BLOGS

อุ่นใจเมื่อเลือกใช้บริการระบบติดตามรถไฟ

คุณต้องการให้ คาร์แทรค ช่วยเหลือเรื่องอะไร?

ฉันเป็น / ...
จำนวนยานพาหนะของคุณ
ขอบคุณค่ะ เจ้าหน้าที่คาร์แทรคจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด
Oops! Something went wrong while submitting the form.

รถไฟคือยานพาหนะแรกๆ ที่มนุษย์ใช้เดินทาง ในการเดินทางด้วยระยะทางที่ไกล และรวดเร็วที่สุดตั้งแต่สมัยก่อน ซึ่งประเทศไทยก็มีการใช้งานรถไฟมานานแล้วเช่นกัน และในสมัยปัจจุบันเพื่อความอุ่นใจที่เพิ่มมากขึ้นการรถไฟให้ประเทศไทยจึงได้นำระบบติดตามรถไฟมาให้บริการกับผู้โดยสาร ซึ่งให้บริการติดตามแบบ Real-time

สามารถอ่านข้อมูลได้ด้วยโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์ไอทีประเภทต่าง ๆ มีภาษาที่ให้บริการกว่า 3 ภาษา ได้แก่ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน การให้บริการผ่านระบบช่วยติดตามรถไฟนั้นสามารถสร้างความอุ่นใจให้กับผู้ใช้บริการได้เพิ่มเติมด้วยรูปแบบการให้บริการดังต่อไปนี้

ความสะดวกในการติดตามรถไฟ

หลายครั้งเมื่อคนที่รักหรือคนในครอบครัวเดินทางไกล แล้วเกิดการผิดเวลาจากที่กำหนดไว้ ก็ทำให้ผู้ที่คอยรอรับเกิดความกังวลและเป็นห่วงได้ แต่ถ้ามีระบบติดตามรถไฟที่สามารถติดตามได้ว่ารถไฟที่กำลังเดินทางมานั้นอยู่ที่ตำแหน่งใด เกิดความล่าช้าหรือติดขัดประการใดขึ้นหรือไม่ ก็ย่อมสร้างความอุ่นใจให้กับผู้ที่รออยู่ได้ไม่น้อย ซึ่งในปัจจุบันระบบติดตามรถไฟยังสามารถอ่านข้อมูลได้ทุกที่ ไม่ว่าจะผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์ไอทีประเภทต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา

ความรวดเร็วของข้อมูล

เมื่อมีความสะดวกรวดเร็วด้วยการตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่ทำให้ตรวจสอบได้ว่ารถไฟอยู่ที่ตำแหน่งใดบ้างตลอดเวลาผ่านโทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีชนิดต่าง ๆ ยิ่งมีบริการการดูข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันก็ช่วยให้การติดตามรถไฟทำได้ทุก ๆ ที่ แสดงผลการติดตามได้แบบ Real-time อีกด้วย

การตรวจสอบวันและเวลาออกรถ

ระบบติดตามรถไฟจะเริ่มจากวันและเวลาที่รถออกจากสถานี ดังนั้นหากคุณเป็นผู้ที่กำลังต้องการเดินทางด้วยรถไฟ ก็สามารถตรวจสอบเพื่อดูเที่ยวรถได้ทันทีผ่านแอพพลิเคชันที่ใช้ติดตามรถไฟ ซึ่งมีรายละเอียดรถไฟตามสายภูมิภาคต่าง ๆ วันและเวลาที่กำหนดเอาไว้ และเมื่อออกเดินทางแล้วเกิดความล่าช้าหรือไหม และเป็นเวลาที่ช้าไปประมาณเท่าใด

ความแม่นยำในการตรวจสอบ

ในอดีตหากต้องการตรวจสอบว่ารถไฟเดินทางถึงที่ใดแล้วก็ต้องอาศัยการโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจต้องพบปัญหาการรอสายนาน สายไม่ว่าง หรือไม่สามารถบ่งบอกตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ แต่การนำระบบติดตามรถไฟรูปแบบนี้จะมีความแม่นยำมากขึ้น สามารถติดตามตำแหน่งรถไฟได้แบบ Real-time กรณีที่นัดหมายให้ผู้อื่นไปรับ จึงมีความแม่นยำมากขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาคอยนานเกินความจำเป็นได้ดี ทั้งยังช่วยให้วางแผนการเดินทางต่อไปได้ดียิ่งขึ้นด้วย

ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม

ในอดีตเมื่อต้องใช้โทรศัพท์ติดต่อเพื่อสอบถามตำแหน่งของรถไฟก็ทำให้ต้องเสียค่าโทรศัพท์เพิ่มเติม ยิ่งรอสายนานก็ยิ่งทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย แต่การใช้ระบบแอพพลิเคชันเพื่อติดตามรถไฟแทนนั้น นอกจากจะเพิ่มความแม่นยำในการติดตามตามสถานะของรถไฟที่แท้จริงแล้ว ยังไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมอีกด้วย แม้ว่าผู้ตรวจสอบสถานะจะทำการตรวจสอบสถานะของรถไฟบ่อยเพียงใดก็ตาม

การรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทันท่วงที

การติดตามการเดินทางของรถไฟได้แบบ Real-time ยังช่วยให้ผู้ติดตามทราบสถานการณ์ได้ตลอดเวลา ทำให้เมื่อเกิดเหตุผิดปกติจนรถไฟไม่สามารถเคลื่อนที่เป็นระยะเวลานานก็สามารถติดต่อประสานงานมาที่การรถไฟเพื่อติดตามสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที ลดภาวะความกังวลใจในระหว่างการเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินได้ดี ถือเป็นระบบที่ช่วยสร้างความอุ่นใจให้กับผู้เดินทางทุกคนได้เป็นอย่างดี

การแสดงความพึงพอใจได้อย่างชัดเจน

ผู้ใช้บริการสามารถนำข้อมูลความล่าช้าที่ระบบสำหรับติดตามรถไฟแจ้งให้ทราบมาใช้ร้องเรียนเพื่อให้การทางรถไฟแห่งประเทศไทยนำไปปรับปรุงการให้บริการได้ ถือเป็นหลักฐานทางวัตถุที่ชัดเจน และเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการพัฒนาระบบเป็นอย่างมาก เพราะทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเองก็มีนโยบายปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุดอยู่แล้ว

ความสะดวกในการสื่อสารกับคนต่างประเทศ

เนื่องจากระบบที่ใช้ติดตามรถยนต์มีการให้บริการในรูปแบบภาษาต่าง ๆ ถึง 3 ภาษา ได้แก่ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนจึงสามารถเพิ่มความสะดวกในการสื่อสารกับนักเดินทางที่เป็นคนต่างประเทศได้มากขึ้น ถือเป็นความพร้อมในการให้บริการกับนักเดินทางชาวต่างชาติ ทำให้พวกเขาสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

ด้วยข้อดีต่าง ๆ นี้ และความต้องการปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันมากขึ้นทุกวัน อีกทั้งยังมีคนจากทั่วโลกเข้ามาใช้บริการได้อย่างสะดวกมากกว่าเดิมด้วยภาษาที่รองรับการให้บริการ การนำระบบติดตามรถไฟจึงไม่เพียงสร้างความอุ่นใจให้กับผู้ใช้บริการเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างฐานข้อมูลให้การรถไฟนำไปพัฒนาปรับปรุงระบบเพื่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มมากขึ้นได้อีกทางหนึ่งด้วย

ทำให้การทางรถไฟขยายสายรถไฟที่ติดตั้งระบบติดตามอย่างต่อเนื่อง และยิ่งพัฒนาให้เป็นรูปแบบแอพพลิเคชันที่เข้าถึงได้ง่าย มี Feature ใหม่ ๆ ไว้รองรับการให้บริการกับผู้ใช้บริการอยู่เสมอ การบริการของการรถไฟก็จะยิ่งสะดวก เกิดความปลอดภัย และสร้างความพึงพอใจได้อย่างต่อเนื่อง

การรถไฟให้ประเทศไทยได้นำระบบติดตามรถไฟมาให้บริการกับผู้โดยสาร ซึ่งให้บริการติดตามแบบ Real-time สามารถอ่านข้อมูลบนโทรศัพท์มือถือได้ด้วย