BLOGS

PTT NGV มีอะไรใหม่ ในปี 2561

คุณต้องการให้ คาร์แทรค ช่วยเหลือเรื่องอะไร?

ฉันเป็น / ...
จำนวนยานพาหนะของคุณ
ขอบคุณค่ะ เจ้าหน้าที่คาร์แทรคจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด
Oops! Something went wrong while submitting the form.

NGV เชื้อเพลิงทางเลือกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การใช้ก๊าซเอ็นจีวี นับเป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงที่มีความนิยมมากขึ้นสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ขับขี่ยุค Millennium ที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม หรือ พลังงานสะอาด โดยมีข่าวล่าสุด PTT NGV ได้มีการประกาศให้บริการก๊าซเอ็นจีวี “น้องใหม่” ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นและเหนือกว่าก๊าซเอ็นจีวีรุ่นดั้งเดิม

เนื่องจากผ่านการวิจัยทาง R&D (Research and Development) ในศาสตร์ทางเครื่องยนต์และเชื้อเพลิงว่าสามารถทำให้อัตราเร่งของเครื่องยนต์ดีขึ้น การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ และทำให้ลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงในครัวเรือนได้อีกมาก

ทั้งนี้ ผู้บริหาร บริษัท ปตท. ได้รายงานว่า การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ของ PTT NGV นี้ ก็เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนคนรุ่นใหม่ที่ต้องการให้ ปตท. พัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับรถยนต์ที่ใช้ระบบเอ็นจีวีเป็นเชื้อเพลิงมากขึ้น และยังต้องการให้คงแนวความคิดด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือเป็น “พลังงานสีเขียว” ต่อไป ซึ่งเป็นแนวคิดที่ ปตท. ใส่ใจมาโดยตลอด

ฝ่าย R&D ด้านพลังงาน ของ ปตท. จึงได้ทำงานหนักและวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ PTT NGV สำหรับรถยนต์ทั่วไทยที่ต้องการใช้ก๊าซเอ็นจีวีในการขับเคลื่อน ด้วยคุณสมบัติที่ล้ำหน้านำก๊าซธรรมชาติอื่น ๆ เป็นการทำงานแบบ Corporation ระหว่างสององค์กรชั้นนำ คือ ทีมวิจัยของ ปตท. กับ ทีมผู้เชี่ยวชาญทางวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของรัฐที่มีผลงานโดดเด่นทางวิศวกรรมยานยนต์และเครื่องกลมาหลายสิบปี

ประสิทธิภาพการขับเคลื่อนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเชื้อเพลิง

ผลจากวิจัยและพัฒนา PTT NGV ยังสอดคล้องกับการศึกษาในต่างประเทศ ที่พบว่า ให้มีก๊าซเอ็นจีวีรุ่นใหม่นี้ มีการเพิ่มค่าตัวเลข WI หรือ Wobbe Index ให้สูงขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้สามารถเพิ่มอัตราเร่งของเครื่องยนต์ ทำให้เกิดการขับเคลื่อนได้ในระยะทางที่ไกลยิ่งขึ้น จึงเป็นการประหยัดเชื้อเพลิงและเป็นการประหยัดเงินในกระเป๋าสตางค์ของคุณได้ในคราวเดียวกัน

โดยได้มีกำหนดเริ่มใช้ก๊าซเอ็นจีวีรุ่นใหม่นี้ ตั้งแต่ 16 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมีการประกาศให้บริการ PTT NGV ตามจุดสถานีก๊าซเอ็นจีวีทั่วไปไทยดังที่หลายท่าน ได้เห็นแล้วจากโฆษณาและแคมเปญ ที่ว่า PTT NGV ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพิ่มทั้งประสิทธิภาพการขับขี่ ประหยัดพลังงาน และไม่สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม

เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ PTT NGV มากขึ้นจากนี้ไป และยังเป็นการตอกย้ำความมั่นใจของประชาชน ว่า ปตท. มีความมุ่งมั่นพัฒนาสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ

เพื่อเป็นการคืนประโยชน์ให้แก่สังคม และอยู่บนหลักการของการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างที่สุด ทั้งนี้ หากมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ PTT NGV หรือ ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ ปตท. สามารถติดต่อได้สะดวกทางสายด่วน 1365 ตลอด 24 ชั่วโมง

