BLOGS

คุณคือใคร..ในโลก Logistics? หาคำตอบได้ที่นี่!

คุณต้องการให้ คาร์แทรค ช่วยเหลือเรื่องอะไร?

ฉันเป็น / ...
จำนวนยานพาหนะของคุณ
ขอบคุณค่ะ เจ้าหน้าที่คาร์แทรคจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Logistics หรือ โลจิสติกส์ ถือว่าเป็นดั่งกระดูกสันหลังของธุรกิจทุกประเภท และยังเป็นฟันเฟืองที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่คุณต้องรู้ว่า คุณคือใคร?..ในกิจกรรมหรือกระบวนการทางโลจิสติกส์ !

บทบาทและหน้าที่แต่ละประเภทในแวดวงโลจิสติกส์

∎ First Party Logistics : 1PL

1PL คือ บริษัทหรือองค์กรธุรกิจ ที่เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมทางโลจิสติกส์ด้วยตนเอง ซึ่งบุคคลหรือบริษัทเหล่านี้อาจจะเป็นได้ทั้งผู้ผลิต, ซัพพลายเออร์, ผู้ประกอบการ หรือผู้นำเข้า-ส่งออกสินค้า เช่น บริษัทที่เป็นผู้ขาย/ผู้ผลิตสินค้า เป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บและขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าด้วยตนเอง

แต่ในความเป็นจริงแล้วคงเป็นเรื่องยากที่จะมีธุรกิจที่สามารถดำเนินการกิจกรรมทางโลจิสติกส์ได้ด้วยตัวเองทั้งหมดตลอดกระบวนการตั้งแต่ต้นสายไปยังปลายสาย ดังนี้จึงทำให้เกิดเป็น 2PL ขึ้นมา..

∎ Second Party Logistics : 2PL

2PL คือ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ขั้นพื้นฐาน ซึ่งส่วนใหญ่ให้บริการขนส่งสินค้าเพียงอย่างเดียวที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น ทางอากาศ (เครื่องบิน) ทางน้ำ (เรือบรรทุกสินค้า) ทางบก (รถบรรทุก) หรือทางรถไฟ ในการขนส่งสินค้าจากจุดต้นทางไปยังปลายทางหรือจุดกระจายสินค้า

∎ Third Party Logistics : 3PL

3PL คือ ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทน (Outsource) ของผู้ให้บริการโลจิสิติกส์ (Logistics service provider) ที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการทั้งหมด หรือบางส่วนของกิจกรรมโลจิสติกส์ เช่น บริการด้านการขนส่ง ด้านคลังสินค้า การกระจายสินค้า บริการด้านการเงิน ด้านเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในการเชื่อมโยงและรับช่วงต่อการขนส่งในแต่ละรูปแบบของการขนส่งสินค้าจากต้นทางจนถึงจุดหมายปลายทาง เช่น บริษัท Shipping Agency หรือ Freight forwarder ต่างๆ เป็นต้น

∎ Fourth Party Logistics : 4PL

4PL คือ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ที่มีการพัฒนารูปแบบจาก 3PL โดยจะเป็นบริษัทที่ให้บริการคำปรึกษา แนะนำแนวทาง หรือดำเนินการการเลือกใช้โลจิสติกส์ของ 2PL และ 3PL เพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของลูกค้า และจัดการระบบ Supply Chain ของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด

∎ Fifth Party Logistics : 5PL

5PL คือ ธุรกิจหรือผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ที่ถูกพัฒนาเพื่อการให้บริการด้าน E-Business Market และระบบ E-Commerce ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้วางแผน ผู้รวบรวม จัดหา 3PL และ 4PL หรือ บริหารความมีส่วนร่วมให้แก่ลูกค้าทุก PL ที่ครบคลุมทุกกระบวนการโลจิสติกส์ ผ่านทางรูปแบบ E-Business platform หรือนำเทคโนโลยีต่างๆ เช่น Blockchain, Robotics ระบบ Automation หรือ นวัตกรรม ต่างๆมาใช้ โดยเป็นกุญแจเพื่อความสำเร็จในด้านระบบสารสนเทศ ในการออกแบบและการดำเนินสร้างสรรค์ความยืดหยุ่นและความคุ้มค่าโดยเน้นรูปแบบกลยุทธ์มากขึ้นในการจัดการระบบ Supply Chain

มาทำความรู้จัก Logistics ให้มากขึ้น โดยการรู้และเข้าใจว่า..คุณคือใคร? ในโลกแห่งโลจิสติกส์ และ รู้จักบทบาทหน้าที่แต่ละประเภทในแวดวง Logistics ว่ามีอะไรบ้าง