BLOGS

Fleet Management จะช่วยบริษัทขนส่งและโลจิสติกส์จะลดต้นทุนธุรกิจและขยายธุรกิจได้อย่างไร?

คุณต้องการให้ คาร์แทรค ช่วยเหลือเรื่องอะไร?

ฉันเป็น / ...
จำนวนยานพาหนะของคุณ
ขอบคุณค่ะ เจ้าหน้าที่คาร์แทรคจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้ บริษัทขนส่งสินค้าเจ้าต่างๆ มีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนส่วนใหญ่มากขึ้น จากพฤติกรรมการจับจ่ายซื้อของที่ย้ายมาอยู่บนโลกออนไลน์ สั่งซื้อง่ายจากหน้าจอโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เมื่อเป็นเช่นนี้ เพื่อให้ไล่ตามทันการจัดส่งปริมาณมหาศาล ระบบ Fleet Management จึงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในการช่วยจัดการระบบให้กับบริษัทขนส่งและโลจิสติกส์ ให้เข้ากับปริมาณงานขนส่งที่เกิดขึ้นและแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

หน้าที่ของบริษัทขนส่งและโลจิสติกส์ มีอะไรบ้าง?

บริษัทนส่งและโลจิสติกส์ ทำหน้าที่ตั้งแต่รับพัสดุและส่งพัสดุจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายปลายทางที่เป็นผู้รับ

สำหรับลูกค้าธุรกิจ บริษัทขนส่งและโลจิสติกส์ ยังเป็นมากกว่าแค่บริษัทขนส่ง เพราะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกการทำธุรกิจได้มากขึ้นหลายเท่าด้วยการ:

 • ขนส่งพัสดุจำนวนมากๆ ในเวลาเดียว
 • จัดส่งพัสดุที่มีลักษณะเฉพาะหรือต้องการการดูแลเป็นพิเศษได้ เช่น สินค้าอาหารสด/เน่าเสียง่าย สินค้ามูลค่าสูง ฯลฯ
 • ช่วยแบ่งเบาภาระงานขนส่งจากธุรกิจ ในฐานะบริษัทขนส่งแบบ outsource
 • ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการให้ธุรกิจได้ ด้วยบริการขนส่งที่มาตรฐานระบบที่ดี เช่น ระบบการทำงานที่คล่องตัว ระบบมีความเสถียร ระบบโปร่งใสที่ผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่พนักงานที่ดูแลระบบไปจนถึงลูกค้าผู้รับพัสดุสามารถตรวจสอบได้ เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้ บริษัทขนส่งและโลจิสติกส์ จึงโฟกัสที่พัฒนาระบบการขนส่งของตัวเอง เพื่อรองรับมูลค่าการขนส่งมหาศาลที่มองหาผู้ที่พร้อมจะรับไป

หน้าที่ของบริษัทขนส่งและโลจิสติกส์ มีอะไรบ้าง?

Fleet Management คือ อะไร และมีประโยชน์กับบริษัทขนส่งอย่างไร?

Fleet Management หรือที่รู้จักกันในชื่อระบบขนส่ง คือ ระบบที่ใช้ติดตามและควบคุมการใช้งานยานพาหนะหรือฟลีทในองค์กร ด้วยเทคโนโลยีเทเลเมติกส์ ซึ่งให้ผลลัพธ์สูงสุดดังต่อไปนี้

 • จัดการการใช้งานยานพาหนะให้เหมาะสม ไม่ใช้งานยานพาหนะคันใดคันหนึ่งมากเกินไปจนเสื่อมสภาพก่อนเวลา หรือน้อยเกินไปจนไม่คุ้มค่า
 • ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ เช่น ค่าซ่อมบำรุง ค่าอะไหล่ หรือการสั่งซื้อยานพาหนะใหม่เพื่อชดเชยบ่อยครั้ง
 • เพิ่มการใช้งานยานพาหนะได้มากขึ้น ด้วยข้อมูลการใช้งานยานพาหนะที่ชัดเจน ทำให้ตัดสินใจใช้งานได้เหมาะสมและอย่างรวดเร็ว โดยไม่เพิ่มค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงหรือต้นทุนใหม่
 • เพิ่มจำนวนงานที่ทำได้มากขึ้น ด้วยจำนวนยานพาหนะเดิมที่มี

