BLOGS

GPS Navigator คืออะไรกันนะ? แล้วใช้ทำอะไรได้บ้าง

คุณต้องการให้ คาร์แทรค ช่วยเหลือเรื่องอะไร?

ฉันเป็น / ...
จำนวนยานพาหนะของคุณ
ขอบคุณค่ะ เจ้าหน้าที่คาร์แทรคจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด
Oops! Something went wrong while submitting the form.

การเดินทางเพื่อออกไปยังจุดหมายปลายทางที่เราต้องการบางครั้งไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังเสมอไป เพราะบนเส้นทางที่เราเดินทางไปแต่ละครั้งอาจจะต้องพบเจออุปสรรคมากมาย ในทุกครั้งที่ออกเดินทางเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจะมีสิ่งใดที่อยู่เบื้องหน้าบนเส้นทางการเดินทางของเรา หรือแม้แต่เส้นทางที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมและเวลา อีกทั้งในบางเวลาเราอาจจะต้องเดินทางไปยังสถานที่ที่ตัวเราเองก็อาจจะไม่รู้จักมาก่อน จึงทำให้คิดได้ว่าหากมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์สักชิ้นที่จะช่วยนำทางเราไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างสะดวกและปลอดภัยก็คงจะดี และวันนี้เทคโนโลยีก็ได้สรรสร้างสิ่งที่เรียกว่า Navigator ขึ้นมา

GPS Navigator คืออะไร?

GPS Navigator คือระบบนำร่องหรือระบบนำทางที่เข้ามามีบทบาทในการนำมาติดตั้งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของรถยนต์ ในต่างประเทศส่วนใหญ่รถยนต์มีการติดตั้งระบบ GPS Navigator เข้ากับตัวรถเรียบร้อยแล้ว เพราะการใช้งานไม่ได้มีความยุ่งยากแต่อย่างใดและถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นด้วยซ้ำเมื่อต้องการออกเดินทาง

สำหรับในประเทศไทยมีบริษัทรถหลายยี่ห้อที่ทำการติดตั้งระบบ Navigator เข้ากับตัวรถซึ่งรถแต่ละรุ่นจะมีการนำทางด้วยระบบ GPS พร้อมระบบแผนที่ดิจิตอล ที่ครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทยทั้ง 77 จังหวัด โดยระบบ Navigator จะแสดงตำแหน่งปัจจุบันของรถยนต์บนเส้นทางขณะที่รถกำลังเคลื่อนที่ ซึ่งระบบ GPS จะรับสัญญาณจากดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลกเพื่อคำนวณหาพิกัดตำแหน่งของรถแล้วแสดงผลตำแหน่งบนแผนที่ดิจิตอลที่หน้าจอตลอดการเดินทาง

ส่วนประกอบของระบบนำร่องหรือระบบนำทาง

หากเราต้องการที่จะค้นหาสถานที่ต่าง ๆ เช่น ร้านอาหาร โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า สถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ก็สามารถกรอกข้อมูลผ่านหน้าจอดิจิตอลได้ทันที อีกทั้งยังสามารถเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางและใช้ระบบการนำทางด้วยเสียงได้อีกด้วย นอกจากนี้ระบบ Navigator เป็นอุปกรณ์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้นำทางโดยเฉพาะการทำงานของระบบ GPS Navigator นั้นจะใช้ซอร์ฟแวร์ (Software) เป็นตัวขับเคลื่อนพื้นฐานในตัวของ GPS ทำงานร่วมกับระบบแผนที่ ซึ่งจะประกอบด้วยส่วนที่สำคัญ ดังนี้

GPS receiver & positioning system

คือ ระบบที่คอยรับค่าพิกัดโลกจากดาวเทียม ซึ่งต้องอาศัยดาวเทียมอย่างน้อย 3 ดวง ในการประมวลผลเพื่อที่จะสามารถบอกพิกัด แบบละติจูดและลองติจูดของตัวนำทางในการหาตำแหน่งของตัวนำทางและนำค่าพิกัดมาแสดงผลในระบบนำร่อง Navigator

เสารับสัญญาณ GPS

ที่ไว้ใช้สำหรับรับสัญญาณจากดาวเทียม เพื่อให้กล่องควบคุมสามารถคำนวณตำแหน่งปัจจุบันของรถยนต์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ซึ่งเสารับสัญญาณ GPS จะถูกติดตั้งไว้ที่บริเวณคอนโซลหน้าของรถ

Map drawer

คือ แผนที่ ที่อยู่ในระบบ Navigator ซึ่งจะได้มาจากบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์ GPS โดยในแต่ละบริษัทก็อาจจะมีสัญลักษณ์ และความละเอียดแตกต่างกันออกไป

Address search

คือ ซอฟต์แวร์ (software) ที่ใช้ในการค้นหาตำแหน่งที่อยู่ต่าง ๆ ที่เราสนใจ (User Location) รวมถึงใช้หาจุด POI (Point of Interest) ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ นั้นเป็นข้อมูลพื้นฐานที่บริษัททำแผนที่ได้จัดทำไว้ โดยซอฟต์แวร์ (Software) ส่วนที่ทำการค้นหาที่อยู่และ POI จะทำการค้นหาจากระบบ Database ที่ได้เก็บข้อมูลไว้ในตัว GPS เพื่อใช้ในการประมวลผล

