BLOGS

Shipping คือ อะไร? สรุปแบบเข้าใจง่าย..อ่านทีเดียวรู้เรื่อง!

คุณต้องการให้ คาร์แทรค ช่วยเหลือเรื่องอะไร?

ฉันเป็น / ...
จำนวนยานพาหนะของคุณ
ขอบคุณค่ะ เจ้าหน้าที่คาร์แทรคจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Shipping หรือ ชิปปิ้ง ถ้าให้แปลตรงตัวเลยจะแปลว่า การส่งของหรือสินค้าทางเรือหรือการเดินเรือ แต่รู้หรือไม่ว่าในประเทศไทยคำว่า Shipping นั้น ไม่ได้มีความหมายตรงตัวแบบนั้นเสมอไป เราไปดูกันดีกว่าจริงๆแล้ว Shipping คือ อะไร มีกี่ประเภท ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง เรามาดูไปพร้อมกัน

Shipping คืออะไร?

Shipping คือ บริษัท องค์กร หรือบุคคลที่เป็นตัวแทนเจ้าของสินค้าหรือลูกค้า ทำหน้าที่ติดต่องานด้านเอกสารสำหรับการส่งออกหรือนำเข้าสินค้า โดยการติดต่อกับกรมศุลกากรเพื่อผ่านพิธีการศุลกากร และนอกจากนั้นยังมีการให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออก เช่น ประสานงานกับบริษัทขนส่งหรือธนาคาร ซึ่งในภาษาทางการ..คำว่า Shipping จะใช้แทนคำว่า ตัวแทนออกของ

โดยการที่ใครจะมาเป็น ตัวแทนออกของ (Shipping) จะต้องขออนุญาตกับกรมศุลกากรโดยมีหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติเป็นไปตามประกาศกรมศุลกากร ผู้ที่จะขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของจะต้องได้รับการอบรมตามหลักสูตรตัวแทนออกของที่กรมศุลกากรรับรองอีกด้วย

Shipping มีกี่ประเภท? อะไรบ้าง?

หลักๆแล้ว ตัวแทนออกของ หรือ Shipping จะมีอยู่ 2 ประเภท คือ..

1. ตัวแทนออกของทั่วไป (Shipping)

ตัวแทนเจ้าของสินค้าที่ติดต่องานเอกสารกับกรมศุลกากรเพื่อการนำเข้าส่งออกและบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องขอและได้รับอนุญาต โดยมีหลักเกณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานของทางกรมศุลกากรด้วยว่าคุณสมบัติ Shipping จะต้องมีอะไรบ้าง

2. ตัวแทนออกของมาตรฐานเออีโอ (AEO – Authorized Economic Operator)

จริงๆแล้วก็คือ ตัวแทนออกของทั่วไปที่ต้องการยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากล โดยตัวแทนออกของที่สนใจสามารถยื่นคำร้องกับกรมศุลกากร โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศกรมศุลกากรที่ 13/2556

ซึ่ง องค์การศุลกากรโลก (WCO) ได้ให้คำนิยามความหมายมาตรฐาน AEO ไว้ว่าคือ “องค์กรหรือบริษัทที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้า โดยได้รับการรับรองจากศุลกากรของแต่ละประเทศว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานของ WCO หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน”

ดังนั้น Shipping AEO หรือ ตัวแทนออกของมาตรฐาน AEO จึงหมายความว่าเป็น ตัวแทนออกของที่ได้รับการรับรองด้านความปลอดภัยซึ่งมี 8 ด้านด้วยกัน ได้แก่

  1. ความปลอดภัยในการเข้า-ออกอาคารสถานที่
  2. ความปลอดภัยในส่วนที่เกี่ยวกับพนักงาน
  3. ความปลอดภัยในส่วนของพันธมิตรทางธุรกิจ
  4. ความปลอดภัยในเรื่องสินค้า
  5. ความปลอดภัยสําหรับยานพาหนะขนส่งสินค้า
  6. การรักษาความปลอดภัยข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  7. การบริหารจัดการและการสืบสวน
  8. การบริหารจัดการเมื่อเกิดวิกฤตการณ์หรือเหตุฉุกเฉินขึ้น และแนวทางดําเนินการแก้ไข

Shipping คือ อะไร มีกี่แบบ กี่ประเภท วันนี้เราจะมาขยายความเกี่ยวกับ Shipping ให้มากขึ้น ถึงขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน