BLOGS

ระบบอะไรที่จัดการรถก่อสร้างและน้ำมัน ให้ใช้งานได้คุ้มค่ามากที่สุด?

คุณต้องการให้ คาร์แทรค ช่วยเหลือเรื่องอะไร?

ฉันเป็น / ...
จำนวนยานพาหนะของคุณ
ขอบคุณค่ะ เจ้าหน้าที่คาร์แทรคจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ขั้นตอนการจัดการรถก่อสร้าง คือ การจัดการรถและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สำหรับงานต่างๆ ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ตัวอย่างเช่น เครื่องจักรขนาดใหญ่ เช่น รถขุดและรถไถ ที่ถูกออกแบบมาเพื่องานขุดดินและเคลื่อนย้ายดินจำนวนมาก และรถบรรทุกขนาดเล็ก ที่ช่วยขนวัสดุไปหรือออกจากไซต์งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

เครื่องจักรใช้งานเหล่านี้ล้วนเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามาก การจัดการที่ไม่ดีอาจทำให้งานล่าช้า ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย หรือแม้กระทั่งงานหยุดชะงักบ่อยครั้ง กระทบต่อรายได้ต่อธุรกิจก่อสร้าง

นี่คือเหตุผลว่าทำไมผู้จัดการฝ่ายรถก่อสร้างจึงมีบทบาทสำคัญ พวกเขาช่วยดูแลและกำกับงานของคนขับ รถ และไซต์ก่อสร้างให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

ผู้จัดการฝ่ายรถก่อสร้างต้องติดตามประสิทธิภาพของรถในแต่ละวัน เพื่อทราบจุดที่ต้องปรับปรุงหรือปัญหาความเสี่ยงที่ควรได้รับการแก้ไข หรือวางระบบเพื่อแก้ไข

ผู้จัดการรถก่อสร้าง กับ ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง ต่างกันอย่างไร?

แม้ตำแหน่ง "ผู้จัดการฝ่ายรถ" จะดูเหมือนเป็นงานทั่วไป แต่ "ผู้จัดการรถก่อสร้าง" มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานทุกด้านของกองรถ ตั้งแต่การวางแผนเส้นทาง การจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง ไปจนถึงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ 

พวกเขาบริหารการใช้งาน การบำรุงรักษา และการดำเนินงานของรถและอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยมั่นใจว่ารถแต่ละคันจะได้รับการบำรุงรักษาที่จำเป็น เพื่อป้องกันปัญหาหรือการซ่อมแซมครั้งใหญ่ที่อาจมีค่าใช้จ่ายหรือความเสี่ยงสูง ที่อานจเกิดขึ้นได้ในอนาคต หากไม่ป้องกันให้ดี

นอกจากรถและอุปกรณ์ ผู้จัดการกองรถยังดูแลด้านต่างๆ เช่น:

 • การฝึกอบรมคนขับ
 • นโยบายด้านความปลอดภัยในไซต์งาน
 • การปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อบังคับของอุตสาหกรรม
 • การจัดการต้นทุนยานพาหนะ

นอกจากนี้ ผู้จัดการรถก่อสร้างยังมีหน้าที่ในการประสานงานการใช้รถภายในไซต์งาน ตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้รถตามประเภทของโครงการเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น บริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ของน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น

ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง

ในทางกลับกัน ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง จะรับผิดชอบงานเบื้องหลังต่างๆ ของงานก่อสร้าง

ผู้จัดการโครงการก่อสร้างมีหน้าที่จัดระเบียบและควบคุมดูแลทุกขั้นตอนของโครงการก่อสร้าง เพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ 

ความรับผิดชอบจะรวมถึงการสร้างแผนโครงการ การจัดการงบประมาณและทรัพยากร การทำงานร่วมกับผู้รับเหมา การขอใบอนุญาตที่จำเป็น และการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ในที่สุด 

บทบาทของผู้จัดการโครงการก่อสร้างมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรับประกันว่า โครงการก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ภายในงบประมาณ และตรงตามมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยที่กำหนด

ตัวอย่างเช่น ความรับผิดชอบของผู้จัดการโครงการที่ดูแลการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ จะมีตั้งแต่:

