BLOGS

จดทะเบียนรถใหม่ ป้ายแดง “เฮ” ..วันเดียวได้

คุณต้องการให้ คาร์แทรค ช่วยเหลือเรื่องอะไร?

ฉันเป็น / ...
จำนวนยานพาหนะของคุณ
ขอบคุณค่ะ เจ้าหน้าที่คาร์แทรคจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด
Oops! Something went wrong while submitting the form.

การจดทะเบียนรถยนต์เพื่อให้ถูกต้องตามกฏหมาย

เรียกว่าเป็นข่าวดีตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา (เริ่ม 1 มกราคม 2561) ที่รองอธิบดีกรมการขนส่งฯ กระทรวงคมนาคม ได้มอบให้เป็นของขวัญพิเศษแก่ผู้ใช้บริการ ในการที่สามารถจดทะเบียนรถใหม่ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และยังเป็นการลดปัญหาอาชญากรรมรถยนต์ ในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่เรียกได้ว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพในวงการรถยนต์กำลังระบาดอย่างมาก

เนื่องจากรถป้ายแดง หรือรถยนต์ที่รอจดทะเบียน หากยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนจนได้ป้ายวงกลม อันแสดงถึงการเสร็จสิ้นกระบวนการขึ้นทะเบียนรถยนต์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ก็มีโอกาสสูงที่จะเป็นที่หมายปองของเหล่าโจรที่พร้อมจะโจรกรรมรถยนต์ และนำไปส่งขายต่ออย่างผิดกฎหมาย เนื่องจากเป็นการยากที่จะหาข้อมูลในการติดตามรถที่สูญหายไป ทำให้เกิดผลเสียหายต่อเจ้าของรถป้ายแดงที่เป็นเจ้าของเพียงไม่กี่วัน

ทั้งนี้ การจดทะเบียนรถใหม่ที่สะดวกรวดเร็วขึ้นนี้คือหนึ่งในภาคปฏิบัติที่มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดในกฎหมายฯ เรื่องการให้ใช้รถส่วนบุคคลป้ายแดง ได้ไม่เกินระยะเวลา 30 วัน เท่านั้น ซึ่งเจ้าของรถต้องทำการจดทะเบียนรถใหม่ให้เรียบร้อย มิฉะนั้นจะถูกลงโทษตามกฎหมายนั่นเอง

สำหรับเอกสารราชการต่าง ๆ ที่ผู้มีชื่อเป็นเจ้าของรถคันใหม่ต้องเตรียมไว้สำหรับจดทะเบียนรถ คือ

 1. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ โดยแนะนำให้ทำสำเนาไว้ให้เรียบร้อยเพื่อประหยัดเวลา
 2. หนังสือการจำหน่ายรถ จากบริษัทรถ
 3. สัญญาการซื้อการขายรถ
 4. สัญญาการเช่าซื้อรถ
 5. ใบเสร็จรับเงินค่ารถ
 6. ใบกำกับภาษี ที่มาพร้อมกับใบเสร็จรับเงิน
 7. หลักฐานแสดงถึง การที่รถมีประกันฯ ตาม พระราชบัญญัติการคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
 8. หนังสือราชการ “คำขอ” จดทะเบียนรถใหม่
 9. หนังสือราชการ “มอบอำนาจ” ให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนผู้มีชื่อเป็นเจ้าของรถ (คือ การมอบฉันทะให้ดำเนินการแทนนั่นเอง)
 10. รถที่จะนำมาจดทะเบียนรถใหม่ต้องนำมาตรวจสอบสภาพตามระเบียบที่กฎหมายกำหนด

หากผู้ยื่นขอจดทะเบียนได้นำเอกสารต่าง ๆ มาครบถ้วนเพื่อให้นายทะเบียนงานจดทะเบียนรถใหม่ได้ใส่ข้อมูลต่าง ๆ ลงระบบและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว เจ้าของรถ จะได้รับ “แผ่นป้าย” ทะเบียนรถใหม่ และได้ “เครื่องหมายสัญลักษณ์” ที่แสดงถึงการเสียภาษีรถยนต์เรียบร้อย ทั้งนี้ เมื่อได้สัญลักษณ์มาแล้วก็ควรนำไปติดที่กระจกหน้ารถทันที เพื่อให้เจ้าหน้าที่จราจร สามารถเห็นได้โดยสะดวกเมื่อใช้รถบนท้องถนน

เทคนิคการใช้รถป้ายแดงบนท้องถนน

นอกจากนี้ กูรูผู้เชี่ยวชาญด้านรถยังได้ให้ความรู้เพิ่มเติมหรือเทคนิคสำหรับผู้ขับขี่มือใหม่ พร้อมกำชับว่าเป็นหัวข้อที่ควรรู้อย่างยิ่งสำหรับเจ้าของรถป้ายแดง ได้แก่