ข้อมูลยานพาหนะ ที่ระบบเทเลเมติกส์ในระบบ Fleet Management ประมวลผลได้

 1. พิกัดยานพาหนะ พร้อมเวลาและสถานะเครื่องยนต์ เช่น ติดเครื่อง ดับเครื่อง
 2. ข้อมูลการใช้งานยานพาหนะเพื่อจัดส่งของ
 3. การวางแผนเส้นทางการขนส่งล่วงหน้า
 4. การแจกจ่ายงานให้กับยานพาหนะที่มี
 5. การติดตามสิ่งของที่ขนส่ง ตั้งแต่ต้นทางจนถึงมือผู้รับ แบบมีข้อมูลและหลักฐานการจัดส่ง
 6. พฤติกรรมคนขับรถ
 7. การวิเคราะห์สภาพเครื่องยนต์และยานพาหนะ
 8. การวางแผนส่งยานพาหนะซ่อมบำรุง

ข้อที่ 3 - 5 คือ การประมวลผลที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ เพราะการขนส่งของไม่เพียงแค่ขนย้ายจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่ง แต่เป็นการติดตามของอย่างละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ขนส่งจุดไหน

อีกทั้งการขนส่งปัจจุบันในแต่ละขั้นตอนก็ยังมีความซับซ้อน เช่น การรับของ ไม่ใช่ไปส่งทันที แต่อาจต้องไปพักที่อีกจุดหนึ่งก่อนนำไปจัดส่ง ระบบจัดการยานพาหนะหรือ Fleet Management ที่มีการติดตามข้อมูลอย่างครบวงจร จึงมีความสำคัญอย่างมากในการดำเนินธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ทุกวันนี้

ข้อมูลยานพาหนะ ที่ระบบเทเลเมติกส์ในระบบ Fleet Management ประมวลผลได้

ประโยชน์ที่บริษัทขนส่งและโลจิสติกส์จะได้รับจากระบบ Fleet Management

 1. เห็นภาพรวมการใช้ยานพาหนะขนส่งทุกคัน ไม่ว่าจะใช้งานหรือจอดเฉยๆ
 2. ลดการใช้น้ำมันในการขนส่ง ควบคุมการใช้น้ำมันให้เฉพาะงานขนส่ง
 3. ลดการซ่อมบำรุง การเปลี่ยนอะไหล่ หรือการซื้อยานพาหนะใหม่
 4. วางแผนบำรุงรักษายานพาหนะได้เหมาะสมกับการใช้ยานพาหนะ โดยลดอัตราการขาดโอกาสใช้งานให้น้อยที่สุด
 5. จัดการออเดอร์การขนส่งได้มากขึ้น ในเวลาเท่าเดิม
 6. สื่อสารกับทีมงานคนขับรถขนส่งได้เร็วและชัดเจน
 7. ถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับการใช้ยานพาหนะ
 8. ยกระดับคุณภาพการให้บริการ

ด้วยระบบนี้ บริษัทขนส่งจะสามารถใช้งานยานพาหนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดเวลาการทำงานได้ ที่สำคัญควบคุมงบต้นทุนได้ และในเวลาเดียวกันก็สามารถตัดสินใจเรื่องธุรกิจได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการและรวดเร็ว จนต่อยอดพัฒนาธุรกิจได้ไวกว่าด้วย

คุณจำเป็นต้องใช้ระบบ Fleet Management หรือไม่?

จากความสามารถของระบบและประโยชน์ที่กล่าวมา ระบบจัดการการขนส่ง Fleet Management ที่มีประสิทธิภาพสูงจะช่วยจัดการยานพาหนะและระบบจัดการการขนส่งที่ครอบคลุมทั้งยานพาหนะและการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กมที่มีรถไม่กี่คัน หรือรถหลักร้อยคัน ที่จะส่งผลดีต่อต้นทุนค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจนตั้งแต่ช่วงแรกที่เริ่มใช้และในระยะยาว

สนใจระบบ Fleet Management พร้อมเทเลเมติกส์ Cartrack เพื่อใช้งาน ติดต่อชมสาธิตการใช้งานระบบฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ โทร 021362920 , 021362921 ในวันจันทร์-ศุกร์ หรือกรอกข้อมูลที่นี่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

ระบบ Fleet Management ช่วยจัดการระบบให้กับบริษัทขนส่งและโลจิสติกส์ ให้เข้ากับปริมาณงานขนส่งในปัจจุบันและแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต