ตรวจวัดระดับน้ำมัน ป้องกันการทุจริต และช่วยจัดการค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง - คาร์แทรค

การติดตามยานพาหนะ และการมอนิเตอร์ระดับน้ำมัน

ควบคุมและดูแลรถคุณทุกเส้นทาง ป้องกันการโจรกรรมน้ำมันด้วยกราฟน้ำมันของคาร์แทรค

การติดตามยานพาหนะ และการมอนิเตอร์ระดับน้ำมัน

ควบคุมและดูแลรถคุณทุกเส้นทาง ป้องกันการโจรกรรมน้ำมันด้วยกราฟน้ำมันของคาร์แทรค

ควบคุมและดูแลรถคุณทุกเส้นทาง

ควบคุมและดูแลรถคุณทุกเส้นทาง

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ารายใหญ่และรายย่อย

 
 
 
 

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ารายใหญ่และรายย่อย

 
 
 
 
 

เพลิดเพลินกับบริการเสริมพิเศษจากเรา

คาร์แทรคเป็นผู้ให้บริการจีพีเอสแทรคกิ้ง ระบบติดตามรถเพียงรายเดียวที่ผลิต วิจัยและพัฒนาฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ โมบายล์แอพพลิเคชั่น และระบบคลาวด์เองครบวงจร อุปกรณ์จีพีเอสจึงใช้งานทนทานอย่างน้อย 8 ปี