BLOGS

พิกัดประเทศไทย กับเรื่องราวน่ารู้

คุณต้องการให้ คาร์แทรค ช่วยเหลือเรื่องอะไร?

ฉันเป็น / ...
จำนวนยานพาหนะของคุณ
ขอบคุณค่ะ เจ้าหน้าที่คาร์แทรคจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ทุกประเทศย่อมต้องมีการแบ่งดินแดน แบ่งอาณาเขตต่างๆ ออกไว้อย่างชัดเจนเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของการปกครอง ประเทศไทยของเราเองก็มีการแบ่งพื้นที่ประเทศกับประเทศต่างๆ รอบข้างเอาไว้อย่างชัดเจนเช่นกัน มีเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับ พิกัดประเทศไทย หลายๆ ด้านให้มาทำความรู้จักกัน ลองมาดูว่าสิ่งเหล่านี้จะมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจกันบ้าง บอกเลยว่าจะทำให้เราเข้าใจประเทศไทยของเราเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยทีเดียวเมื่อได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้

ที่ตั้งของประเทศไทยหรือราชอาณาจักรไทยอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีนทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย พิกัดประเทศไทย ทางภูมิศาสตร์มีตำแหน่งที่ละติจูด 5 องศา 37 ลิปดาเหนือ ถึง 20 องศา 28 ลิปดาเหนือ นั่นทำให้พื้นที่ของเราตั้งอยู่บนเขตร้อน ตลอดทั้งปีจะมีอุณหภูมิสูง มีตำแหน่งลองจิจูดที่ 97 องศา 21 ลิปดาตะวันออก ถึง 105 องศา 37 ลิปดาตะวันออก โดยพิกัดภูมิศาสตร์หรือ พิกัดประเทศไทย สามารถแบ่งออกได้ดังนี้

 • จุดเหนือสุดตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สาย จ.เชียงราย ที่ละติจูด 99 องศา 58 ลิปดาตะวันออก
 • จุดใต้สุดอยู่ในพื้นที่อำเภอเบตง จ.ยะลา ที่ละติจูด 5 องศา 37 ลิปดาเหนือ และลองติจูด 101 องศา 08 ลิปดาตะวันออก
 • จุดตะวันออกสุดอยู่ในพื้นที่อำเภอศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ที่ละติจูด 15 องศา 38 ลิปดาเหนือ และลองจิจูด 105 องศา 37 ลิปดาตะวันออก
 • จุดตะวันตกสุดตั้งอยู่ที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ที่ละติจูด 18 องศา 34 ลิปดาเหนือ และลองจิจูด 97 องศา 21 ลิปดาตะวันออก

รูปร่างของประเทศไทย

รูปร่างไทยตาม พิกัดประเทศไทย จะมีลักษณะเป็นด้ามขวาน แนวทางตะวันตกคล้ายสันขวาน ภาคเหนือเป็นหัวขวาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเป็นคมขวาน เมื่อเป็นเช่นนี้ความยาวสูงสุดของประเทศไทยตั้งแต่จุดเหนือสุดถึงใต้สุดวัดตรง อ.แม่สาย จ.เชียงราย ถึง อ.เบตง จ.ยะลา ระยะทาง 1,650 กม. ส่วนจุดกว้างสุดของประเทศไทยจากตะวันตกไปถึงตะวันออก วัดตามแนว อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ไปจนถึง อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี รวมระยะทางทั้งสิ้น 800 กม.

จุดที่แคบที่สุดของประเทศไทยตั้งอยู่บริเวณ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดระยะได้จากชายแดนของสหภาพเมียนมาร์ถึงทะเลอ่าวไทย มีระยะทางเพียง 10.6 กม. เท่านั้น ทว่าส่วนที่แคบสุดของแหลมมลายูคือเป็นแผ่นดินเล็กๆ คั่นระหว่างทะเลอันดามันกับอ่าวไทยจะเรียกพื้นที่ดังกล่าวว่า คอคอดกระ อยู่ในพื้นที่ของชุมพร, ระนอง ระยะทางรวม 50 กม.

