BLOGS

ประโยชน์ของการติด GPS ให้กับ Cargo Truck

คุณต้องการให้ คาร์แทรค ช่วยเหลือเรื่องอะไร?

ฉันเป็น / ...
จำนวนยานพาหนะของคุณ
ขอบคุณค่ะ เจ้าหน้าที่คาร์แทรคจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Cargo Truck หรือ รถบรรทุกสินค้า ที่มีขนาดไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ การใช้ GPS ในการติดตามงาน หรือเพื่อเช็คความปลอดภัยทั้งตัวสินค้า รถบรรทุกของบริษัท ก็ทำได้ไม่ยาก

ปฏิเสธไม่ได้ว่ารถยนต์ที่ใช้งานในปัจจุบันนี้ ส่วนใหญ่แล้วก็ต้องมีเทคโนโลยี GPS เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตัวรถด้วย เพราะนอกจากความสะดวกสบายในการไปไหนมาไหนของผู้ใช้รถ โดยมี GPS เป็นเครื่องทุ่นแรงในการนำทางได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังมีประโยชน์ในเรื่องของความปลอดภัยที่จะทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนน อุ่นใจในการเดินทางไปทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแค่ไหนก็ตาม ซึ่งความปลอดภัยนี้ยังรวมไปถึงอุตสาหกรรมรถขนาดใหญ่อย่าง Cargo Truck หรือรถบรรทุกกระบะเหล็กที่ในปัจจุบันก็หันมาใช้เทคโนโลยี GPS นี้ด้วยเช่นกัน

Cargo Truck คืออะไร

Cargo Truck หรือรถบรรทุกกระบะเหล็ก เป็นรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักมาก หรือจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นพืชผลทางการเกษตรต่างๆ, เฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้าน, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง, วัสดุอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทที่ไม่สามารถเคลื่อนคล้ายด้วยรถขนาดเล็กได้ ซึ่งรถในอุตสาหกรรมเหล่านี้จำเป็นต้องมีระบบความปลอดภัยที่เรียกว่า GPS Tracker เพื่อความปลอดภัยทางด้านท้องถนนและการขนส่งสินค้าต่างๆ ให้สามารถถึงที่หมายได้โดยสวัสดิภาพ และเพื่อเป็นการติดตามพฤติกรรมของผู้ขับรถประเภทนี้ด้วยว่าขับขี่ถูกต้องตามความเร็วที่กฎหมายกำหนดเอาไว้หรือไม่

ประโยชน์ของการติด GPS ในรถ Cargo Truck

เมื่อเร็วๆ นี้กรมขนส่งทางบก ได้ออกมาประกาศให้ผู้ประกอบการหรือผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ รวมไปถึงรถบรรทุกขนาดใหญ่ทำการติดตั้ง GPS ทุกคัน เพื่อให้การขับขี่บนท้องถนนของรถเหล่านี้เป็นไปด้วยความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน  ไม่ทำให้สินค้าที่บรรทุกมาได้รับความเสียหาย โดยประโยชน์ของการติด GPS ในรถ Cargo Truck หรือรถบรรทุกกระบะเหล็ก มีประโยชน์ในระยะยาวที่แยกเป็นข้อๆ ได้ดังต่อไปนี้

GPS สามารถช่วยควบคุมความเร็วของรถ

เนื่องด้วยรถ Cargo Truck เป็นรถขนาดใหญ่ที่บรรทุกของด้วยน้ำหนักมากและปริมาณมาก การขับขี่บนท้องถนนจึงจำเป็นต้องใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ ซึ่งการใช้ GPS Tracker จะเป็นเครื่องช่วยในการทำให้ผู้ขับขี่รถ Cargo Truck สามารถขับขี่อย่างปลอดภัยในความเร็วที่เหมาะสม เพราะถ้าผู้ขับขี่ขับรถเกินกว่าความเร็วที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ จะทำให้สัญญาณเตือนของ GPS ดังขึ้น ซึ่งหลังจากนั้นระบบก็จะแจ้งไปยังกรมการขนส่งทางบกในเขตที่รถวิ่ง เพื่อออกหนังสือมาเตือนผู้ประกอบการหรือผู้ขับขี่ ทำให้เกิดการปรับปรุงพฤติกรรมการขับขี่ในภายภาคหน้า

GPS ช่วยนำทางรถไปยังที่หมายอย่างปลอดภัย

นอกจากจะติด GPS ไว้เพื่อความปลอดภัยแล้ว GPS ของรถ Cargo Truck ยังทำให้รถบรรทุกสิ่งของต่างๆ ไปถึงที่หมายได้อย่างสะดวก รวดเร็วและทันเวลา ทำให้ไม่เกิดความล่าข้าในการขนส่ง เพราะใน GPS จะระบุตำแหน่งของที่หมายที่ต้องการจะไป พร้อมบอกเส้นทางที่ชัดเจน เพื่อให้การเดินทางเป็นไปได้ความสะดวก และไม่หลงออกนอกเส้นทาง

GPS สามารถระบุกิจกรรมระหว่างทางของรถได้

หากมีการวิ่งออกนอกเส้นทางหรือหยุดรถเพื่อทำกิจกรรมใดๆ GPS จะสามารถระบุรายละเอียดของ Cargo Truck คันนั้นๆ ได้อย่างละเอียด ทำให้ผู้ประกอบการหรือลูกค้าสามารถทวงถามติดตามความคืบหน้าของการมาถึงของสินค้าได้อย่างแม่นยำ

GPS สามารถประเมินพฤติกรรมการขับรถของผู้ขับขี่ได้

เนื่องด้วยใน GPS จะมีการระบุความเร็วของรถดังกล่าวเอาไว้อย่างชัดเจน ทำให้ผู้ประกอบการสามารถประเมินพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ขับขี่รายนั้นๆ ได้ ว่าอยู่ในเกณฑ์ขับขี่ที่ปลอดภัยหรือไม่ หรือมีการหยุดพักล่าช้า และหลงออกนอกเส้นทางบ่อยครั้ง ซึ่งจะทำให้เกิดความมีวินัย ความตั้งใจ และการขับขี่อยู่บนความปลอดภัยมากขึ้นของผู้ขับขี่

การติดตั้ง GPS บนรถบรรทุก Cargo Truck จำเป็นแค่ไหน

ประโยชน์ของการติด GPS ให้กับ Cargo Truck หรือรถบรรทุกกระบะเหล็ก ถือเป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานที่ผู้ประกอบการรถบรรทุกจำเป็นต้องใช้ในการขับขี่เพื่อขนส่งสินค้าไปยังที่หมาย เพราะเนื่องด้วยสินค้าต่างๆ บนรถบรรทุกกระบะเหล็กหรือ Cargo Truck นั้น เป็นสินค้าที่มีน้ำหนักมาก และขนส่งในครั้งละปริมาณมากๆ ทำให้อาจจะเกิดอันตรายรุนแรงต่อคนรอบข้าง หากรถเกิดอุบัติเหตุระหว่างทาง ประกอบกับทางกรมขนส่งทางบกให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยทางยานพาหนะของรถบรรทุกขนาดใหญ่ ด้วยการบังคับให้มีการติด GPS ทุกคัน ซึ่งเป็นจุดสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้คนที่สัญจรไปมาบนท้องถนน ว่าจะสามารถช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายต่างๆ บนท้องถนนได้

ทั้งนี้ สิ่งสำคัญของการติด GPS ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถบรรทุก ก็คือความปลอดภัย ทั้งต่อตัวผู้ใช้รถคันนั้นๆ หรือผู้ใช้รถร่วมท้องถนน รวมไปถึงคนเดินเท้าข้างทาง เพราะฉะนั้นหากมองเห็นความปลอดภัยของการขับขี่เป็นสำคัญ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมรถบรรทุกกระบะเหล็กที่มีอัตราความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุสูง ลองเลือกใช้บริการ GPS ที่ครอบคลุมและตอบโจทย์ทุกความปลอดภัยบนท้องถนนไปกับ Cartrack กันดูได้เลย

จะเห็นได้ว่า GPS มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้น ควรติดตั้งจีพีเอสกับ Cartrack ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ GPS ที่มีทั้งประเภทบุคคลและธุรกิจ เพื่อให้คุณสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของยานพาหนะ และความปลอดภัยต่างๆ ของตัวผู้ขับขี่เอง หรือสินค้าที่บรรทุกไป และเพื่อให้สินค้าถึงเป้าหมายโดยสวัสดิภาพ ซึ่ง Cartrack จะเป็นผู้ช่วยดูแลคุณในทุกย่างก้าวของการเดินทาง ให้คุณรู้สึกสบายใจได้เลย

Cargo Truck หรือ รถบรรทุกสินค้า ที่มีขนาดไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ การใช้ GPS ในการติดตามงาน หรือเพื่อเช็คความปลอดภัยทั้งตัวสินค้า รถบรรทุกของบริษัท ก็ทำได้ไม่ยาก