BLOGS

Transportation แปลว่าอะไร รู้ไว้ไม่เสียหาย

คุณต้องการให้ คาร์แทรค ช่วยเหลือเรื่องอะไร?

ฉันเป็น / ...
จำนวนยานพาหนะของคุณ
ขอบคุณค่ะ เจ้าหน้าที่คาร์แทรคจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด
Oops! Something went wrong while submitting the form.

คงพอจะเคยได้ยินคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Transportation กันมาบ้าง  เมื่อนำไปเปิดเทียบความหมายในดิกชันนารีดู ก็ได้ความหมายมาว่า การขนส่ง ออกมา ซึ่งคุณก็คงคิดว่าเข้าใจดีอยู่แล้วเกี่ยวกับคำๆ นี้ แต่รู้หรือไม่ว่า ที่จริงแล้ว ความหมายของคำศัพท์ Transportation มีความล้ำลึกมากกว่าที่คุณคิด ดังนั้นในวันนี้ เราจะมาวิเคราะห์และเจาะลึกถึงความหมายของ Transportation แปลว่าอะไรกัน รับรองว่ารู้ไว้ไม่เสียหลายแน่นอน

Transportation ดังที่กล่าวไปว่าเมื่อเปิดดูในดิกชันนารี คุณจะได้ความหมายว่า การขนส่ง ซึ่งการขนส่ง มีความหมายทั่วไปคือ การนำสิ่งของ วัสดุ หรือแม้แต่ผู้คนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น คำว่าระบบขนส่งมวลชน ก็มีความหมายคือ ระบบที่นำผู้คนจากต้นทาง ไปส่งไว้ที่ปลายทางนั่นเอง

ไม่ว่าจะเคลื่อนย้ายไปในระยะทางเท่าใด จะใกล้ในระดับที่ไม่กี่ร้อยเมตร หรือไกลชนิดที่ว่าต้องข้ามทวีป ก็เรียกว่าขนส่ง หรือ transportation ได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งคน หรือการขนส่งสินค้าก็ตาม

เราสามารถแบ่งประเภท Transportation ออกได้เป็น 3 แบบ ดังนี้

การขนส่งทางบก

คือการเคลื่อนย้ายคน หรือสิ่งของไปด้วยวิธีการที่สามารถใช้ได้บนบก ไม่ว่าจะเป็นด้วยรถยนต์ รถไฟ รถจักรยานยนต์ หรืออะไรก็ตามที่เคลื่อนย้ายหรือขนส่งที่่อยู่บนพื้น ก็เรียกว่าเป็นการขนส่งทางบกทั้งสิ้น

ข้อดีของการขนส่งผ่านทางบกนี้ก็คือ เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุด มีแค่รถก็สามารถขนส่งได้ตามต้องการแล้ว อีกทั้งยังสามารถขนส่งไปได้ทุกที่ตราบเท่าที่มีถนนตัดผ่าน นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายไม่มากอีกด้วย

แต่ข้อเสียของการขนส่งทางบกก็คือ มักถูกควบคุมอย่างเข้มงวด ต้องถูกตรวจอยู่ตลอด มีเงื่อนไขการส่งสินค้ามาก เช่น ห้ามขนสินค้าที่มีความสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด รวมถึงน้ำหนักบรรทุกจะต้องไม่มากเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดด้วย หากฝ่าฝืน ผู้ขนส่งจะต้องได้รับโทษปรับ แต่การบัญญัติกฎหมายการขนส่งทางบกขึ้นมาก็มีเหตุผลอยู่ คือ เพื่อให้การขนส่งเป็นไปอย่างปลอดภัย ไม่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน จนทำให้ทั้งผู้ขนส่ง และรถยนต์คันอื่นๆ ต้องได้รับความเสียหายไปด้วย

การขนส่งทางน้ำ

คือการเคลื่อนย้ายคน สิ่งของ จากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งด้วยวิธีการที่สามารถทำได้ทางน้ำซึ่งก็คือทางเรือ ปัจจุบันถึงแม้การเดินทางทางน้ำจะได้รับความนิยมน้อยลง แต่การขนส่งทางน้ำก็ยังมีอยู่ และถือเป็นรูปแบบการขนส่งสำคัญอันดับต้นๆ ของเมืองไทยอีกด้วย

ข้อดีของการขนส่งทางน้ำก็คือ มีข้อจำกัดในการขนส่งน้อยกว่า คุณสามารถนำคน หรือสิ่งของลงเรือได้ ตราบเท่าที่ยังไม่เกิดกฎหมายกำหนด ไม่มีการควบคุมว่าสิ่งของที่ขนได้จะต้องมีความกว้างเท่าไร ยาวเท่าไร เหมือนอย่างตอนขนส่งทางบก อย่างไรก็ตาม ในกฎหมายก็ยังมีการบัญญัติน้ำหนักการขนส่งทางน้ำเอาไว้ด้วย ว่าต้องไม่เกิน 3 ใน 4 ของน้ำหนักเรือ

