BLOGS

7 เรื่องสำคัญของรถใช้งาน ที่ผู้บริหารทุกคนต้องรู้!

คุณต้องการให้ คาร์แทรค ช่วยเหลือเรื่องอะไร?

ฉันเป็น / ...
จำนวนยานพาหนะของคุณ
ขอบคุณค่ะ เจ้าหน้าที่คาร์แทรคจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ถึงจะมีเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าฝ่ายคอยดูแลยานพาหนะหรือแผนกขนส่ง แต่เจ้าของธุรกิจหรือซีอีโอ (CEO) ก็ต้องเข้าใจระบบการทำงานและยานพาหนะใช้งานบริษัททั้งหมด รวมถึงมีข้อมูลอัปเดตสถานการณ์ของยานพาหนะใช้งานทั้งหมดอย่างละเอียด เพื่อให้งานขนส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับงานสำคัญอื่นๆ ในธุรกิจ

บทความคาร์แทรคตอนนี้ มี 7 เรื่อง ที่เจ้าของธุรกิจหรือซีอีโอผู้บริหารควรรู้หรือทำความเข้าใจให้เคลียร์ที่สุด เกี่ยวกับงานขนส่ง และเคล็ดลับการจัดการงานขนส่งให้เป็นเรื่องง่ายที่ใช้แค่คนเดียวก็จัดการได้สบาย

การจัดการงานขนส่ง มีเรื่องอะไรบ้าง?

การจัดการงานขนส่ง คือ งานบริหารจัดการที่ครอบคลุมตั้งแต่ยานพาหนะ ผู้ขับขี่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและการขับขี่ทั้งหมด เพื่อให้การจัดการง่ายขึ้น แบ่งงานออกเป็นหมวดหมู่หลักๆ เช่น

  • จัดซื้อยานพาหนะ
  • บำรุงรักษายานพาหนะ
  • บริหารจัดการผู้ขับขี่
  • จัดการความปลอดภัยการขับขี่และขนส่ง
  • ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงาน

การจัดการงานขนส่ง มีเรื่องอะไรบ้าง

4 ขั้นตอนของการบริหารจัดการรถ

เมื่อคุณทราบแล้วว่าต้องจัดการอะไรบ้าง เพื่อบริหารจัดการรถให้ดีขึ้น ขั้นตอนต่อไป คือ การลงมือทำ ดังนี้

1. ทำความเข้าใจความต้องการใช้รถของคุณ

ทำความเข้าใจความต้องการใช้รถของคุณ ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละคัน และลักษณะของงานของคุณว่าเป็นอย่างไร ในแง่

2. เลือกเครื่องมือที่เหมาะสม

เมื่อเข้าใจการใช้รถและการทำงานของตัวเองอย่างละเอียดแล้ว ก็เลือกเครื่องมือบริหารจัดการรถที่เข้ากับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและแผนระยะยาวของธุรกิจของคุณอย่างราบรื่น

3. ใช้งานและดำเนินงานตามเครื่องมือที่เลือก

หลังจากเลือกเครื่องมือบริหารจัดการรถที่ต้องการแล้ว ก็ลงมือทำงานตามแผนของคุณ

4. ตรวจสอบและปรับปรุง

ระหว่างใช้งานซอฟต์แวร์การบริหารจัดการรถให้ทำงาน ให้คุณคอยสังเกตการทำงานของรถและทีมงาน ว่าเป็นอย่างไรบ้าง

มีปัญหาอะไรบ้างที่เกิดขึ้นหรือจุดที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ เพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและสอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของคุณ

7 เรื่องสำคัญของรถใช้งาน ที่ผู้บริหารทุกคนต้องรู้

การจัดการเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับยานพาหนะ แม้จะดูยุ่งยาก เหมือนมีหลายเรื่องที่ต้องจัดการ แต่หากเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมได้แล้ว จะกี่เรื่อง ผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจก็สามารถจัดการได้เรียบร้อยทั้งหมด ทีนี้มาดูกันว่า 7 เรื่องสำคัญของรถใช้งาน ที่ผู้บริหารต้องรู้ มีอะไรบ้าง

