คลิกที่นี่เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค - ddc.moph.go.th

GPS ย่อมาจากอะไร และใช้ทำอะไร

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
คำว่า GPS ที่เราได้ยินทุกวันนี้ มันคืออะไร GPS ย่อมาจาก อะไร ความหมายของ GPS ประโยชน์และหน้าที่ของ GPS ในแง่มุมต่างๆที่เราไม่รู้มาก่อน

GPS ย่อมาจาก Global Positioning System โดยในตอนแรกเรียกว่า Navstar GPS เป็นระบบนำทางผ่านคลื่นวิทยุ โดยใช้ดาวเทียมเป็นหลัก ของรัฐบาลสหรัฐและถูกใช้งานโดยกองทัพอากาศของสหรัฐ เป็นระบบนำทางผ่านดาวเทียมที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่อยู่และข้อมูลของเวลาให้กับเครื่องรับสัญญาณ GPS ต่างๆที่อยู่ในทุกๆแห่งบนพื้นโลกหรือบริเวณใกล้เคียงกับพื้นโลกในที่ซึ่งไม่มีสิ่งกีดขวางอย่างเช่นภูเขาหรือตึกสูงต่างๆเป็นจำนวนมากอยู่ในระยะเส้นสัญญาณการมองเห็นของดาวเทียม 4 ดวงหรือมากกว่านั้น

จุดเริ่มต้นของการใช้ GPS มาจนถึงปัจจุบัน

โปรเจค GPS นี้ถูกสร้างโดย แผนกกองกำลังป้องกันตนเองของประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 1973 เพื่อใช้ในทางการทหารสามารถใช้ได้อย่างเต็มที่ในปี 1995 และเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ได้ในปี 1980 จากการพัฒนาของเทคโนโลยี และความต้องการใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นจากระบบที่มีอยู่ ทำให้เกิดความพยายามที่จะพัฒนาระบบใหม่ๆของ GPS รวมเข้ากับดาวเทียมดวงใหม่ และระบบควบคุมการปฏิบัติการตัวใหม่

อุปกรณ์ GPS ไม่ได้มีความต้องการที่จะให้ผู้ใช้ส่งข้อมูลใดๆ และตัว GPS เองก็สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องใช้สัญญาณโทรศัพท์หรือตัวรับสัญญาณอินเตอร์เน็ตต่างๆด้วย แต่เทคโนโลยีเหล่านี้ก็สามารถเข้ามาช่วยให้การจับสัญญาณของ GPS ได้ถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น

ระบบ GPS ช่วยในการระบุตำแหน่งสถานที่สำคัญต่างๆสำหรับใช้ในการทหาร ใช้งานเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา รวมถึงใช้ในเชิงพาณิชย์ให้แก่ธุรกิจทั่วทุกมุมโลก

GPS แบ่งได้กี่แบบ?

GPS ที่เราใช้งานอยู่ทั่วไป จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ด้วยกัน คือ GPS Navigation System และ GPS Tracking System

GPS Navigation System

หรือจีพีเอสระบบนำทาง จะถูกใช้งานในรถยนต์ทั่วไป ซึ่งรูปแบบของมันนั้นจะเป็นการบอกแผนที่การเดินทางด้วยการป้อนข้อมูลของเป้าหมายลงไปในเครื่องนำทาง GPS แล้วระบบจะคำนวนเส้นทางหรือระยะห่างโดยรวมที่เราจะเดินทางให้ เพื่อเป็นการวางแผนการเดินทางได้

ถือว่าเป็นการใช้งาน GPS ในรูปแบบที่เป็นที่นิยมอย่างมาก เพราะสามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก เเละในปัจจุบันยังมีแอพพลิเคชั่น หรืออุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน GPS ในรูปเเบบนี้จำนวนมาก และเป็นประโยชน์อย่างมากหากใช้ในการเดินทาง หากต้องเดินทางในที่ที่ไม่รู้จัก หรือไม่เคยไปมาก่อน ก็มาสามารถนำทางไปยังจุดหมายที่เราตั้งเอาไว้ได้

GPS Tracking System

จีพีเอสติดตาม ตามชื่อของมัน การใช้งานจะถูกนำไปใช้ในการติดตามยานพาหนะ รถยนต์ หรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยง โดยมากใช้เพื่อป้องกันการสูญหาย โดยเราสามารถแบ่งจีพีเอสติดตามได้ออกเป็น 2 แบบด้วยกัน คือ อุปกรณ์จีพีเอสติดตามแบบออฟไลน์ (GPS Offline Tracking) สามารถตรวจสอบประวัติการเดินทางได้ แต่ไม่สามารถตรวจสอบตำแหน่งปัจจุบันหรือ Real Time ได้

และแบบที่สองคือ อุปกรณ์จีพีเอสติดตามแบบ ออนไลน์หรือกึ่งออฟไลน์ (GPS Real Time Tracking) ซึ่งจะทำงานร่วมกับอุปกรณ์เช่นมือถือ หรือคอมพิวเตอร์ ที่เราสามารถติดตามความเคลื่อนไหวแบบปัจจุบันได้ และยังสามารถดูประวัติการเดินทางย้อนหลังได้ทันทีอีกด้วย

GPS กับการใช้งานในชีวิตประจำวัน

ในปัจจุบันระบบสัญญาณ GPS ก็มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ เนื่องจากมีจำนวนการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น มีการใช้ประโยชน์ของระบบสัญญาณ GPS ที่มากขึ้นกว่าเดิม นอกจากทางการทหารแล้วก็ยังนำมาใช้ในมือถือหรือสมาร์ทโฟนในปัจจุบันเกือบทุกเครื่องเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวันไปแล้ว

เพราะการใช้แอพพลิเคชันต่างๆบนมือถือนั้น ส่วนใหญ่ล้วนต้องการข้อมูลจาก GPS เพื่อหาตำแหน่งของเรา เช่น facebook ที่ต้องการทราบว่าตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของเราอยู่ที่ไหน เพื่อจะได้ช่วยเราในการหาเพื่อนที่อยู่บริเวณใกล้ๆ

หรือการส่งตำแหน่งปัจจุบันของเราให้เพื่อนหรือครอบครัวทราบ แจ้งเหตุการณ์อันตรายต่างๆที่เกิดขึ้น รวมถึงการรับโฆษณาจากสื่อต่างๆได้ตรงกับตำแหน่ง อำเภอ หรือ จังหวัดที่เราอยู่ได้อย่างถูกต้องอีกด้วย

ตอนนี้ก็มีการพัฒนาเครื่องรับสัญญาณ GPS เครื่องใหม่ที่ใช้คลื่นความถี่ L5 เริ่มใช้งานได้ในปี 2018 ซึ่งมีความขาดหวังว่าจะมีความแม่นยำที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นให้ใกล้เคียงกับตำแหน่งของอุปกรณ์รับ GPS ภายในระยะ 30 เซนติเมตรหรือน้อยกว่า 1 ฟุต เรียกได้ว่าแม่นยำกว่าเดิมมากๆ

บทความล่าสุด
หมวดหมู่

  สอบถามสินค้าและบริการ
  หรือขอใบเสนอราคา
  (66) 2 136 2920

  กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราโทรกลับไป

  คุณสนใจบริการใดของเรา ?

  จำนวนยานพาหนะที่ต้องการติดจีพีเอส ?

  [sourceurl thesource]