การขยายจุดบริการมากขึ้น ทำให้เข้าถึงง่ายและสะดวก

ในอดีตที่ผ่านมา PTT NGV ยังไม่ค่อยเป็นที่แพร่หลายเท่าที่ควร เนื่องจากมีข้อจำกัดในจุดบริการ หรือสถานีก๊าซเอ็นจีวีที่ไม่เพียงพอ ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา แต่ปัจจุบันมีการขยายตัวของธุรกิจรถยนต์ ที่มีการใช้นวัตกรรมการเผาผลาญด้วยเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติหรือเอ็นจีวีมากขึ้น จนเรียกได้ว่าเติบโตขึ้นราว 40 เปอร์เซ็นต์จากมูลค่าทางเศรษฐกิจทั่วโลก

ทำให้ PTT NGV เร่งสร้างฐานหรือจุดบริการก๊าซเอ็นจีวีทั่วไทยเพิ่มสูงขึ้นอีก 1 ใน 4 นับจาก 10 ปีที่แล้ว ซึ่งในประเทศไทยมีปริมาณการใช้ก๊าซเอ็นจีวีคิดเป็น 2 เปอร์เซ็นต์จากการใช้ทั่วโลก และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ต่อไปในอนาคต

เนื่องจากมีการพัฒนาการผลิตรถยนต์สายพันธุ์ใหม่ อย่างรถยนต์ระบบไฮบริด Hybrid และรถไฟฟ้า Electric vehicle ซึ่งทางสถาบัน IEA หรือ International Energy Association ได้วิจัยด้านการตลาดไว้ว่า ธุรกิจด้านยานยนต์ส่วนบุคคลกลุ่มใหม่นี้ จะมีอัตรา Growth Rate หรือการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดในอีก 2 ปีข้างหน้า หรือปี 2020 PTT NGV จึงเรียกได้ว่าเป็นพลังงานแห่งอนาคตที่รองรับต่อ ยุค ENERGY 4.0 อย่างแท้จริง

NGV เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่มีความสนใจลงทุนในกิจการด้านพลังงาน PTT NGV เชื่อได้ว่าจะเป็นหนึ่งธุรกิจดาวรุ่งของทศวรรษหน้าที่จะทำให้คุณมั่งคั่งได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากมีแนวโน้มการขยายตัวของลูกค้า PTT NGV สูงขึ้น ตามจำนวนผู้สนใจใช้รถยนต์ระบบไฟฟ้าและไฮบริด ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ ควบคู่กับการพิจารณาความรับผิดชอบขององค์กรต่อสิ่งแวดล้อม

PTT NGV จึงตอบโจทย์การลงทุนในฐานะธุรกิจแนวใหม่ เพื่อให้ลูกค้าของ PTT NGV สามารถเข้าถึงการใช้ก๊าซเอ็นจีวีได้ทั่วไทย โดยได้มีการจัดสรร Logistic hub หรือศูนย์กระจายการขนส่งแก๊สธรรมชาติตามจังหวัดต่าง ๆ รอบ กทม. เช่น เส้นทางระยอง-ปราจีนฯ-นครนายก เส้นทางระยอง-แก่งคอย เส้นทางอยุธยา-อ่างทอง-นครสวรรค์ รวมถึงเส้นทางขนส่งก๊าซเอ็นจีวีใน จ. นครราชสีมา ด้วย

ผู้ที่สนใจลงทุนด้าน PTT NGV ในส่วนของการลงทุนด้านหุ้น ทางระบบ streaming ควรติดตามการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นทั้งในระยะสั้น หรือ การเทรดตามราคาทิศทางการเคลื่อนไหวของแต่ละหุ้นรายวัน และระยะยาว หรือการศึกษาแนวทางการลงทุนแบบวีไอ ซึ่งเป็นแนวทางลงทุนที่กูรูด้านการเงินเรียกว่า เป็นการลงทุนแบบเน้นคุณค่า (Value Investment) เพื่อการได้รับผลตอบแทนที่มั่งคั่งยั่งยืนจากหุ้นกลุ่มพลังงาน

ขับขี่พร้อมกับพลังงานสะอาด รักษาสภาพแวดล้อม และลดค่าใช้จ่าย ด้วยพลังงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ PTT NGV สำหรับรถของคุณกับ Cartrack Thailand