BLOGS

การจัดการความเสี่ยงของยานพาหนะ: เปิดเคล็ดลับจัดการรถให้คุ้มและเสี่ยงน้อยที่สุด

คุณต้องการให้ คาร์แทรค ช่วยเหลือเรื่องอะไร?

ฉันเป็น / ...
จำนวนยานพาหนะของคุณ
ขอบคุณค่ะ เจ้าหน้าที่คาร์แทรคจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด
Oops! Something went wrong while submitting the form.

“ป้องกันไว้ดีกว่าแก้ไข” คำคมๆ แต่มีความหมายเตือนสติการใช้ชีวิตที่ตรงไปตรงมานี้ เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินกันมามากแล้ว และสำหรับยานพาหนะ คำคมนี้ คือหัวใจของหลักการบริหารจัดการยานพาหนะด้านความเสี่ยง หรือ การจัดการความเสี่ยงของยานพาหนะ ที่ยึดให้ทุกฝ่ายทั้งคนขับรถ ยานพาหนะ และสิ่งของหรือผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ปลอดภัยและดำเนินการได้อย่างราบรื่นอยู่ตลอดเวลา

หากคุณเป็นเจ้าของยานพาหนะหรือเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลยานพาหนะขององค์กร การจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับยานพาหนะควรเป็นงานที่ได้รับความสำคัญอย่างสูง 

เพราะการลดเหตุยานพาหนะเสียกะทันหัน หรือเกิดอุบัติเหตุทุกรูปแบบ ลดค่าซ่อมแซม การขาดโอกาสใช้รถทำงาน หรือแม้แต่ค่าเสียหายค่าทำขวัญที่ยากประเมินมูลค่าได้ล่วงหน้า 

บทความคาร์แทรคตอนนี้ชวนรู้จัก การจัดการความเสี่ยงยานพาหนะ หัวข้อที่ต้องรู้ และวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เจ้าของรถหรือเจ้าหน้าที่ดูแลรถก็ทำตามได้อย่างง่ายดาย

งานจัดการความเสี่ยงยานพาหนะมีอะไรบ้าง?

การจัดการความเสี่ยงยานพาหนะ มีตั้งแต่ดูแลและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงตรวจตราพฤติการณ์ที่ส่อเป็นความเสี่ยงใหม่ และจัดการยับยั้งตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นด้วย 

งานหรือหน้าที่ของงานจัดการความเสี่ยงยานพาหนะ ส่วนใหญ่จึงประกอบด้วย

 • จัดทำนโยบายด้านความปลอดภัยและบังคับใช้อย่างจริงจัง เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับคนขับรถและลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ
 • จัดอบรมการขับขี่ให้กับคนขับรถ เพื่อเสริมสร้างทักษะการขับขี่ที่ปลอดภัยและส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎและวินัยจราจร
 • ติดตามการทำงานที่ผ่านมาของยานพาหนะและการใช้งาน เพื่อลดความเสี่ยงเสียกะทันหัน และเพิ่มการใช้งานได้คุ้มค่ามากขึ้น
 • ใช้เทคโนโลยีติดตามที่บันทึกและวิเคราะห์การใช้รถที่ทันสมัยอย่าง เทเลเมติกส์ เช่น พฤติกรรมการขับขี่ และความสามารถของยานพาหนะ โดยข้อมูลที่ได้สามารถนำมาใช้ปรับปรุงการใช้งานยานพาหนะได้ดียิ่งขึ้น
 • จัดการกรมธรรม์รถเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตามการอัปเดตกฎหมายจราจรอย่างสม่ำเสมอ

งานจัดการความเสี่ยงยานพาหนะมีอะไรบ้าง

ความเสี่ยงยานพาหนะที่เกิดขึ้นบ่อย มีอะไรบ้าง?

