คลิกที่นี่เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค - ddc.moph.go.th

การติดตามยานพาหนะ และการมอนิเตอร์ระดับน้ำมัน

ควบคุมและดูแลรถคุณทุกเส้นทาง
ป้องกันการโจรกรรมน้ำมัน
ด้วยกราฟน้ำมันของคาร์แทรค

ควบคุมและดูแลรถคุณ
ทุกเส้นทาง

ทีมช่างมืออาชีพของคาร์แทรคจะมาคาลิเบรทน้ำมัน เพื่อส่งค่าพารามิเตอร์ต่างๆไปให้ผู้เชี่ยวชาญที่ออฟฟิศบันทึกลงในระบบ หลังจากตรวจสอบปรับค่าต่างๆจนได้กราฟน้ำมันที่ถูกต้องของรถคันนั้นแล้ว ก็จะคลิกส่งกราฟผ่านระบบคลาวด์เข้าสู่หน้าฟลีทของผู้ประกอบการ เพื่อมอนิเตอร์ทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเติม และการใช้น้ำมัน ซึ่งสามารถป้องกันการลักลอบขโมยน้ำมันได้อย่างดี

กราฟน้ำมัน

กราฟน้ำมันที่อ่านค่าต่างๆได้ทุกมิติ ร่วมกับ กูเกิลแม็พ กูเกิลสตรีทวิว ช่วยให้ผู้ประกอบการทราบได้ทันทีว่าระดับน้ำมันในถังมีอยู่เท่าไร เติมไปกี่ลิตร เติมที่ไหน วันไหน สถานที่แวดล้อมรอบๆขณะเติมน้ำมันเป็นอย่างไร ฯลฯ หากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ผู้ประกอบการสอบเช็คหาความจริงได้ทันที

สายด่วนบริการ 24/7

เป็นเพราะคาร์แทรคให้บริการฟลีทแมเนจเมนท์ จีพีเอสแทรคกิ้งผ่านระบบคลาวด์ของเราเอง สามารถให้ความช่วยเหลือแก้ไขผ่านระบบคลาวด์ได้ทันที ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการบริหารกราฟน้ำมัน เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญของคาร์แทรคทั้งที่ประเทศไทยและที่สำนักงานทั่วโลก จะต้องล็อกอินเข้าระบบไปจัดการค่าพารามิเตอร์ต่างๆในกราฟอยู่เป็นประจำ

ได้รับความไว้วางใจจาก
ลูกค้ารายใหญ่และรายย่อย