 • การออกแบบแผนโครงการโดยละเอียดและดำเนินการตามแผน
 • การขออนุญาตและการอนุมัติที่จำเป็นจากหน่วยงานท้องถิ่น
 • การว่าจ้างและควบคุมดูแลทีมผู้รับเหมาและผู้รับช่วง
 • การติดตามการใช้ทรัพย์สิน
 • การติดตามความคืบหน้าของโครงการและปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น
 • การรับประกันการเสร็จสิ้นโครงการตรงเวลา ประหยัดงบประมาณ และเป็นที่น่าพอใจ

โดยสรุป ผู้จัดการโครงการก่อสร้างเป็นพลังขับเคลื่อนเบื้องหลังความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการก่อสร้างที่มีรายละเอียดและความซับซ้อน

บทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการรถก่อสร้าง

ผู้จัดการรถก่อสร้าง มีหน้าที่ดูแลและจัดการรถทั้งหมดของบริษัท ตั้งแต่ รถ อุปกรณ์ คนขับ และสินค้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับประกันการทำงานของรถอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงปรับปรุงตามความเหมาะสม

หน้าที่หลัก ๆ ได้แก่

1. การจัดซื้อและจำหน่ายรถ:

ผู้จัดการรถก่อสร้างจะต้องประเมินความต้องการของบริษัทอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อรถใหม่ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น

 • ลักษณะของโครงการก่อสร้าง
 • ประสิทธิภาพการใช้น้ำมัน
 • สภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น สภาพอากาศ ภูมิประเทศ
 • และข้อจำกัดด้านงบประมาณ

นอกจากนี้ ผู้จัดการรถยังมีหน้าที่ในการกำจัดและปรับเปลี่ยนรถรุ่นเก่าที่ต้องซ่อมบำรุงบ่อยและมีค่าใช้จ่ายสูง โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม วิธีการกำจัดรถเก่าที่ไม่ต้องการแล้ว เช่น การประมูล ขายแลกเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ หรือบริจาค

2. การบำรุงรักษารถ:

การดูแลรักษาสภาพรถทุกคันให้เหมาะสมเพื่อยืดอายุการใช้งานเป็นสิ่งสำคัญ ผู้จัดการรถต้องสร้างและปฏิบัติตามแผนการบำรุงรักษา ตรวจสอบระยะทางและการใช้งาน รวมถึงแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

3. ความปลอดภัย:

การให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของคนขับและรถเป็นหน้าที่หลักของผู้จัดการรถก่อสร้าง พวกเขาต้องกำหนดและดำเนินการตามโปรแกรมความปลอดภัย 

ตรวจสอบและจัดการพฤติกรรมการขับขี่ และรับรองว่ารถได้รับการดูแลรักษาอย่างดี พร้อมด้วยอุปกรณ์ความปลอดภัยที่จำเป็น นอกจากนี้ ยังต้องคอยตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยเพื่อระบุและแก้ไขอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

4. การติดตามประสิทธิภาพของรถใช้งานทั้งหมด:

ผู้จัดการรถก่อสร้างจะต้องติดตามประสิทธิภาพของรถทุกคันเป็นประจำเพื่อหาจุดในการพัฒนาเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการติดตามค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันและการบำรุงรักษา การใช้สินทรัพย์ กิจกรรม และระยะเวลาขาดการใช้งาน จากนั้นก็จะรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ให้คาดการณ์แนวโน้ม

นอกเหนือจากหน้าที่เหล่านี้ ผู้จัดการรถยังมีหน้าที่ติดตามความเคลื่อนไหวของคลังสินค้า จัดซื้อวัสดุ ประสานงานการจัดส่ง และดูแลการโหลดและขนถ่ายรถและอุปกรณ์ ตลอดจนรับรองการจัดเก็บและความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับวัสดุและอุปกรณ์ทั้งหมด

การติดตามประสิทธิภาพของรถใช้งานทั้งหมด

ผู้จัดการรถก่อสร้างควรใช้ระบบจัดการรถ เพราะอะไร?

