BLOGS

เทคนิคการ จอด รถสำหรับมือใหม่

คุณต้องการให้ คาร์แทรค ช่วยเหลือเรื่องอะไร?

ฉันเป็น / ...
จำนวนยานพาหนะของคุณ
ขอบคุณค่ะ เจ้าหน้าที่คาร์แทรคจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ผู้ที่พึ่งจะขับรถเป็น หรือที่เรียกกันง่าย ๆ ว่ายังเป็นมือใหม่สำหรับการขับรถนั้นมักประสบปัญหาในการกะระยะเพื่อถอยจอด หรือเพื่อจอดเข้าข้างทางกันแทบทุกคน อาจด้วยความไม่คุ้นชินกับการควบคุมชิ้นส่วนต่าง ๆ ของรถยนต์ทำให้ไม่สามารถควบคุมหรือกะระยะจากภายในรถได้ถูกต้อง ทำให้ การ จอด รถ กลายเป็นเรื่องยาก เพราะต้องถอยหรือเลื่อนรถเข้าออกหลายครั้ง ทำให้เสียเวลาและยังอาจทำให้เพื่อนร่วมทางคนอื่น ๆ ไม่พอใจได้ ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วหากเรียนรู้เทคนิคการหยุดจอดรถต่อไปนี้แล้วก็จะสามารถจอดรถได้ง่ายขึ้นแล้ว ซึ่งเทคนิคนั้นมีดังต่อไปนี้

การจอดเข้าช่องจอดรถ

หากขับขี่รถยนต์ไปตามอาคารสถานที่ต่าง ๆ จะพบว่าอาคารเหล่านั้นมักแบ่งช่องสำหรับจอดรถเป็นช่อง ๆ ในพื้นที่อันจำกัด ซึ่งมักเป็นปัญหาอย่างมากกับมือใหม่ เพราะการขับรถถอยหลัง ผู้ขับมือใหม่มักสับสนมุมในการหักเลี้ยวพวงมาลัยว่าควรเป็นทิศทางใด ขอแนะนำเทคนิคง่าย ๆ ดังนี้

 • เมื่อพบช่องจอดรถที่ต้องการ จอด รถให้เดินหน้าออกไปประมาณ 1 เมตรหรือจนกว่ากระจกรถจะเสมอกับไฟหน้าของรถคันที่จอดอยู่ข้าง ๆ
 • หมุนพวงมาลัยในทิศที่ทำมุมตั้งฉากกับตำแหน่งที่ต้องการจอด โดยขณะที่รถกำลังเคลื่อนที่ถอยหลัง หากผู้ขับต้องการให้ส่วนท้ายของรถไปยังทิศทางใด ผู้ขับก็ต้องหันหมุนพวงมาลัยไปทางทิศทางที่ต้องการ หากต้องการถอยไปทางซ้ายก็ควรหมุนพวงมาลัยไปทางซ้าย หรือหากต้องการถอยไปทางขวาก็ให้หมุนพวงมาลัยไปทางขวา เทคนิคเพียงเท่านี้ก็ช่วยให้ควบคุมทิศทางจอดรถในขณะถอยหลังได้แล้ว
 • เพื่อการกะระยะที่เที่ยงตรงขึ้นในการ จอด รถคือการใช้กระจกมองข้างช่วยเพื่อให้การขับรถเพื่อจอดเข้าช่องง่ายขึ้น ร่วมกับการใช้กระจกด้านข้างตัวรถ เพื่อเพิ่มมุมมองในขณะถอยหลัง เพราะการเลี้ยวนั้น หากมองไปข้างหลังเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ โดยเฉพาะเมื่อมีวัตถุอื่น ๆ เข้ามาใกล้กับตัวรถ อาจทำให้เกิดการเฉี่ยวชนในขณะที่กำลังถอยหลังได้ ในขณะกำลังถอยหลังคนขับควรมองไปด้านหลังในลักษณะการมองพื้นที่แบบกว้าง ๆ เพื่อการกะระยะในขณะถอยหลัง
 • การรักษาทิศทางของรถตามตำแหน่งที่ต้องการ ไม่ควรชิดข้างใดข้างหนึ่งจนเกินไป ค่อย ๆ ทำจนรถตั้งฉากกับช่องจอดรถ หรือสังเกตจากแนวขนานของลำตัวรถกับรถคันข้าง ๆ
 • สิ่งที่สำคัญสำหรับมือใหม่ในการถอยรถเข้าช่องจอดนั้นก็คือการฝึกฝนและขับขี่อย่างระมัดระวังอยู่เสมอ

