คลิกที่นี่เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค - ddc.moph.go.th

รถบรรทุกต้องรู้! กฎหมายขนส่งทางบก 2565 อัพเดตใหม่มีอะไรบ้าง?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
กรมการขนส่งทางบก (DLT) ประกาศอัพเดท กฎหมายขนส่งทางบก เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น และปรับให้เข้ากับสถานการณ์การสัญจรล่าสุด
กฎหมายขนส่งทางบก, กรมการขนส่งทางบก, อัพเดตกฎหมายขนส่ง, กฎหมายขนส่ง 2565, เครื่องรูดบัตร dlt

เข้าสู่ปี 2565 กรมการขนส่งทางบก (DLT) ประกาศอัพเดท กฎหมายขนส่งทางบก เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น และปรับให้เข้ากับสถานการณ์การสัญจรล่าสุด มีเรื่องใหม่อะไรบ้างที่ชาวรถบรรทุกทั้งธุรกิจและคนขับควรรู้ Cartrack ได้สรุปเฉพาะหัวข้อที่เกี่ยวข้องไว้ตามนี้

เพิ่มหนังสือรับรอง ใช้คู่กับใบขับขี่ ท.4

เรื่องแรก กรมการขนส่งทางบก กำหนดให้ผู้ขับรถบรรทุกวัตถุอันตราย (ท.4) ต้องมีหนังสือรับรองการขับรถวัตถุอันตรายใช้คู่กับใบขับขี่ ท.4 ด้วย นับตั้งแต่ต้นปี 2565 เพื่อยกระดับความปลอดภัยการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนนของประเทศไทย

ก่อนจะได้หนังสือรับรองฯ ผู้ขับรถบรรทุกวัตถุอันตราย (ท.4) ทุกคนต้องเข้าอบรมหลักสูตรการขับขี่พื้นฐาน 4 หลักสูตร (และเพิ่มอีก 3 หลักสูตร สำหรับผู้ขับรถบรรทุกวัตถุอันตรายประเภทพิเศษ) โดยหลักสูตรนี้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

หนังสือรับรองฯ ที่กรมการขนส่งทางบกออกให้ จะมีหน้าตาเหมือนบัตรสมาร์ทการ์ดขนาดเดียวกับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ หนังสือรับรองฯ จะมีอายุไม่เกิน 3 ปี

ถ้าไม่มีหนังสือรับรองฯ ตัวใหม่นี้ ผู้ประกอบการที่มีการขนส่งวัตถุอันตรายจะต้องไม่ยินยอมให้พนักงานที่ไม่มีหนังสือรับรองฯ พร้อมกับใบขับขี่ ท.4 เข้าปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด

วันที่เริ่มบังคับใช้ : 1 ม.ค. 2565

ปรับรถสาธารณะให้ป้องกันโควิด

การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 ยังเป็นภารกิจสำคัญระดับโลก กรมการขนส่งทางบกของไทยจึงปรับปรุง กฎหมายขนส่งทางบก 2565 เพิ่มเติมมาถึง 10 คำแนะนำปฏิบัติตัว ที่หวังว่าการเดินทางสาธารณะจะปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสมากขึ้น

1. คัดกรองผู้โดยสารและตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการให้บริการ โดยผู้โดยสารจะต้องมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส

2. กำกับ ดูแล ให้พนักงานขับรถหรือผู้ให้บริการและผู้โดยสาร สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง

3. ทำความสะอาดเบาะ ที่วางแขน พื้นภายในรถด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมถึงทำความสะอาดห้องสุขาบนรถโดยสารสาธารณะทุก 2 ชั่วโมง

4. จัดจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ล้างมือ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ สำหรับพนักงานขับรถและผู้โดยสารล้างมือก่อนขึ้นรถ

5. งดให้บริการอาหารและเครื่องดื่มบนรถระหว่างการเดินทาง เว้นแต่มีเหตุจำเป็น

6. จำหน่ายตั๋วโดยสารล่วงหน้าผ่านทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน เพื่อลดการจำหน่ายตั๋วกับตัวบุคคล ในกรณีที่จำหน่ายตั๋วผ่านจุดบริการ ต้องจัดคิวการเข้าซื้อตั๋วให้เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