ซึ่งแยกกันอยู่คนละส่วนกับ Map drawer และอาจจะเสนอในรูปแบบฟังก์ชั่นที่ต่างกันของแต่ละบริษัท เช่น ฟังก์ชั่นการค้นหาอย่างฉลาด เป็นต้น การค้นหา POI ประเภทต่างๆ จากระยะทางในเมืองนั้นๆ POI อาจมีการใส่เข้าไปได้เองตามแต่ชนิดของ GPS ซึ่ง POI จะเป็นจุดที่แสดงบนแผนที่อยู่แล้ว เช่น วัด ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ส่วน User Location นั้นจะเป็นจุดที่ผู้ใช้งานสนใจหรือกำหนดไว้เป็นจุดเริ่มต้น หรือจุดหมายปลายทาง

กล่องควบคุม

หรือ Black Box เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่บรรจุแผนที่และข้อมูลสถานที่ต่าง ๆ ไว้ กล่องควบคุมมีหน้าที่ด้านการคำนวณต่าง ๆ เช่น คำนวณหาตำแหน่งปัจจุบันของรถจากสัญญาณ GPS ที่มาจากเสารับสัญญาณ คำนวณหาเส้นทางและควบคุมการทำงานด้วยเสียงตลอดเส้นทางจนถึงจุดหมาย อีกทั้งกล่องควบคุมยังมีระบบชดเชยสัญญาณ GPS (Dead Reckoning) คำนวณความเร็วและทิศทางการเคลื่อนที่ของรถเพื่อใช้ชดเชยสัญญาณ GPS ในขณะที่ไม่สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้ครบทั้ง 3 ดวง

On Board/Off board Navigation

คือ ซอฟต์แวร์ (Software) ที่ช่วยในการตรวจสอบเส้นทาง เช่น เมื่อเราได้ทำการกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทางให้กับ GPS Navigator แล้ว ภายในตัว GPS จะทำการจดจำเส้นทาง เมื่อเราขับรถออกนอกเส้นทางที่ได้ทำการคำนวณไว้ On Board จะทำการส่งเสียงเตือนและหาเส้นทางใหม่โดยอัตโนมัติจะใช้ในระบบนำทางในรถยนต์ (Car Navigator System) โดยเป็นระบบ Real time ส่วน Off Board Navigator จะแตกต่างจาก On Board เล็กน้อย เนื่องจากระบบ Off Board ไม่ใช่ระบบ Real time แอปพลิเคชั่น(Application) เท่าที่เคยเห็นคือ ระบบนำทางที่ใช้ในมือถือหรือ PDA ผ่านระบบ GPS ซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องใช้แบบ Realtime นั่นเอง

ประโยชน์ของระบบนำทาง Navigator

  • แผนที่ในระบบมีความละเอียดสูง ในขณะที่แผนที่แบบกระดาษไม่สามารถทำได้ และยังสามารถเก็บตำแหน่งสถานที่สำคัญ ๆ ได้มากกว่าแสนจุด ทำให้สามารถค้นหาสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
  • GPS ที่ทำงานกับระบบ Navigator จะสามารถแสดงตำแหน่งปัจจุบันให้เห็นบนแผนที่ตลอดเวลาที่รับสัญญาณจากดาวเทียม ทำให้ผู้ใช้รู้ถึงตำแหน่งของตนเอง และถนนเส้นทางข้างหน้าที่กำลังจะไปถึง อีกทั้งสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ
  • ช่วยวางแผนการเดินทางให้กับผู้ใช้ เพื่อเรียงลำดับจุดหมายปลายทางที่ต้องการจะไปในแต่ละสถานที่
  • สามารถบันทึกเส้นทางที่เคยไปแล้ว เพื่อใช้ในการนำทางครั้งต่อไป
  • สามารถค้นหาเส้นทางที่ดีที่สุด ไปยังจุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้ โดยสามารถเลือกเส้นทางที่ใช้เวลาไปถึงน้อยที่สุด เลี่ยงทางที่การจราจรค่อนข้างหนาแน่น
  • สามารถนำทางได้โดยคำสั่งเสียงพูดไปตลอดเส้นทาง ได้หลายภาษา ทำให้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมองหน้าจอตลอดเวลา

ทั้งนี้การใช้ระบบ GPS Navigator นำทางในปัจจุบันจึงทำให้การเดินทางของคุณสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เพราะไม่จำเป็นที่ต้องกังวลในเรื่องระยะเวลาและการหลงทางอีกต่อไป เนื่องด้วยระบบที่ถูกพัฒนาให้มีความเสถียรแม่นยำมากยิ่งทำให้คุณวางใจได้เลยว่าการเดินทางในครั้งต่อ ๆ ไปจะทำให้คุณถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัย

มารู้จักกันให้ลึกเกี่ยวกับ GPS Navigator ว่าใช้งานด้านใดได้บ้าง การทำงานของ GPS Navigator เป็นอย่างไร รวมถึงประโยชน์มากมายของ GPS Navigator