การจอดเทียบฟุตบาท กรณีมีรถจอดไว้แล้วที่ข้างหน้าและข้างหลังช่องจอด

เป็นวิธีการ จอด รถที่มือใหม่ทุก ๆ คนล้วนประสบปัญหา เพราะผู้ขับมักเกิดความไม่แน่ใจและกังวลว่าการจอดเทียบฟุตบาทนั้นมีระยะห่างเพียงพอหรือไม่ ยิ่งในช่วงที่การจราจรคับขันหลาย ๆ คนก็ยิ่งวิตกกังวลถึงร้านที่วิ่งไปมาจนเสียสมาธิในระหว่างที่ทำการเข้าจอดรถได้ จึงขอแนะนำเทคนิคที่ทำให้การจอดเข้าช่องดังกล่าวง่ายขึ้น ดังต่อไปนี้

 • เดินหน้าเลยจุดช่องที่ต้องการจะจอด หรือรถยนต์คันที่อยู่ด้านหน้าของช่องที่ต้องการจอดออกไปช้า ๆ โดยให้รถห่างในมุม 45 o ห่างจากตำแหน่งที่ต้องการจอดประมาณ 30 – 60 เซนติเมตร หรือกะระยะจากส่วนของกระจกมองข้างรถว่าอยู่บริเวณกึ่งกลางของรถยนต์คันด้านหน้าแล้วหรือยัง
 • ถอยหลังไปยังตำแหน่งที่ต้องการ โดยหมุนพวงมาลัยไปยังทิศทางที่ต้องการจอดอย่างช้า ๆ หากระยะที่จอดแคบควรหมุนพวงมาลัยให้สุด เพื่อให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการได้อย่างเหมาะสม ความเร็วในการถอยต้องสัมพันธ์กับองศาที่รถทำเอาไว้กับแนวฟุตบาท
 • เมื่อส่วนของกระจกมองข้างรถมาถึงบริเวณส่วนท้ายของรถที่จอดอยู่ด้านหน้าแล้ว ให้ผู้ขับปล่อยพวงมาลัยคืนให้ล้อตรง จากนั้นค่อย ๆ เคลื่อนรถถอยหลังต่อไป ในขณะที่กำลังทำการ จอด รถให้มองกระจกด้านข้าง เพื่อดูระยะในการถอยตลอดเวลา หากมองไม่ถนัดอาจปรับมุมมองของกระจกให้ต่ำลงได้
 • เมื่อส่วนหน้าของรถพ้นส่วนท้ายของรถคันหน้าแล้ว ให้หมุนพวงมาลัยไปยังฝั่งตรงข้ามเพื่อตั้งลำรถยนต์ให้ขนานกับฟุตบาท
 • การจอดลักษณะนี้ต้องฝึกฝน และหากยังไม่แน่ใจควรลงจากรถมาดูว่าจอดชิดหรือเอียงเกินไปหรือไม่ นอกจากแนวตรงของรถยนต์แล้ว เจ้าของรถควรเว้นระยะห่างระหว่างรถคันข้างหน้าและคันข้างหลังให้ดี ควรอยู่ในระยะกึ่งกลางของช่องจอด เพื่อเว้นช่องว่างให้รถคันอื่น ๆ สามารถออกได้ด้วย

การจอดรถเทียบฟุตบาทที่โล่งว่าง

เป็นการ จอด รถที่ง่ายที่สุด แต่ก็มีรายละเอียดที่ควรใส่ใจ ดังนี้

 • บังคับรถไปยังฟุตบาทในตำแหน่งที่ต้องการ โดยให้ล้อหน้าของรถเหยียบบนเส้นสีขาวพอดี
 • เมื่อล้อหน้าเหยียบเส้นทึบสีขาวแล้ว ให้หมุนพวงมาลัยกลับตำแหน่งตรงกลาง โดยค่อย ๆ ขับรถเดินหน้า สังเกตจากกระจกมองข้างว่าล้อหลังเหยียบทับเส้นสีขาวแล้วหรือยัง
 • เมื่อล้อหลังเหยียบทับเส้นสีขาวแล้ว ให้คืนพวงมาลัยให้ตรง อาจเดินหน้าและถอยหลังจนกว่าตำแหน่งรถจะอยู่ในระยะที่พอดี

หากท่านเป็นผู้ขับขี่รถยนต์ ย่อมไม่สามารถหลีกเลี่ยงการ จอด รถในสถานที่ต่าง ๆ ได้ ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงมีความจำเป็นที่ผู้ขับขี่ทุก ๆ คน จะต้องทำการฝึกฝนอยู่เสมอ ยิ่งฝึกมากก็จะยิ่งทำให้จอดรถได้เร็วและอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

มือใหม่ขับรถมักประสบปัญหาในการกะระยะเพื่อถอยจอด หรือเพื่อจอดเข้าข้างทาง หากเรียนรู้เทคนิคการหยุดจอดรถนี้แล้วก็จะสามารถจอดรถได้ง่ายขึ้นแล้ว