที่ไม่ยุ่งยาก เพียงแต่ผู้โดยสารจะต้องโหลดแอปพิเกชั่น ที่ทาง ขสมก.ได้จัดทำสำเร็จรูปไว้ไห้แล้วลงในมือถือของท่านเท่านั้น ท่านเพียงแต่เปิดมือถือเพื่อดูและใช้งานทางหน้าจอ ท่านก็จะทราบได้ทันทีตามข้อมูลของทาง ขสมก. ซึ่งเชื่อว่าถ้า ขสมก.ได้ทำโครงการนี้สำเร็จ และติดตั้งระบบ GPS บนรถเมล์ทุกสาย และทุกคันแล้วประโยชน์จะต้องตกอยู่กับผู้โดยสารนั่นเอง ซึ่งก็น่าจะอีกไม่นานนัก

ระบบ GPS ถูกใช้อย่างเเพร่หลาย

ไม่เฉพาะ ขสมก. เท่านั้นที่ได้นำระบบ GPS มาใช้งาน กรมการขนส่งทางบกซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบรถบรรทุก และรถตู้ รถแท็กซี่ทั่วประเทศก็ได้นำเอาระบบนี้มาใช้ด้วย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการทำงานและติดตามดูความเคลื่อนไหวและพฤติกรรมของรถเหล่านี้ซึ่งเป็นรถสาธารณะ โดยเฉพาะตัวโชเฟอร์ซึ่งต่างก็มีความรับผิดชอบที่ไม่เหมือนกันหรือแตกต่างกันไปแต่ละบุคคล

ซึ่งเรียกว่าระบบ GPS ขนส่ง นั่นเอง เนื่องจากระบบ GPS ขนส่งนี้ จะบอกถึงความประพฤติของผู้ขับรถ เวลาในการขับ และการเดินทางโดยตรง ซึ่งจะมีการตัดคะแนนความประพฤติของโชเฟอร์เมื่อมีการประพฤติผิดระเบียบ หรือออกนอกเส้นทาง

ทั้งนี้เพื่อการจัดระเบียบของการขนส่งนั่นเอง ระบบ GPS ของกรมการขนส่งนี้ต่างจากของ ขสมก.อยู่บ้างเนื่องจากเป็นระบบที่จะใช้กับเฉพาะโชเฟอร์ที่ขับรถ การเดินทาง และการตรวจจับเวลา สถานที่เท่านั้น ไม่เกี่ยวกับผู้โดยสารแต่อย่างใด แต่ของ ขสมก.จะต้องมีผู้โดยสารเข้ามาเป็นผู้ใช้งาน และเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง

การใช้บัตรอนุญาตขับขี่

อนึ่ง มีข่าวเมื่อไม่นานมานี้ว่าระบบ GPS ของขนส่งนี้จำเป็นจะต้องใช้ใบอนุญาตขับขี่เพื่อร่วมในการสตาร์ดเครื่องยนต์อีกด้วย ซึ่งก็กำลังเป็นปัญหาสำหรับเจ้าพนักงานจราจรที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนี้เมื่อเวลาที่รถบรรทุก หรือรถที่ติดระบบ GPS นี้ทำผิดกฎจราจร ซึ่งทางขนส่งจะต้องทำความเข้าใจกับทางเจ้าพนักงานจราจรต่อไป

เพื่อตัดปัญหาการเข้าใจผิด ซึ่งอาจนำมาซึ่งการทะเลาะวิวาทระหว่างผู้ใช้รถ ใช้ถนนกับเจ้าพนักงานจราจรขณะปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากฝ่ายหนึ่งต้องทำตามกฎหมาย แต่อีกฝ่ายก็ต้องทำงานให้ลุล่วงตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

เรื่องดังกล่าวหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรได้เคยออกมาพูดทางทีวีช่องหนึ่งไปแล้ว แต่ก็อาจจะยังไม่ทั่วถึง ซึ่งเป็นสาเหตุให้เจ้าพนักงานจราจรอีกจำนวนหนึ่งไม่เข้าใจ และยังถือปฏิบัติอย่างเดิมอยู่ ซึ่งเรื่องทำนองนี้ทั้งกรมการขนส่งทางบก และกองบังคับการตำรวจจราจรจำเป็นต้องทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน และถือปฏิบัติให้เป็นไปในทำนองเดียวกัน

กฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนนี้ยังมีข้อกำหนด และข้อห้ามอยู่อีกมากมาย การนำเครื่องมือเครื่องใช้ระบบใหม่ เช่น ระบบ GPS ทั้งขนส่ง และรถเมล์มาใช้นี้ก็นับว่ามีประโยชน์ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องทำความเข้าใจกับมันด้วย ทั้งผู้ควบคุมระบบ และผู้ใช้ระบบจึงก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ดังนั้นในอนาคตอันไม่ไกลนี้ทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และบรรดาผู้ขับชี่รถบรรทุกสาธารณะ หรือแม้แต่ผู้เป็นเจ้าของกิจการ ต้องทำความเข้าใจ และเรียนรู้กับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้ได้

ซึ่งอาจไม่เฉพาะกับ ระบบ GPS ที่ว่านี้เท่านั้นเพราะอาจมีระบบใหม่ ๆ หรือมีเทคโนโลยีที่ใหม่กว่า ดีกว่า ใช้งานได้สะดวกกว่าเข้ามาให้ได้ใช้งานกันอีก เนื่องจากโลกเราทุกวันนี้กำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง ตัวอย่างเช่นรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งต้องเข้ามาแทนที่รถที่ใช้น้ำมันในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า หรือหุ่นยนต์ที่จะมาทำหน้าที่แทนพนักงานคนงาน หรือแม่บ้านก็ได้ใครจะรู้

เชื่อว่าในอนาคตอีกไม่นาน ระบบ GPS ของทั้งสององค์กรทั้ง GPS รถเมล์ และ GPS ขนส่ง คงจะเพิ่มประโยชน์ และประสิทธิภาพในการใช้งานให้ผู้เกี่ยวข้องได้อีกไม่มากก็น้อยครับ ซึ่งก็มีความจำเป็นที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย ทั้งฝ่ายที่ต้องใช้งาน และฝ่ายที่อำนวยความสะดวกจะต้องทำความเข้าใจ และยอมรับกันให้ได้

บทความล่าสุด
หมวดหมู่

  สอบถามสินค้าและบริการ
  หรือขอใบเสนอราคา
  (66) 2 136 2920

  กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราโทรกลับไป

  คุณสนใจบริการใดของเรา ?

  จำนวนยานพาหนะที่ต้องการติดจีพีเอส ?

  [sourceurl thesource]