BLOGS

ข้อควรรู้การใช้ เครื่องหมายหยุด เพื่อสร้างความปลอดภัย

คุณต้องการให้ คาร์แทรค ช่วยเหลือเรื่องอะไร?

ฉันเป็น / ...
จำนวนยานพาหนะของคุณ
ขอบคุณค่ะ เจ้าหน้าที่คาร์แทรคจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด
Oops! Something went wrong while submitting the form.

เครื่องหมายจราจร ป้ายจราจร หรือสัญลักษณ์กำกับการจราจรต่างๆ เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม และจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทั้งตัวเราเองและผู้อื่นที่ใช้ถนนร่วมกัน และเครื่องหมายสำคัญอย่างหนึ่งที่ทุกคนต้องทราบและทำความเข้าใจ นั้นคือป้าย “เครื่องหมายหยุด” นั้นเอง

เครื่องหมายหยุด ใช้เพื่อกำกับการใช้รถใช้ถนนของผู้สัญจรทุกรูปแบบ อาจเป็นสัญญาณแสงหรือป้ายข้อความและสัญลักษณ์ เพื่อกำหนดบังคับการเคลื่อนตัวของผู้สัญจร รวมถึงการจอดยวดยานพาหนะที่ถูกต้อง รวมถึงใช้เพื่อการแจ้งเตือนให้เพิ่มความระมัดระวัง หรืออาจแนะนำเพื่อให้ผู้สัญจรสามารถขับขี่ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย

ลักษณะของเครื่องหมายจราจรที่ใช้บอกให้หยุด

ป้ายจราจรชนิดนี้จะมีลูกลักษณะเป็นทรงแปดเหลี่ยม พื้นป้ายเป็นสีแดง และมีตัวอักษรสีขาวเป็นข้อความว่า “หยุด” ถือเป็นป้ายบังคับประเภทที่ 1 หรือป้ายที่ผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะทุกคนจะ ต้องปฏิบัติตาม ป้ายเครื่องหมายหยุดใช้เพื่อสั่งให้รถยนต์ทุกคันทุกประเภทต้องหยุดตามสัญญาณ เมื่อหยุดแล้วให้มองรอบ ๆ ก่อนว่าปลอดภัยหรือไม่ หากมีความปลอดภัยจึงจะค่อย ๆ เคลื่อนรถต่อไป

ความจำเป็นในการติดตั้ง

เป็นเครื่องหมายจราจรที่ใช้งานเฉพาะความจำเป็นเท่านั้น โดยมากจะใช้ในกรณีเหตุผลจำเป็นอย่างบริเวณทางแยกซึ่งจะไม่ได้ใช้งานเฉพาะทางแยกด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น แต่จะติดตามมุมต่าง ๆ ของทางแยก โดยเฉพาะทางรองที่จะต้องให้ทางหลักไปก่อน เพื่อลดโอกาสเกิดอันตราย หรือใช้ในกรณีที่ถนนหรือเส้นทาง 2 ส่วนเข้ามาบรรจบกับทางหลวงสายหลัก ทางแยกที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ควบคุมการจราจรเป็นพิเศษ หรือบริเวณที่ควรติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเอาไว้

แต่ยังไม่ได้ติดตั้ง หรือทางแยกที่ยวดยานพาหนะส่วนใหญ่ใช้ความเร็วสูง มีระยะในการมองเห็นที่แคบและจํากัด หรือเป็นทางแยกที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงบ่อยครั้ง แต่ห้ามติดตั้งป้ายเครื่องหมายหยุดบริเวณทางหลวงพิเศษหรือทางแยกต่างระดับ เนื่องจากบนทางหลวงลักษณะดังกล่าวต้องการให้ยวดยานสัญจรได้อย่างสะดวก

การติดตั้งป้ายหยุดจึงไม่สมควรติดตั้ง หรือในบริเวณทางที่ใช้เชื่อมโยงทางเข้าหรือทางออก แต่หากเส้นทางมีลักษณะตัดกันก็สามารถติดตั้งได้ และไม่ควรติดตั้งป้ายจราจรหยุดบริเวณที่มีสัญญาณไฟจราจรอยู่แล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะเกิดความสับสนได้

วิธีในการติดตั้ง

นอกจากการติดตั้งเฉพาะในกรณีที่จำเป็นแล้ว ป้ายสัญญาณจราจรชนิดนี้ยังจำเป็นต้องติดตั้งให้ถูกวิธีด้วย เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนก่อนจะถึงจุดหรือบริเวณที่ต้องการให้หยุด เครื่องหมายจราจรให้หยุดต้องติดตั้งใกล้กับแนวเส้นทางที่ต้องการให้หยุด ควรใช้ร่วมกับเส้นสัญญาณให้หยุด