การจัดการรถก่อสร้างมีทั้งเรื่องของการดูแลอุปกรณ์และยานพาหนะทั้งหมดสำหรับโครงการก่อสร้างและอาคารต่างๆ รวมถึง รถบรรทุก รถตู้ และเครื่องจักรกลก่อสร้างพิเศษ เช่น รถขุด รถตัก และเครน 

การรับผิดชอบทั้งหมดนี้เป็นงานที่ค่อนข้างหนักขึ้นอยู่กับจำนวนรถและเครื่องจักรที่ดูแล และความผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่หรือคนอื่นๆ ในสถานที่

นี่คือเหตุผลที่ผู้จัดการรถก่อสร้างหรือเจ้าของธุรกิจควรใช้ระบบจัดการรถ ซึ่งจะช่วยเก็บทุกรายละเอียดสำคัญ จนมั่นใจว่าไม่มีงานใดที่ถูกมองข้าม

เทคโนโลยีการจัดการอะไรบ้างที่จำเป็นกับธุรกิจก่อสร้าง?

ปัจจุบัน มีเทคโนโลยีจำนวนมากที่เหมาสำหรับการจัดการกลุ่มยานพาหนะ แต่ละเทคโนโลยีจะมีข้อดีที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรูปแบบธุรกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งความต้องการของธุรกิจจะเป็นตัวกำหนดคุณสมบัติที่รถก่อสร้างต้องการ

ตัวอย่างเช่น บริษัทที่เน้นเรื่องความปลอดภัย อาจต้องการระบบที่มีซอฟต์แวร์กล้อง เช่น กล้องติดหน้ารถ (dashcam) ในขณะที่บริษัทที่คำนึงถึงประสิทธิภาพการใช้น้ำมัน อาจต้องการระบบที่มีซอฟต์แวร์ติดตามการใช้น้ำมัน

ต่อไปนี้เป็นเทคโนโลยีการจัดการรถที่เหมาะสมกับธุรกิจก่อสร้าง:

ระบบติดตามยานพาหนะ (Telematics):

ระบบ Telematics นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของรถและพฤติกรรมของผู้ขับขี่ ระบบสามารถติดตามการสิ้นเปลืองน้ำมัน การวินิจฉัยเครื่องยนต์ เหตุการณ์เบรกกะทันหัน และข้อมูลสำคัญอื่นๆ 

ข้อมูลเหล่านี้ช่วยชี้จุดที่ปรับปรุงได้ ช่วยฝึกอบรมการขับขี่ที่ปลอดภัยมากขึ้น และลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุหรือเครื่องยนต์เสียหายกะทันหัน

กรอบพื้นที่จำลอง (Geofencing):

ผู้จัดการโครงการก่อสร้างสามารถใช้กรอบพื้นที่จำลองเพื่อสร้างอาณาเขตสำหรับพื้นที่เฉพาะ เช่น ไซต์งานหรือเขตหวงห้าม 

เมื่อสร้างแล้ว เวลาที่รถเข้าหรือออกจากอาณาเขตเหล่านี้ ผู้จัดการรถจะได้รับการแจ้งเตือน ป้องกันการใช้งานรถโดยไม่ได้รับอนุญาต ปฏิบัติตามหลักด้านความปลอดภัย และติดตามการเคลื่อนไหวของรถที่สามารถนำมาคำนวณเรื่องเงินเดือนหรือการเรียกเก็บเงินกับลูกค้าได้

กล้องติดหน้ารถ (Dashcams):

กล้องติดหน้ารถติดตั้งบนคอนโซลหรือกระจกหน้ารถ จะบันทึกภาพด้านหน้ารถ วิดีโอเหล่านี้มีวัตถุประสงค์หลายประการ 

ตั้งแต่การช่วยเหลือผู้ขับขี่พ้นข้อกล่าวหาในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ไปจนถึงการนำเสนอหลักฐานการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย และการเรียกร้องเอาสินไหมประกัน

แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มจัดการรถ:

แอปพลิเคชันเหล่านี้ช่วยให้ผู้จัดการงานก่อสร้างเข้าถึงข้อมูลรถใช้งานได้จากระยะไกลผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ติดตามตำแหน่งรถ ติดตามประสิทธิภาพของผู้ขับขี่ ส่งการแจ้งเตือนการจัดส่ง และรับการแจ้งเตือนความเคลี่อนไหวแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการรถโดยรวม

เทคโนโลยีการจัดการอะไรบ้างที่จำเป็นกับธุรกิจก่อสร้าง

เทคโนโลยีการจัดการอะไรบ้างที่จำเป็นกับธุรกิจก่อสร้าง

ปัญหาอะไรบ้างที่เกิดขึ้นได้ เมื่อไม่มีระบบจัดการรถ?