อาณาเขตของประเทศไทย

ปกติแล้วการแบ่งอาณาเขตของประเทศต่างๆ จะใช้ลักษณะของธรรมชาติเป็นตัวกำหนดพื้นที่ เช่น ตรงชายแดนที่เป็นภูเขาจะใช้ตรงแนวสันปันน้ำ ตรงพื้นที่แม่น้ำและคลองจะเลือกใช้ร่องน้ำลึก กรณีเป็นที่ราบหรือพื้นที่ที่มีการตกลงตามสัญญาจะใช้หลักกั้นเขต บางทีสร้างเป็นกำแพง บางที่สร้างเป็นรั้วลวดหนามอันนี้แล้วแต่ ซึ่งอาณาเขตของประเทศไทยที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านประกอบไปด้วย

 • สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  ชายแดนของประเทศลาวมีอาณาเขตติดกับประเทศไทยตั้งแต่ช่วงของพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำไล่ผ่านมาตามจังหวัดต่างๆ ประกอบไปด้วย เชียงราย, พะเยาว์, น่าน, เลย, หนองคาย, อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, บึงกาฬ, นครพนม, มุกดาหาร, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี ระยะทางทั้งหมด 1,754 กม. พื้นที่ชายแดนระหว่างสองประเทศเต็มไปด้วยภูเขา แม่น้ำ ที่ราบ โดยจุดกั้นสำคัญคือแม่น้ำโขง มีการใช้สัญจรติดต่อกันไปมาโดยตลอด มีทางเชื่อมหลักๆ คือ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 4 จุด
 • สหภาพเมียนมาร์
  ชายแดนของประเทศเมียนมาร์มีอาณาเขตติดกับประเทศไทยตั้งแต่ช่วงของพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ตรงชายแดนนี้ประกอบไปด้วยภูเขาและแม่น้ำต่างๆ ไล่ผ่านตามจังหวัดต่างๆ ประกอบไปด้วยเชียงราย, แม่ฮ่องสอน, ตาก, ราชบุรี, กาญจนบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, ระนอง ระยะทางทั้งหมด 1,800 กม. การแบ่งเขตใช้วิธีตรงภูเขาใช้สันปันน้ำ ถ้าเป็นแม่น้ำจะใช้ร่องน้ำลึก ด้วยชายแดนด้านนี้จะมีคนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่เยอะ เช่น เผ่ากะเหรี่ยง, เผ่ามอญ, ไทยใหญ่ และอีกมากมาย ทำให้มีการอพยพแรงงานเข้ามายังประเทศไทยได้ง่าย
 • ราชอาณาจักรกัมพูชา
  ชายแดนของประเทศกัมพูชาเริ่มตั้งแต่บริเวณช่องบก หรือ สามเหลี่ยมมรกต อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ไล่ผ่านตามจังหวัดอื่นๆ อีกประกอบไปด้วย ศรีสะเกษ, สุรินทร์, สระแก้ว, บุรีรัมย์, จันทบุรี, ตราด ระยะทางทั้งสิ้น 803 กม. ตรงที่เป็นช่วงอีสานล่างจะใช้เทือกเขาพนมดงรักเป็นเส้นแบ่งเขตแดน ส่วนบริเวณ จ.สระแก้ว จะใช้พื้นที่ราบและคลอง ส่งผลให้การเดินทางตรงจุดนี้จะสะดวกมากกว่า ในอดีตพื้นที่ตรงนี้เรียกว่า ฉนวนไทย ตรง อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว มีตลาดโรงเกลือที่โด่งดัง
 • สหพันธรัฐราชาธิปไตยมาเลเซีย
  ชายแดนของประเทศมาเลเซียเริ่มต้นตั้งแต่ จ.สตูล, สงขลา, ยะลา, นราธิวาส ระยะทางทั้งสิ้น 506 กม. ตรง จ.สตูล จะมีรั้วคอนกรีตกั้นแบ่งเอาไว้ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแนวเทือกเขาสันกาลาคีรีและแม่น้ำโกลกสำหรับแบ่งพื้นที่ ชายแดนด้านนี้ถือว่ามีระบบคมนาคมขนส่งสะดวก ทั้งทางรถไฟ, รถยนต์

พิกัดประเทศไทย คือสิ่งที่บ่งบอกว่าประเทศของเราตั้งอยู่บนส่วนใดของโลกใบนี้ มีพื้นที่อาณาเขตตั้งแต่ตรงไหนไปจนถึงตรงไหน บริเวณรอบข้างประกอบด้วยอะไรบ้าง ซึ่งหากมองในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ก็ต้องยอมรับว่าบ้านเรานี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทั่วโลกอิจฉา ดังนั้นการรักษาบ้านของเราให้คงอยู่ต่อไปคือสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องทำ

พิกัดประเทศไทย อาณาเขต การแบ่งดินแดน ทำให้เห็นชัดเจนเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ เส้นแบ่งแดนที่ระบุด้วยพิกัดที่ชัดเจน และง่ายต่อการระบุสถานที่