1. การจัดการต้นทุนให้คุ้มค่า

ลงมือบริหารจัดการงบประมาณทุกบาททุกสตางค์ที่ใช้ไปกับรถในบริษัท ผู้บริการธุรกิจควรเข้าใจในทุกรายละเอียด เพื่อมองเห็นแนวโน้มค่าใช้จ่ายต่างๆ ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร และช่วยให้คุณสร้างกลยุทธ์เพื่อลดต้นทุนโดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพหรือความปลอดภัยได้

ต้นทุนน้ำมัน: ใช้กลยุทธ์บริหารจัดการน้ำมัน เพื่อควบคุมการใช้น้ำมันของยานพาหนะแต่ละคันอย่างละเอียดปรับเส้นทางให้เหมาะสม และจัดฝึกอบรมเพื่อขับขี่แบบคุ้มค่าการใช้งาน หรือประหยัดน้ำมัน

ค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงรักษา: วางแผนระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกันและใช้งานจริง เจรจากับซัพพลายเออร์เพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด และกำหนดการซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอกับช่างยนต์ที่มีคุณภาพ

2. การจัดการรถตามช่วงอายุการใช้งานอย่างเป็นระบบ

จัดการการใช้รถได้อย่างคุ้มค่า ในทุกช่วงอายุการใช้งานรถ ตั้งแต่ตอนวางแผนซื้อรถจนถึงขายรถเพื่อซื้อคันใหม่

ช่วงวางแผนซื้อรถ: เลือกซื้อยานพาหนะที่ตรงกับความต้องการใช้งาน พร้อมทั้งทบทวนปัจจัยสำคัญไปด้วย เช่น การใช้น้ำมันอย่างคุ้มค่า ความน่าเชื่อถือของเครื่องยนต์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ตามมาจากการใช้รถคันนั้นๆ

ช่วงใช้งานรถ: ใช้งานรถหลายๆ วัตถุประสงค์ได้ และสามารถใช้ระบบติดตามการใช้งานรถได้ เพื่อการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบเทเลเมติกส์

ช่วงบำรุงรักษารถ: ศึกษาคำแนะนำจากบริษัทผู้ผลิตรถ วางแผนการซ่อมบำรุงตามการใช้งาน และใช้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับรถใช้งานมาดูแลรถโดยเฉพาะ

ช่วงผลัดเปลี่ยนรถใหม่: วางแผนปลดระวางรถใช้งานที่มีอายุการใช้งานมากหรือชำรุดทรุดโทรม เช่น ขายต่อหรือบริจาค

3. การใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน

ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี คือ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทำงานแล้วได้ผลลัพธ์มากขึ้น เพิ่มความปลอดภัยให้กับคนขับและยานพาหนะ และลดเวลาการขับขี่ เทคโนโลยีเหล่านี้ ได้แก่

ระบบเทเลเมติกส์: บันทึกข้อมูลการใช้รถ เช่น พิกัดสถานที่ขับขี่ ความเร็วที่ใช้ การใช้น้ำมัน ฯลฯ เพื่อนำมาคำนวณประสิทธิภาพการใช้รถ ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และเพิ่มความปลอดภัย

ระบบบริหารจัดการยานพาหนะ: ดูภาพรวมการใช้งานยานพาหนะทั้งหมด ติดตามการใช้ยานพาหนะ บริหารการส่งซ่อมบำรุง ปรับเส้นทางการขับขี่ให้ดีขึ้น และดูรายงานข้อมูลเชิงลึกได้

4. การปฏิบัติตามกฎหมายขนส่งและข้อปฏิบัติขององค์กร

กฎหมายขนส่ง เช่น มาตรฐานความปลอดภัยยานพาหนะ ข้อกำหนดใบอนุญาตการขับขี่ กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