ขอบเขตงานของผู้จัดการรถก่อสร้างมั้ทั้งการวางแผน การจัดวางงาน และการลงมือทำงานก่อสร้าง 

หากไม่มีระบบจัดการรถ งานเหล่านี้อาจจะมากมายท่วมท้นจนกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นของคนทำงานได้ เช่น ผลลัพธ์งานออกมาแย่กว่าปกติ ต้นทุนค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หรืองานสำเร็จล่าช้ากว่ากำหนด เหล่านี้คือ ปัญหาหลัก ๆ ที่ผู้จัดการรถพบเจอได้

1. การติดตามยานพาหนะและอุปกรณ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ:

การติดตามตำแหน่งของยานพาหนะและอุปกรณ์ด้วยวิธีแบบแมนนวล (manual) เช่น โทรตามคนขับรายคน  ใช้เวลานานและเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย 

รวมถึงเป็นการใช้แรงงานคนไปอย่างไม่คุ้มค่าและการขนส่งหยุดชะงักบ่อย ส่งมอบงานก่อสร้างล่าช้า และนำไปสู่ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกินงบประมาณได้

2. การดูแลรักษารถแบบแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ:

ผู้จัดการจะไม่มีข้อมูลสภาพยานพาหนะที่ถูกต้อง ทำให้คำนวณหาช่วงเวลาส่งรถเข้าศูนย์หรือการบำรุงรักษารถเชิงป้องกันที่แม่นยำได้ยากหรืออาจจะไม่ทำเลย 

หากไม่มีระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การบำรุงรักษารถที่มักเกิดขึ้นจะเป็นแบบแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานหรือเฉพาะหน้า 

วิธีการแก้ไขปัญหาแบบนี้ ทำให้งานหยุดชะงักกะทันหันบ่อยครั้ง ค่าซ่อมแซมเพิ่มขึ้น และต้นทุนการทำงานโดยรวมเพิ่มขึ้นด้วย

3. การบริหารจัดการคนงานแบบไม่ดี:

การติดตามตารางเวลา การลงเวลา และข้อมูลการทำงานของคนงานด้วยวิธีการแบบแมนนวล อาจไม่มีประสิทธิภาพและเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย 

ไม่รู้ว่าคนงานได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมหรือไม่ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และทำงานอย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ สุดท้ายนำไปสู่ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพการทำงานลดลง และเพิ่มต้นทุนแรงงานมากขึ้น

4. ขาดข้อมูลเชิงลึกของการทำงาน:

หากไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ได้แบบเรียลไทม์ ผู้จัดการหรือธุรกิจจะขาดข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากรถ แผนบำรุงรักษา ประสิทธิภาพของคนงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ต้นทุน สุดท้ายอาจนำไปสู่ความไร้ประสิทธิภาพ การจัดสรรทรัพยากรที่ไม่เหมาะสม และเพิ่มต้นทุนโครงการได้

5. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น:

การติดตามอุบัติเหตุด้วยตัวเองทีละเรื่องๆ ไม่สามารถระบุและแก้ไขอันตรายด้านความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะแก้ปัญหาไม่ได้ทันท่วงที ไม่สามารถป้องกันอุบัติเหตุ ลดการบาดเจ็บ และรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยได้ตามสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น ซึ่งก็จะไม่สามารถลดความเสียหายและค่าเสียหายได้

6. การสื่อสารและทำงานร่วมกันที่ไม่ราบรื่น:

ทำงานร่วมกันคลาดเคลื่อนสูง เพราะไม่ทันทีหรือเรียลไทม์ และไม่มีข้อมูลประกอบอย่างสมบูณ์ที่ทำให้เห็นภาพเดียวกัน วิธีการสื่อสารแบบโทรศัพท์และอีเมล อาจใช้เวลานานและไม่สะดวก ที่สำคัญคือ ทำให้การสื่อสารและการ

ระบบจัดการรถและเครื่องจักรสำหรับธุรกิจก่อสร้างทุกขนาด

ระบบติดตามและจัดการรถและเครื่องจักร Cartrack มีฟีเจอร์ครบครันที่ผู้จัดการรถก่อสร้างต้องการ ไม่ว่าจะเป็นงานประเภทไหน สเกลงานเท่าไหร่