ส่วนข้อเสียของการขนส่งทางน้ำคือ มีความยืดหยุ่นในการขนส่งน้อยกว่า สามารถขนส่งคนหรือสิ่งของได้เฉพาะในแม่น้ำหรือคลองที่มีความกว้าง มีปริมาณน้ำลึกพอเท่านั้น คลองบางแห่งที่แคบหรือตื้นเขิน จะไม่สามารถทำการขนส่งด้วยทางน้ำนี้ได้ เพราะจะเกิดการเกยตื้น ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่พอสมควร อีกทั้งในบางฤดูกาลที่แห้งแล้งมากจนในแม่น้ำหรือทางน้ำแห้งก็จะไม่สามารถดำเนินการขนส่งได้ด้วย

การขนส่งทางอากาศ

คือการเคลื่อนย้ายคน สิ่งของ ด้วยวิธีการที่สามารถทำได้ทางอากาศ หลักๆ ก็คือการใช้เครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์ ข้อดีของการขนส่งผ่านช่องทางนี้ ก็คือ ขนส่งสินค้าได้เร็วที่สุด ส่งได้ทุกที่ ต่อให้พื้นที่เป้าหมายเป็นพื้นที่ทุรกันดารที่ถนน หรือแม่น้ำลำคลองไปไม่ถึง ไม่พร้อมต่อการขนส่งทางบกหรือทางน้ำ

อีกทั้งยังสามารถขนส่งได้ในระยะที่ไกลมาก ในขณะที่รถหรือเรือมักจะมีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลากับระยะทาง แต่ข้อเสียของการขนส่งทางอากาศก็คือ มีค่าใช้จ่ายสูงที่สุดในบรรดารูปแบบการขนส่งทั้งหมด อีกทั้งการขนส่งรูปแบบนี้ไม่สามารถทำได้ตลอดเวลา ต้องดูสภาพอากาศในขณะนั้นด้วย หากสภาพอากาศในช่วงที่คุณส่งสิ่งของไปนั้นค่อนข้างเลวร้าย มีหมอกลงหนาจัด มีฝนฟ้าคะนอง หรือลมกรรโชกแรง การขนส่งก็จะต้องช้าออกไป รอคอยจนกว่าสภาพอากาศจะกลับมาเป็นปกติจึงสามารถเริ่มการขนส่งได้

นอกจากนี้ การขนส่งทางอากาศจะทำได้แค่สิ่งของที่มีขนาดและน้ำหนักจำกัดเท่านั้น ต่างจากการขนส่งทางบกหรือทางเรือที่สามารถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ได้ดีกว่า

ยังมีรูปแบบอื่นอีกนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น?

นอกเหนือจากการขนส่งทั้ง 3 แบบนี้แล้ว ในประเทศไทยยังมีรูปแบบการขนส่งอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะไม่จัดให้อยู่ในรูปแบบทั้ง 3 นี้ได้ นั่นก็คือ การขนส่งผ่านทางท่อ วิธีนี้จะใช้เฉพาะกับสินค้าที่เป็นของเหลวหรือก๊าซเท่านั้น เช่น น้ำประปา ก๊าซธรรมชาติ ข้อดีของการขนส่งด้วยวิธีนี้ก็คือ ประหยัดทั้งแรงงานคนและเวลา

เนื่องจากไม่ต้องนำสินค้าใส่รถ ลงเรือ หรือขึ้นเครื่องบิน แล้วใช้ระยะเวลาเดินทางกว่าจะไปถึงที่หมาย เหมือนต้นทางเริ่มจ่ายสินค้า สินค้าก็จะถูกปล่อยตามท่อตรงไปยังจุดหมายทันที แต่เนื่องจากท่อเป็นวัสดุที่มีพื้นที่จำกัด ทำให้ไม่สามารถใช้ขนส่งอย่างอื่นนอกเหนือจากของเหลวและก๊าซได้ อีกทั้งการดูแลรักษาก็ทำได้ยาก เนื่องจากท่อส่วนใหญ่มักถูกฝังอยู่ใต้พื้นดิน พื้นปูน

จากที่กล่าวมาทั้งหมด เชื่อว่าคุณผู้อ่านคงจะทราบแล้วว่า Transportation แปลว่าอะไร จะเห็นได้ว่าแค่คำนี้คำเดียว ก็แยกสาขาออกไปได้หลายความหมายเลยทีเดียว…

Transportation แปลว่า อะไร และ Transportation นั้นยังสามารถแบ่งออกได้อีกหลายแบบและหลายประเภท เรามาดูกันว่า Transportation นั้น มีรูปแบบใดบ้าง