กรณีติดตั้งบริเวณทางแยกให้ติดตั้งเครื่องหมายนี้บริเวณขอบผิวจราจร ด้านที่ใกล้กับทางขวางหน้า ในระยะห่างไม่เกิน 10 เมตรและไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร แต่ในกรณีที่มีทางข้ามถนนด้วย ให้ติดตั้งก่อนถึงขอบทางข้ามไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ระดับความสูงของป้ายไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร และมีระยะห่างจากไหล่ทางไม่น้อยกว่า 4 เมตร

โดยทั่วไปให้ติดตั้งป้ายหยุดด้านซ้ายของเส้นทาง ในกรณีทางแยกที่มีความกว้าง หรือมีหลายช่องทางวิ่ง การติดป้ายหยุดที่บริเวณทางซ้ายเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ควรเพิ่มป้ายจราจรหยุดเสริมทางด้านขวาด้วย ทางแยกที่มีเกาะแบ่งช่องทางจราจรให้ติดตั้งป้ายหยุดบริเวณเกาะกลางแบ่งช่องทางจราจรด้วย

ในการติดตั้งควรพิจารณาไม่ให้ผู้ขับขี่ในทิศทางที่ไม่ต้องการให้หยุดมองเห็นเครื่องหมายหยุด แต่หากเป็นเส้นทางที่ต้องการควรตรวจสอบว่าป้ายสามารถมองเห็นได้ชัดเจนหรือไม่ มีต้นไม้หรือสิ่งกีดขวางใด ๆ ทำให้มองเห็นได้ไม่ชัดเจนหรือไม่

ประโยชน์และความจำเป็นของเครื่องหมายนี้

เครื่องหมายหยุดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน ร่วมทั้งผู้สัญจรเดินทางทุก ๆ รูปแบบด้วย ดังนั้นการให้ความสำคัญและปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรชนิดนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดจากความรีบร้อนเดินทาง ช่วยแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบถึงทางที่มีอันตรายที่รออยู่ภายหน้า ลดการเกิดปัญหากระทบกระทั่งบนท้องถนนได้เป็นอย่างดี

จากสถิติและข่าวที่สามารถพบเห็นได้ในปัจจุบันจะพบว่าปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนได้กลายเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งทรัพย์สินและทรัพยากรบุคคลเป็นจำนวนเงินมหาศาล ดังนั้นหากเส้นทางที่สัญจรเป็นเส้นทางที่ไม่คุ้นเคย หรือมีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้ง่าย

ยกตัวอย่างกรณีทางแยก ทางโค้ง ทางขึ้นหรือลงเนินลาดชัน รวมถึงทางที่ไม่สามารถมองเห็นเส้นทางตลอดได้ชัดเจน หรือการขับขี่ในเวลากลางคืน ผู้ขับขี่ยิ่งควรเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ยวดยานพาหนะให้มากขึ้น ตั้งสติและสมาธิให้อยู่กับการขับรถไม่ทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่ทำให้เสียสมาธิ อย่างการเล่นโทรศัพท์มือถือ หรือการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และต้องปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด

โดยเฉพาะเครื่องหมายหยุด ซึ่งถือเป็นสัญญาณจราจรภาคบังคับที่ผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะทุกคนจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนก็มีโอกาสถูกปรับหรือได้รับใบสั่งจากเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรได้ ทำให้ต้องเสียทั้งเงินและเวลาโดยไม่จำเป็นได้ การเสียเวลาหยุดเพียงนิดตามเครื่องหมายย่อมคุ้มค่ากว่าการหยุดเพื่อซ่อมแซมรถยนต์หรือจ่ายใบสั่งปรับเป็นอย่างมาก

เครื่องหมายจราจร ป้ายจราจร หรือสัญลักษณ์กำกับการจราจรต่างๆ เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม และจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทั้งตัวเราเองและผู้อื่นที่ใช้ถนนร่วมกัน และเครื่องหมายสำคัญอย่างหนึ่งที่ทุกคนต้องทราบและทำความเข้าใจ นั้นคือป้าย “เครื่องหมายหยุด” นั้นเอง เครื่องหมายหยุด ใช้เพื่อกำกับการใช้รถใช้ถนนของผู้สัญจรทุกรูปแบบ อาจเป็นสัญญาณแสงหรือป้ายข้อความและสัญลักษณ์ เพื่อกำหนดบังคับการเคลื่อนตัวของผู้สัญจร รวมถึงการจอดยวดยานพาหนะที่ถูกต้อง รวมถึงใช้เพื่อการแจ้งเตือนให้เพิ่มความระมัดระวัง หรืออาจแนะนำเพื่อให้ผู้สัญจรสามารถขับขี่ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย ลักษณะของเครื่องหมายจราจรที่ใช้บอกให้หยุด ป้ายจราจรชนิดนี้จะมีลูกลักษณะเป็นทรงแปดเหลี่ยม พื้นป้ายเป็นสีแดง และมีตัวอักษรสีขาวเป็นข้อความว่า “หยุด” ถือเป็นป้ายบังคับประเภทที่ 1