กล้อง AI

เสริมความปลอดภัยด้วยกล้อง AI หรือ LiveVision ที่ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกสูงสุดแปดตัว พร้อมระบบเสียงภายในห้องโดยสาร 

กล้องเหล่านี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนขับ ยานพาหนะ และสินค้า เนื่องจากคนขับสามารถรับสัญญาณเตือนแบบเสียงเรียลไทม์ ช่วยให้ปรับพฤติกรรมการขับขี่ที่เสี่ยงและป้องกันการชนได้ทันที 

กล้อง Cartrack ยังมีฟุตเทจวิดีโอเพื่อใช้หลักฐานชัดเจนสำหรับกรณีอุบัติเหตุ ประเมินความรับผิดชอบของผู้ขับขี่ระหว่างเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ขับขี่เพิ่มเติมได้อย่างถูกจุดที่จำเป็นด้วย

เซนเซอร์ตรวจสอบการทำงานเฉพาะทาง

Cartrack มาพร้อมกับเซนเซอร์ตรวจจับตรวจสอบการทำงานเฉพาะทาง ที่ครบและตอบโจทย์โลกธุรกิจทุกวันนี้มากที่สุดแล้ว เช่น เซนเซอร์ประตูสินค้า ที่ตรวจสอบจุดปล่อยสินค้าและรับทราบข้อมูลความปลอดภัยของสินค้า โดยแจ้งเตือนทันทีเมื่อประตูสินค้าเปิดหรือปิด เพื่อให้แน่ใจว่าเฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงพื้นที่บรรทุกสินค้า ช่วยรักษาความปลอดภัยของสินค้า โดยเฉพาะสินค้าที่มีค่า เช่น รถขนเงินหรือรถขนส่งพัสดุไปรษณีย์

เซนเซอร์การหมุนถัง ออกแบบมาสำหรับรถบรรทุกปูนซีเมนต์ โดยจะตรวจสอบความเร็วและทิศทางการหมุนของถังปูนของรถบรรทุกของคุณ ฟังก์ชันนี้รับประกันว่าปูนซีเมนต์จะผสมกันอย่างดีตามมาตรฐานคุณภาพที่วางแผนไว้

การจัดการสินทรัพย์

Cartrack ติดตามและจัดการการใช้งานสินทรัพย์อย่าง รถและเครื่องจักร แบบเรียลไทม์ กำหนดการใช้รถและเครื่องจักรจากระยะไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพในไซต์โครงการต่างๆ ป้องกันการใช้งานรถและเครื่องจักรมากเกินไปหรือน้อยเกินไป ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจ

แท็กประจำตัวคนขับ

รู้ว่าใครอยู่หลังพวงมาลัยด้วยแท็กประจำตัวคนขับของ Cartrack แท็กจะถูกกำหนดให้กับคนขับแต่ละคนในทีมของคุณ เพื่อระบุคนขับที่ใช้งานรถได้อย่างง่ายดาย 

แท็กเหล่านี้สามารถใช้ควบคู่กับฟีเจอร์ป้องกันการสตาร์ท ที่ช่วยให้มั่นใจว่าเฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถใช้งานรถและเครื่องจักรได้

ก่อนใช้งาน Cartrack ลูกค้าธุรกิจจริงอย่าง Concord Cranes ประสบปัญหาเรื่องการติดตามและบันทึกชั่วโมงการทำงานของเครนอย่างแม่นยำ ทำให้กำหนดเวลาส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ไม่ชัดเจน จน Concord Cranes ตัดสินใจปรึกษาและเลือกใช้ Cartrack เพื่อแก้ปัญหาให้ทำงานมีประสิทธิภาพและมีผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้น

สอบถามข้อมูลระบบจัดการรถก่อสร้างหรือขอใบเสนอราคาระบบ Cartrack เพียงคลิกเพื่อกรอกข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับได้ที่นี่หรือโทร 021362920 หรือ 021362921 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลาทำการ เพื่อปรึกษาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญแบบตัวต่อตัวและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ขั้นตอนการจัดการรถก่อสร้าง คือ การจัดการรถและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สำหรับงานต่างๆ ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง