BLOGS

ฤกษ์ออกรถ 2564 รวมวันและเวลามงคลในแต่ละเดือน

คุณต้องการให้ คาร์แทรค ช่วยเหลือเรื่องอะไร?

ฉันเป็น / ...
จำนวนยานพาหนะของคุณ
ขอบคุณค่ะ เจ้าหน้าที่คาร์แทรคจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ใครที่กำลังมีแผนจะออกรถใหม่..เรื่องนึงที่พวกเราคนไทยมักจะคำนึงถึงด้วยนั่นก็คือ ฤกษ์ออกรถ เพราะเชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงชะตาและเพิ่มความเป็นสิริมงคลในการขับขี่และใช้งานต่อไป ซึ่งในปี 2564 นี้ในเเต่ละเดือนจะมี วันฤกษ์ดี วันไหนบ้าง ไปดูกัน

ก่อนอื่น! มาเช็คฤกษ์ออกรถตามวันเกิดกันก่อน

อันดับแรกเราแนะนำให้ดู ฤกษ์ออกรถ “ตามวันเกิด” เจ้าของรถให้เรียบร้อยก่อน เพื่อที่หลังจากนั้นจะหาฤกษ์งามยามดีเรื่องวันที่และเดือนที่เหมาะสม สำหรับออกรถในลำดับต่อไป

คนเกิดวันจันทร์ห้ามออกรถวันอาทิตย์คนเกิดวันอังคารห้ามออกรถวันจันทร์คนเกิดวันพุธ (กลางวัน)ห้ามออกรถวันอังคารคนเกิดวันพุธ (กลางคืน)ห้ามออกรถวันพฤหัสบดีคนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามออกรถวันเสาร์คนเกิดวันศุกร์ห้ามออกรถวันพุธ (กลางคืน)คนเกิดวันเสาร์ห้ามออกรถวันพุธ (กลางวัน)คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามออกรถวันศุกร์

หมายเหตุ:
– (วันพุธกลางวัน คือ เกิดช่วงเวลา 06.01 – 18.00 น.)
– (วันพุธกลางคืน คือ เกิดช่วงเวลา 18.01 – 06.00 น.)

ฤกษ์ออกรถ 2564 รวมวันออกรถใหม่ เสริมมงคลให้ผู้ขับขี่

ในแต่ละเดือนของปีนี้ จะมีวันมงคลสำหรับการออกรถ ดังนี้

• ฤกษ์ออกรถ เดือนมกราคม 2564 •

วันที่ ตรงกับวัน ฤกษ์งามยามดี

4 มกราคม 2564 วันจันทร์ 14.59 น.
7 มกราคม 2564 วันพฤหัสบดี 14.19 น.
9 มกราคม 2564 วันเสาร์ 13.19 น.
11 มกราคม 2564 วันจันทร์ 14.59 น.
15 มกราคม 2564 วันศุกร์ 14.59 น
17 มกราคม 2564 วันอาทิตย์ 09.59 น.
18 มกราคม 2564 วันจันทร์ 08.59 น.
22 มกราคม 2564 วันศุกร์ 14.59 น.
24 มกราคม 2564 วันอาทิตย์ที่ 09.59 น.
25 มกราคม 2564 วันจันทร์ 08.59 น.
29 มกราคม 2564 วันศุกร์ 14.59 น.

• ฤกษ์ออกรถ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 •

วันที่ ตรงกับวัน ฤกษ์งามยามดี

1 กุมภาพันธ์ 2564 วันจันทร์ 08.59 น.
5 กุมภาพันธ์ 2564 วันศุกร์ 14.59 น.
7 กุมภาพันธ์ 2564 วันอาทิตย์ 09.59 น.
8 กุมภาพันธ์ 2564 วันจันทร์ 08.59 น.
11 กุมภาพันธ์ 2564 วันพฤหัสบดี 12.59 น.
14 กุมภาพันธ์ 2564 วันอาทิตย์ 09.59 น.
18 กุมภาพันธ์ 2564 วันพฤหัสบดี 12.59 น.
21 กุมภาพันธ์ 2564 วันอาทิตย์ 09.59 น.
28 กุมภาพันธ์ 2564 วันอาทิตย์ 09.59 น.

• ฤกษ์ออกรถ เดือนมีนาคม 2564 •

วันที่ ตรงกับวัน ฤกษ์งามยามดี

4 มีนาคม 2564 วันพฤหัสบดี 12.59 น.
7 มีนาคม 2564 วันอาทิตย์ 09.59 น.
11 มีนาคม 2564 วันพฤหัสบดี 12.59 น.
14 มีนาคม 2564 วันอาทิตย์ 09.59 น.
19 มีนาคม 2564 วันศุกร์ 12.19 น.
21 มีนาคม 2564 วันอาทิตย์ 09.59 น.
26 มีนาคม 2564 วันศุกร์ 12.19 น.
28 มีนาคม 2564 วันอาทิตย์ 09.59 น.

• ฤกษ์ออกรถ เดือนเมษายน 2564 •

วันที่ ตรงกับวัน ฤกษ์งามยามดี

2 เมษายน 2564 วันศุกร์ 12.19 น.
4 เมษายน 2564 วันอาทิตย์ 09.59 น.
9 เมษายน 2564 วันศุกร์ 12.19 น.
12 เมษายน 2564 วันจันทร์ 09.59 น.
19 เมษายน 2564 วันจันทร์ 09.59 น.
22 เมษายน 2564 วันพฤหัสบดี 08.59 น.
23 เมษายน 2564 วันศุกร์ 14.59 น.
26 เมษายน 2564 วันจันทร์ 09.59 น.
29 เมษายน 2564 วันพฤหัสบดี 08.59 น.
30 เมษายน 2564 วันศุกร์ 14.59 น.

• ฤกษ์ออกรถ เดือนพฤษภาคม 2564 •

วันที่ ตรงกับวัน ฤกษ์งามยามดี

6 พฤษภาคม 2564 วันพฤหัสบดี 08.59 น
13 พฤษภาคม 2564 วันพฤหัสบดี 09.59 น.
14 พฤษภาคม 2564 วันศุกร์ 14.59 น.
16 พฤษภาคม 2564 วันอาทิตย์ 09.59 น.
20 พฤษภาคม 2564 วันพฤหัสบดี 09.59 น.
21 พฤษภาคม 2564 วันศุกร์ 14.59 น.
23 พฤษภาคม 2564 วันอาทิตย์ 09.59 น.
27 พฤษภาคม 2564 วันพฤหัสบดี 09.59 น.
28 พฤษภาคม 2564 วันศุกร์ 14.59 น.
30 พฤษภาคม 2564 วันอาทิตย์ 09.59 น.

• ฤกษ์ออกรถ เดือนมิถุนายน 2564 •

วันที่ ตรงกับวัน ฤกษ์งามยามดี

6 มิถุนายน 2564 วันอาทิตย์ 09.59 น.
10 มิถุนายน 2564 วันพฤหัสบดี 09.59 น.
11 มิถุนายน 2564 วันศุกร์ 08.59 น.
17 มิถุนายน 2564 วันพฤหัสบดี 09.59 น.
18 มิถุนายน 2564 วันศุกร์ 08.59 น.
24 มิถุนายน 2564 วันพฤหัสบดี 09.59 น.
25 มิถุนายน 2564 วันศุกร์ 08.59 น.