มาตรฐานอุตสาหกรรม เนื่องจากแต่ละธุรกิจมีวิธีการทำงานของตัวเองจึงมีข้อปฏิบัติต่างๆ ที่ต้องดำเนินการตาม

5. การกำกับดูแลความปลอดภัยของคนขับ

การกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย การออกกติกาดูแลความปลอดภัยการขับขี่ การซ่อมบำรุง และการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งหมดเพื่อสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่เน้นความปลอดภัยเป็นหลักแก่พนักงานทุกคน

การอบรมคนขับ หรืออบรมการขับขี่ที่ถูกต้องตามกฎหมายและปลอดภัย เช่น มารยาทการใช้ถนน เทคนิคการขับขี่รถ หรือการจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

6. การตัดสินใจจากผลข้อมูล

ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่มาจากการดำเนินงานและการใช้รถ ที่ระบบจัดการยานพาหนะบันทึก วิเคราะห์ และแสดงผลออกมาเป็นรายงาน เช่น ข้อมูลการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพยานพาหนะ และการปรับปรุงการขับขี่ 

ซึ่งประเภทข้อมูลที่เจ้าของธุรกิจควรได้รับคือ การใช้น้ำมัน การใช้ยานพาหนะ ต้นทุนการซ่อมบำรุง พฤติกรรมการขับขี่ ฯลฯ

7. การเพิ่มการรักษาสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานที่รักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การสร้างพฤติกรรมการขับขี่ให้รักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ลดการจอดแช่ติดเครื่องยนต์ การขับขี่ซิ่ง ฯลฯ 

ตลอดจนถึงการเลือกใช้ยานพาหนะ เช่น ใช้รถเครื่องยนต์ใหม่ที่ปล่อยก๊าซเผาไหม้สมบูรณ์ (ไม่ควันดำ) หรือการใช้รถเครื่องยนต์ไฟฟ้า เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอไดออกไซด์

7 เรื่องสำคัญของรถใช้งาน ที่ผู้บริหารทุกคนต้องรู้

ระบบที่ช่วยผู้บริหารและทีมงานดูแลรถและการใช้งานรถได้อัตโนมัติ

ถ้าคุณเป็นผู้บริหารหรือซีอีโอที่กำลังมองหาวิธีปรับการบริหารจัดการรถใช้งานให้ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ระบบบริหารจัดการรถที่ครอบคลุมทุกมิติของการใช้งานรถอย่าง Cartrack คือ ระบบที่คุณกำลังมองหา

เพราะ Cartrack ไม่ได้เป็นเพียงแค่ระบบบันทึกการใช้งานรถ แต่เป็นระบบติดตามรถที่ทันสมัย ที่บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลที่สำคัญต่อการบริหารจัดการรถครบทุกรอบด้าน ช่วยให้คุณควบคุมรถใช้งานทุกคันได้อย่างสมบูรณ์ และดำเนินธุรกิจของคุณไปสู่ความสำเร็จและประสิทธิภาพ

ฟีเจอร์สำคัญของ Cartrack ที่ขับเคลื่อนระบบติดตามยานพาหนะ ให้ตอบโจทย์ธุรกิจมีรถขนส่ง

LiveVision - ตรวจสอบวิดีโอผู้ขับขี่และยานพาหนะ

เสริมความปลอดภัยให้กับคนขับและยานพาหนะด้วยโซลูชันกล้อง AI ของเรา กล้องจะติดตามผู้ขับขี่และแจ้งเตือนด้วยเสียงแบบเรียลไทม์ เมื่อตรวจพบพฤติกรรมการขับขี่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น เหม่อลอย สูบบุหรี่ หลับตานานผิดปกติ ฯล  ช่วยให้ผู้ขับขี่ปรับการกระทำได้ทันทีและป้องกันอุบัติเหตุ 