7. จัดเก็บข้อมูลของผู้โดยสาร ผ่านการลงทะเบียนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ก่อนการเดินทาง

8. หยุดหรือจอดรถให้ผู้โดยสารลงจากรถในสถานที่หยุดหรือจอดตามที่กำหนดไว้

9. ระบายอากาศภายในรถโดยสารปรับอากาศขณะเดินทางทุก 2 ชั่วโมง และหมั่นตรวจสอบการทำงานของระบบระบายอากาศและทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

10. รถจักรยานยนต์สาธารณะหรือมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ควรทำความสะอาดแฮนด์รถจักรยานยนต์ เบาะนั่ง และหมวกกันน็อกสำหรับผู้โดยสารด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อบ่อยๆ ส่วนผู้ที่ใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะเป็นประจำ ควรมีหมวกกันน็อกเป็นของตนเอง และงดการพูดคุยเพื่อลดความเสี่ยงแพร่กระจายของเชื้อโรค

วันที่เริ่มบังคับใช้ : นับตั้งแต่วันที่ประกาศ 25 ธ.ค. 2564 เป็นต้นไป

เข้มตัวเลขค่าควันดำแก้ PM 2.5

จากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เรื้อรัง กรมการขนส่งทางบกเข้มงวดเกณฑ์วัดค่าควันดำมากขึ้น โดยให้ตั้งแต่วันที่ 13 เม.ย. 2565 เป็นต้นไป

 • การตรวจค่าควันดำด้วยเครื่องวัดระบบวัดความทึบแสง ค่าควันดำสูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 จากเดิมร้อยละ 45
 • การตรวจด้วยระบบกระดาษกรอง ค่าควันดำต้องไม่เกินร้อนละ 40 จากเดิมร้อยละ 50

นอกจากนี้ตั้งแต่ปลายปี 2564 เป็นต้นมา กรมการขนส่งฯ เพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ด้วย

ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจควันดำจากท่อไอเสียของรถบรรทุกและรถโดยสารทุกวัน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เพิ่มความเข้มงวดการตรวจสภาพรถบรรทุกและรถโดยสาร และรถที่มาดำเนินการทางทะเบียนในด้านอื่นๆ ที่สำนักงานขนส่ง

เพิ่มความเข้มงวดการตรวจสอบการดำเนินการของสถานตรวจสภาพรถ

เร่งส่งเสริมการใช้รถพลังงานสะอาดหรือพลังงานทางเลือก

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบก ยังมีแผนใช้มาตรฐานค่าควันดำใหม่ที่เข้มงวดขึ้นช่วงเดือนเมษายน 2565 นี้

ซึ่งนอกจากจะเข้มงวดกับรถปล่อยควันดำที่แก้ไม่หายแล้ว ยังส่งเสริมหรืออุดหนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถพลังงานไฟฟ้า ผู้ประกอบการต้องคอยติดตามกันต่อไปว่า มาตรการนี้จะตามมาด้วยหลักเกณฑ์ภาษีที่ใช้ลดหย่อนได้ด้วยหรือไม่ต่อไป

วันที่เริ่มบังคับใช้ : 13 เม.ย. 2565

กรมการขนส่งทางบก อัพเดทกฎอะไร หรือมีเคล็ดลับการใช้ยานพาหนะอะไรที่จะช่วยประหยัดน้ำมันหรือทำงานได้ประสิทธิภาพกว่าเดิม GPS Cartrack จะมาอัพเดทให้เรื่อยๆ

หากต้องการทดลองใช้งานระบบ GPS ฟรี เพื่อเสริมยานพาหนะของคุณให้ทำงานได้ดีกว่าและผ่านกติกาของกรมการขนส่งทางบก เพียงกดปุ่มลงทะเบียนด้านล่างเพื่อกรอกข้อมูลไว้ แล้วเราจะรีบติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด

ข้อมูลอ้างอิง : กรมการขนส่งทางบก

บทความล่าสุด
หมวดหมู่

  สอบถามสินค้าและบริการ
  หรือขอใบเสนอราคา
  (66) 2 136 2920

  กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราโทรกลับไป

  คุณสนใจบริการใดของเรา ?

  จำนวนยานพาหนะที่ต้องการติดจีพีเอส ?

  [sourceurl thesource]