• ฤกษ์ออกรถ เดือนกรกฎาคม 2564 •

วันที่ ตรงกับวัน ฤกษ์งามยามดี

1 กรกฎาคม 2564 วันพฤหัสบดี 09.59 น.
2 กรกฎาคม 2564 วันศุกร์ 08.59 น.
9 กรกฎาคม 2564 วันศุกร์ 08.59 น.
15 กรกฎาคม 2564 วันพฤหัสบดี 09.59 น.
16 กรกฎาคม 2564 วันศุกร์ 08.59 น.
22 กรกฎาคม 2564 วันพฤหัสบดี 09.59 น.
29 กรกฎาคม 2564 วันพฤหัสบดี 09.59 น.
30 กรกฎาคม 2564 วันศุกร์ 08.59 น.

• ฤกษ์ออกรถ เดือนสิงหาคม 2564 •

วันที่ ตรงกับวัน ฤกษ์งามยามดี

5 สิงหาคม 2564 วันพฤหัสบดี 09.59 น.
6 สิงหาคม 2564 วันศุกร์ 08.59 น.
9 สิงหาคม 2564 วันจันทร์ 09.19 น.
16 สิงหาคม 2564 วันจันทร์ 09.19 น.
19 สิงหาคม 2564 วันพฤหัสบดี 09.59 น.
23 สิงหาคม 2564 วันจันทร์ 09.19 น.
26 สิงหาคม 2564 วันพฤหัสบดี 09.59 น.
30 สิงหาคม 2564 วันจันทร์ 09.19 น.

• ฤกษ์ออกรถ เดือนกันยายน 2564 •

วันที่ ตรงกับวัน ฤกษ์งามยามดี

2 กันยายน 2564 วันพฤหัสบดี 09.59 น.
6 กันยายน 2564 วันจันทร์ 08.59 น.
10 กันยายน 2564 วันศุกร์ 14.59 น.
12 กันยายน 2564 วันอาทิตย์ 09.59 น.
13 กันยายน 2564 วันจันทร์ 08.59 น.
17 กันยายน 2564 วันศุกร์ 14.59 น.
19 กันยายน 2564 วันอาทิตย์ 09.59 น.
24 กันยายน 2564 วันศุกร์ 14.59 น.
26 กันยายน 2564 วันอาทิตย์ 09.59 น.
27 กันยายน 2564 วันจันทร์ 08.59 น.

• ฤกษ์ออกรถ เดือนกันยายน 2564 •

วันที่ ตรงกับวัน ฤกษ์งามยามดี

2 กันยายน 2564 วันพฤหัสบดี 09.59 น.
6 กันยายน 2564 วันจันทร์ 08.59 น.
10 กันยายน 2564 วันศุกร์ 14.59 น.
12 กันยายน 2564 วันอาทิตย์ 09.59 น.
13 กันยายน 2564 วันจันทร์ 08.59 น.
17 กันยายน 2564 วันศุกร์ 14.59 น.
19 กันยายน 2564 วันอาทิตย์ 09.59 น.
24 กันยายน 2564 วันศุกร์ 14.59 น.
26 กันยายน 2564 วันอาทิตย์ 09.59 น.
27 กันยายน 2564 วันจันทร์ 08.59 น.

• ฤกษ์ออกรถ เดือนตุลาคม 2564 •

วันที่ ตรงกับวัน ฤกษ์งามยามดี

1 ตุลาคม 2564 วันศุกร์ 14.59 น.
3 ตุลาคม 2564 วันอาทิตย์ 09.59 น.
4 ตุลาคม 2564 วันจันทร์ 08.59 น.
7 ตุลาคม 2564 วันพฤหัสบดี 09.59 น.
10 ตุลาคม 2564 วันอาทิตย์ 09.59 น.
11 ตุลาคม 2564 วันจันทร์ 08.59 น.
14 ตุลาคม 2564 วันพฤหัสบดี 09.59 น.
17 ตุลาคม 2564 วันอาทิตย์ 09.59 น.
18 ตุลาคม 2564 วันจันทร์ 08.59 น.
21 ตุลาคม 2564 วันพฤหัสบดี 09.59 น.
24 ตุลาคม 2564 วันอาทิตย์ 09.59 น.
28 ตุลาคม 2564 วันพฤหัสบดี 09.59 น.
31 ตุลาคม 2564 วันอาทิตย์ 09.59 น.

• ฤกษ์ออกรถ เดือนพฤศจิกายน 2564 •

วันที่ ตรงกับวัน ฤกษ์งามยามดี

1 พฤศจิกายน 2564 วันจันทร์ 08.59 น.
5 พฤศจิกายน 2564 วันศุกร์ 14.59 น.
7 พฤศจิกายน 2564 วันอาทิตย์ 09.59 น.
8 พฤศจิกายน 2564 วันจันทร์ 08.59 น.
12 พฤศจิกายน 2564 วันศุกร์ 14.59 น..
14 พฤศจิกายน 2564 วันอาทิตย์ 09.59 น.
15 พฤศจิกายน 2564 วันจันทร์ 08.59 น.
19 พฤศจิกายน 2564 วันศุกร์ 14.59 น.
21 พฤศจิกายน 2564 วันอาทิตย์ 09.59 น.
22 พฤศจิกายน 2564 วันจันทร์ 08.59 น.
26 พฤศจิกายน 2564 วันศุกร์ 14.59 น.
28 พฤศจิกายน 2564 วันอาทิตย์ 09.59 น.
29 พฤศจิกายน 2564 วันจันทร์ 08.59 น.

• ฤกษ์ออกรถ เดือนธันวาคม 2564 •

วันที่ ตรงกับวัน ฤกษ์งามยามดี

9 ธันวาคม 2564 วันพฤหัสบดี 09.59 น.
12 ธันวาคม 2564 วันอาทิตย์ 09.59 น.
13 ธันวาคม 2564 วันจันทร์ 08.59 น.
16 ธันวาคม 2564 วันพฤหัสบดี 09.59 น.
19 ธันวาคม 2564 วันอาทิตย์ 09.59 น.
20 ธันวาคม 2564 วันจันทร์ 08.59 น.
23 ธันวาคม 2564 วันพฤหัสบดี 09.59 น.
26 ธันวาคม 2564 วันอาทิตย์ 09.59 น.
27 ธันวาคม 2564 วันจันทร์ 08.59 น.
30 ธันวาคม 25644 วันพฤหัสบดี 09.59 น.

แต่! สุดท้ายแล้ว ฤกษ์ออกรถ ก็เป็นเพียงแค่ความเชื่อในโชคชะตาเท่านั้น! ความไม่ประมาท และ การรักษาความปลอดภัย ต่างหากที่จะทำให้ ชีวิต และ ทรัพย์สิน ของคุณปลอดภัย

Cartrack เทคโนโลยีติดตามรถสุดอัจฉริยะ เพิ่มความปลอดภัยให้ทั้งรถและชีวิตของผู้ขับขี่ ด้วยฟังก์ชั่น ติดตามรถ เช็คตำแหน่งแบบเรียลไทม์, แจ้งเตือนอุบัติเหตุ และพฤติกรรมขับขี่ที่เสี่ยงอันตราย, บริการป้องกันรถหาย 24 ชั่วโมง พร้อมทีมงานกู้คืนยานพาหนะ หากเกิดเหตุรถหายหรือถูกขโมยขึ้นกับคุณ! และฟังก์ชั่นอื่นๆอีกเพียบ

>> สนใจวันนี้! ทดลองใช้ฟรี!! <<

กรอกข้อมูลชื่อ-เบอร์โทร และ กดขอใบเสนอราคา มาได้เลยนะคะ
(แค่พูดคุยสอบถามก็สามารถกรอกข้อมูลได้ค่ะ)

ฤกษ์ออกรถ เชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงชะตาและเพิ่มความเป็นสิริมงคล ซึ่งในปี 2564 นี้ในเเต่ละเดือนจะมี วันฤกษ์ดี วันไหนบ้าง ไปดูกันเลย