นอกจากนี้ในภายหลัง คุณยังสามารถเข้าถึงฟุตเทจวิดีโอที่บันทึกเหตุการณ์เหล่านี้ได้ เพื่อช่วยในการฝึกอบรมให้ผู้ขับขี่มีความรับผิดชอบมากขึ้น เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับยานพาหนะใช้งานของคุณ

MiFleet - ตรวจสอบและบริหารจัดการต้นทุนรถ

MiFleet คือ ระบบบริหารจัดการต้นทุนรถที่แสดงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมดของรถของคุณ เช่น ค่าปรับจราจร ค่าทางด่วน ค่าต่ออายุใบขับขี่ ค่าบำรุงรักษา และค่าน้ำมัน

MiFleet ยังสามารถตรวจสอบธุรกรรมน้ำมันทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติ ด้วยการจับคู่กับข้อมูลรถของคุณ และชี้พื้นที่เสี่ยงที่อาจมีการลักขโมยน้ำมันได้ เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบและป้องกันล่วงหน้าก่อนความเสียหายเกิดขึ้นจริงได้

ID Tag - ตรวจสอบการอนุญาตผู้ขับขี่

รักษาความปลอดภัย ติดตาม และควบคุมการใช้รถของคนขับด้วย Driver ID Tag ติดตั้งแท็กประจำตัวให้กับผู้ขับขี่แต่ละคน 

วิธีการใช้ คือ แตะแท็กเซนเซอร์ภายในรถเพื่อใช้งาน ให้คุณมั่นใจได้ว่ามีเพียงคนขับที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่ใช้รถ

Geofence - ติดตามขอบเขตการใช้รถ

มั่นใจได้ว่ารถของคุณจะไม่วิ่งไปในสถานที่ที่ไม่ควรไป หรือเข้าออกตามสถานที่ที่กำหนด ด้วยระบบ Geofencing  

คุณสามารถกำหนดขอบเขตเสมือนจริงรอบพื้นที่ใดก็ได้ที่รถของคุณ หรือแม้แต่เขตหวงห้าม และรับการแจ้งเตือนทันทีผ่าน LINE, SMS หรืออีเมล เมื่อผู้ขับขี่ของคุณเข้าหรือออกจากพื้นที่เหล่านี้ เพื่อให้คุณสามารถติดตามกิจกรรมของรถยนต์ได้อย่างแม่นยำ

Delivery - เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ขับขี่และงานขนส่ง

ติดตามงานส่งมอบสินค้า ได้ครบตั้ง แต่ต้นทางจนถึงมือผู้รับ ด้วย Delivery 

ระบบนี้จะช่วยปรับกระบวนการทำงานของคุณให้เป็นอัตโนมัติ ช่วยให้คุณมองเห็นความคืบหน้าของงานได้อย่างครอบคลุม และมอบหมายงานขนส่งให้กับคนขับได้อย่างง่ายดาย 

รวมถึงปรับให้เหมาะสมตามเส้นทางที่เร็วที่สุดหรือตามลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้การส่งมอบสินค้ารวดเร็วขึ้น

ธุรกิจของคุณดูแลยานพาหนะได้ครบทุกคัน ด้วยวิธีที่ง่ายที่สุด

อยากได้ข้อมูลการติดตามและจัดการรถเครื่องจักร ที่เหมาะสมกับการใช้งานของธุรกิจ และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ปรึกษาฟรีกับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของ Cartrack ที่เบอร์โทร 021362920 , 021362921 วันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 

หรือคลิกที่นี่เพื่อทักไลน์ให้ข้อมูลรถที่ต้องการติดตั้ง พร้อมชื่อและเบอร์โทร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด

บทความคาร์แทรคตอนนี้ มี 7 เรื่อง ที่เจ้าของธุรกิจหรือซีอีโอผู้บริหารควรรู้หรือทำความเข้าใจให้เคลียร์ที่สุด เกี่ยวกับงานขนส่ง และเคล็ดลับการจัดการงานขนส่งให้เป็นเรื่องง่ายที่ใช้แค่คนเดียวก็จัดการได้สบาย