 1. อุบัติเหตุชนรุนแรงและเฉี่ยวชน
 2. ค่าซ่อมยานพาหนะที่สูงกว่าปกติ
 3. การบาดเจ็บและเสียชีวิต
 4. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 5. ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงของตลาดโลก
 6. ความเสียหายของทรัพย์สินและสถานที่
 7. ค่าปรับและบทลงโทษจากการละเมิดกฎหมาย
 8. โจรกรรมรถและทรัพย์สิน
 9. ไฟไหม้รถ
 10. สินค้าเสียหายและสูญหาย
 11. ค่าประกันและเบี้ยต่างๆ

ความเสี่ยงยานพาหนะที่เกิดขึ้นบ่อย มีอะไรบ้าง

รู้หรือไม่? ประโยชน์ที่ได้จากการจัดการความเสี่ยง มีเยอะมาก!

ทันทีที่ความเสี่ยงต่างๆ ได้รับการแก้ไข การใช้ยานพาหนะจะสร้างประโยชน์ให้กับเจ้าของรถและธุรกิจได้อย่างมากมาย มีอะไรบ้าง

 1. กำไรจากการลงทุนเพิ่มขึ้น กำไรจากการลงทุน หรือ Return On Investment (ROI) คือ ข้อมูลสำคัญของธุรกิจ ที่ยิ่งมากก็ยิ่งดี

  กำไรจากการลงทุนจะเพิ่มขึ้นได้มากทันที เมื่อรถถูกนำไปใช้งานได้มากขึ้นและความเสียหายลดลง เมื่อถูกนำไปใช้ทำงานได้มากขึ้น ก็เพิ่มรายได้และกำไรให้กับธุรกิจได้มากขึ้น ในขณะที่ต้นทุนเท่าเดิม
 2. ลดค่าเบี้ยประกันภัยรถ หลายบริษัทประกันภัยมีโปรโมชันลดค่าเบี้ยประกันให้กับผู้ทำประกันที่รถมีอุบัติเหตุน้อยหรือไม่มีเลย เพราะถือว่าเป็นลูกค้าชั้นดีที่ไม่ค่อยมีการเคลมประกัน
 3. ลดค่าใช้จ่ายธุรกิจ อุบัติเหตุ 1 ครั้ง อาจสร้างค่าใช้จ่ายให้กับธุรกิจได้มากมายและหลายอย่าง ทั้งค่าซ่อม ค่าปรับ หรือแม้แต่ค่าเสียหายทางชีวิตและทรัพย์สินที่ต้องจ่ายให้กับคู่กรณี ดังนั้น ป้องกันไว้ก่อน จึงคุ้มค่าแน่นอน
 4. โฟกัสกับงานได้มากขึ้น เมื่อความเสี่ยงน้อยลงและความปลอดภัยมากขึ้น คนทำงานทุกฝ่ายก็จะสามารถโฟกัสกับเนื้องานจริงๆ ได้มากขึ้น
 5. งานมีความชัดเจนมากขึ้น เมื่อรู้ความเสี่ยงและมีแผนรับมือ คุณจะสามารถป้องกันและลดความเสี่ยงได้อย่างถูกจุดมากขึ้น หรือตัดสินใจเรื่องงานได้ชัดเจน ส่งผลให้ผลลัพธ์ทางการทำงานดีขึ้น

ทำความรู้จัก ระบบจัดการยานพาหนะ ที่ช่วยลดและควบคุมความเสี่ยง

ปัจจุบัน กิจการหรือองค์กรที่มีรถใช้งานในไทย ใช้ระบบบริหารจัดการยานพาหนะ (Fleet Management System) เพื่อจัดการการใช้รถหรือเครื่องจักรในองค์กร เพราะสามารถจัดการยานพาหนะได้จำนวนมากในเวลาเดียวและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ชัดเจนและในเวลาอันรวดเร็ว 

ระบบบริหารจัดการยานพาหนะ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

Telematics: เทคโนโลยีเทเลเมติกส์ทำให้ระบบติดตาม GPS ที่ติดตั้งในยานพาหนะและเครื่องจักร สามารถเก็บข้อมูลการทำงาน พฤติกรรมการขับขี่ และการใช้งานอื่นๆ ที่ต้องการได้ 

ผู้จัดการดูแลยานพาหนะสามารถนำข้อมูลที่ได้ไประบุปัญหาและความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว และแก้ไขได้เร็ว จนลดความเสี่ยงและความเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำแนะนำการตัดสินใจที่อ้างอิงจากข้อมูลจริงและปัจจุบัน: ระบบบริหารจัดการยานพาหนะจะรวบรวมข้อมูลหรือแม้แต่ประมวลผลข้อมูลที่น่าสนใจที่นำไปต่อยอดใช้งานได้

จัดการงานแบบเชิงรุก: ระบบบริหารจัดการยานพาหนะจะจัดการความเสี่ยงของยานพาหนะแบบเชิงรุก หมายถึง ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดโดยไม่ต้องรอคำสั่ง และแจ้งเตือนทันทีเมื่อพบความผิดปกติหรือค่าการใช้งานที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่ามาตรฐาน 

การจัดการเชิงรุกจะช่วยลดงานติดตามยานพาหนะด้วยคน และตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะลดความผิดพลาดของคนด้วย

ปฏิบัติตามกฎหมาย: ระบบบริหารจัดการยานพาหนะสามารถตั้งค่าให้อัปเดตตามกฎหมายล่าสุด ที่ช่วยแจ้งเตือนหรือกำหนดการใช้ยานพาหนะและการทำงานของคนขับรถ ให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด 

เช่น หากการขับขี่รถต้องไม่ติดต่อกันเกิน 4 ชม. หากขับขี่เกิน 4 ชม. ระบบจะแจ้งเตือนเข้าสู่ระบบจัดการยานพาหนะ โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกบันทึกเข้าสู่ระบบฯ ด้วยเช่นกัน

ทำความรู้จัก ระบบจัดการยานพาหนะ ที่ช่วยลดและควบคุมความเสี่ยง

ระบบบริหารจัดการยานพาหนะ ที่คุ้มค่าการใช้งานและลดความเสี่ยงยานพาหนะแบบวัดผลได้

ระบบบริหารจัดการยานพาหนะ พร้อมเทคโนโลยี Telematics และ AI ทันสมัยของ Cartrack ออกแบบโดยวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านยานพาหนะ ที่รวบรวมข้อมูลการใช้งานรถ ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีระบบติดตามยานพาหนะและการทำงาน รวมถึงฟีเจอร์ตามการใช้งานเฉพาะที่เปลี่ยนแปลงก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา

 • ติดตามรถแบบเรียลไทม์ (Real-Time)
 • ติดตามพฤติกรรมการขับขี่ วิเคราะห์ และเสนอข้อมูลการใช้รถที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน
 • ติดตามสภาพเครื่องยนต์และแจ้งเตือนการซ่อมบำรุงอัตโนมัติ
 • กำหนดการใช้งานให้เป็นไปตามกฎหมายจราจร เช่น ติดตามเวลาการขับขี่ แจ้งเตือนประกันหมดอายุ ใบอนุญาต หรือสัญญาต่างๆ แจ้งเตือนการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย
 • ใช้ร่วมกับเซนเซอร์ติดตามการใช้รถตามความต้องการ เช่น เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เซนเซอร์เปิดปิดประตู เซนเซอร์วัดระดับน้ำมัน กล้องติดรถจับพฤติกรรมการขับขี่ด้วยระบบ AI เครื่องรูดบัตรเชื่อมข้อมูลไปกรมการขนส่งทางบก ฯลฯ

มองหาระบบติดตามรถที่บริหารจัดการยานพาหนะได้ในตัวเดียว รับรองว่าช่วยจัดการยานพาหนะได้ไม่เพียงแค่รอด แต่สร้างผลกำไรจากการใช้งานได้อย่างคุ้มค่า ในแบบที่พูดได้เลยว่าคุ้มค่าการลงทุนจริงๆ

สอบถามเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงที่ 021362920 , 021362921 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลาทำการ หรือคลิกติดต่อ LINE ที่นี่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ Cartrack ติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

หากคุณเป็นเจ้าของยานพาหนะหรือเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลยานพาหนะขององค์กร การจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับยานพาหนะควรเป็นงานที่ได้รับความสำคัญอย่างสูง