 1. คำว่า ป้ายแดง แท้จริงแล้ว เป็นป้ายทะเบียนสำหรับรถสองกรณี คือ
 • รถที่ติดป้ายแดงเพื่อเตรียมไว้ขาย อย่างที่เราเห็นกันตามโชว์รูมและเต็นท์รถ จะมีรถป้ายแดงไว้จำหน่ายให้ลูกค้า
 • รถที่ติดป้ายแดงเพื่อจะซ่อม เป็นรถที่เรียกว่าหมดสภาพ หมดอายุ หรือภาษาทางการเรียกว่า “รถจำหน่ายแล้ว” แต่รถเหล่านี้ยังมีสภาพพอใช้งานได้ชั่วคราว เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปปรับแก้ไขชิ้นส่วนหรือติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นด้านความปลอดภัยในการใช้งานต่อไป
 1. รถใหม่ป้ายแดง ที่เราซื้อจากเต็นท์รถ จะมีอายุเพียง 1 เดือน ในระหว่างที่รอการติดต่อจดทะเบียนรถใหม่ และดำเนินการด้านเอกสาร (ซึ่งปัจจุบัน กรมการขนส่งฯ ยืนยันว่าหากเตรียมเอกสารต่าง ๆ พร้อม กรอกข้อมูลได้สมบูรณ์ทุกอย่าง จะสามารถเสร็จสิ้น ได้ป้ายวงกลมใน 1 วันอย่างแน่นอน)
 2. จากข้อ 2. รถป้ายแดงมีข้อกำหนดของกฎหมายระบุให้วิ่งได้ไม่เกิน 3 พันกิโลเมตร (ในช่วง 30 วันแรก หลังจาก “ถอยรถ”) ทั้งนี้ ผู้มีชื่อเป็นเจ้าของรถต้องพกหนังสือคู่มือฯ ที่ทางราชการออกให้ไว้ประจำรถ สำหรับการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือผู้มีอำนาจตรวจสอบทางการจราจรตลอดเวลา หากเจ้าของรถฝ่าฝืนกฎหมายข้อนี้ จะทำให้ได้รับโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท ตามที่กำหนดใน พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
 3. รถป้ายแดง ต้องขับในช่วงเวลากลางวัน ซึ่งทางกฎหมายหมายถึงช่วงที่พระอาทิตย์ขึ้นแล้ว และต้องกลับสู่ที่พัก ไม่วิ่งบนท้องถนนหลังเวลาพระอาทิตย์ตก ซึ่งหากมีเหตุจำเป็นต้องใช้เวลานอกจากที่กฎหมายอนุญาต เช่น เกิดเหตุคนป่วยฉุกเฉินในครอบครัวต้องรีบนำส่งโรงพยาบาล ก็ต้องทำการบันทึกจดเป็นหลักฐานสำหรับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้

โดยเรียกสมุดที่จดบันทึกนั้นว่า “สมุดคู่มือประจำรถใช้กับเครื่องหมายพิเศษ” ซึ่งต้องระบุวันที่ ช่วงเวลา และสถานที่เส้นทางที่นำรถป้ายแดงวิ่งออกนอกเวลาตามที่กฎหมายอนุญาต รวมถึงแสดงเหตุผลที่จำเป็นไว้เป็นหลักฐานในสมุดด้วย ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนฯ ด้วย หากมิเช่นนั้น ผู้มีชื่อเป็นเจ้าของรถจะต้องได้รับโทษปรับตามกฎหมายคือ ไม่เกิน 2 พันบาท

จะเห็นได้ว่าการนำรถไปจดทะเบียนรถใหม่เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญรีบไปดำเนินการ โดยควรวางแผนตั้งแต่ก่อนกำหนดวันรับรถ เพื่อเตรียมลางานหรือเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อมเสียแต่เนิ่น ๆ จะได้ป้องกันความเสี่ยงรถสูญหายจากกลุ่มมิจฉาชีพ และไม่ทำให้ต้องเสียค่าปรับหากดำเนินการจดทะเบียนรถใหม่ล่าช้ากว่า 30 วัน

สำหรับผู้ขับขี่รถมือใหม่ ที่คิดจะถอยรถป้ายแดง ตอนนี้มีข่าวดีจากกรมการขนส่งทางบก ที่ออกแคมเปญ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบว่า ขณะนี้ผู้ที่จะจดทะเบียนรถใหม่ป้ายแดง เพียงเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อม ก็สามารถยื่น จดทะเบียนรถใหม่ และดำเนินการได้อย่างเบ็ดเสร็จรวดเร็ว ทั้งยังสิ้นสุดที่การได้ “ป้ายสัญลักษณ์วงกลม” ภายในวันเดียวเท่านั้น การจดทะเบียนรถยนต์เพื่อให้ถูกต้องตามกฏหมาย เรียกว่าเป็นข่าวดีตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา (เริ่ม 1 มกราคม 2561) ที่รองอธิบดีกรมการขนส่งฯ