ระวัง! ติดตั้ง GPS ติดรถบรรทุก ราคา ถูก แต่ข้อมูลไม่ลิงก์ไปกรมขนส่ง - คาร์แทรค