คลิกที่นี่เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค - ddc.moph.go.th

คณะกรรมการบริษัท

โซลูชันและบริการที่ชัดเจนในทุกอุตสาหกรรมแบบเต็มรูปแบบของเรา นำเสนอนวัตกรรมระบบอัตโนมัติและข้อมูลที่ถูกเชื่อมกับการทำงานให้กับลูกค้า ช่วยให้พวกเขาทั้งปลอดภัยขึ้นและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่มากขึ้น ด้วยพนักงานที่ทุ่มเทมากกว่า 2,500 คนในกว่า 23 ประเทศเรา นำเสนอแพลตฟอร์มและโซลูชั่นเทคโนโลยีชั้นนำระดับสากล

ISAIAS JOSE CALISTO (ZAK)
GLOBAL CEO

แซ็ค คือผู้ก่อตั้งบริษัทคาร์แทรคและเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดของกลุ่มบริษัท แซ็คมีประวัติการทำงานที่น่าประทับใจ เขามีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 โดยก่อตั้งและดำเนินธุรกิจมากมาย แซ็คจึงมีความรู้ด้านเทคนิคและการดำเนินงานที่หลากหลายทั้งในรูปแบบธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

MORNÉ GRUNDLINGH
CFO

มอร์เน่ เป็นนักบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นสมาชิกของ South African Institute of Chartered Accountants (SAICA) และ Institute of Chartered Accountants ในอังกฤษและเวลส์ (ICAEW) เขาสำเร็จการศึกษาระดับ BCom (Hons) จาก University of Johannesburg และ M.Sc. (การบัญชีและการเงิน) จาก Birmingham City University

หลังจากจบการฝึกอบรมที่ Deloitte ในปี 2000 มอร์เน่เข้าทำงานที่ Blackrock และ Barclays ในสำนักงานลอนดอนและสิงคโปร์ หลังจากนั้นมอร์เน่ได้เข้าร่วมกับคาร์แทรคในเดือนกุมภาพันธ์ 2017 ในตำแหน่ง CFO ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

DAVID BROWN
CHAIRMAN

เดวิด จบปริญญาตรีด้านการสื่อสารจากมหาวิทยาลัยแอฟริกาใต้ และปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยเคปทาวน์ และนอกจากนี้เขายังได้จบโปรแกรมการจัดการที่โรงเรียนธุรกิจมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในสหรัฐอเมริกา เขามีประสบการณ์มากว่า 30 ปีในกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ด

โดยเขาได้รับตำแหน่งสำคัญมากมาย ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ ธนาคาร Stanbic Botswana, กรรมการผู้จัดการ ธนาคาร Stanbic Zambia, กรรมการผู้จัดการ การคลังสินทรัพย์ Stannic และ กรรมการผู้จัดการ ธนาคาร Standard Bank Commercial Banking

เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานบริษัท Mercantile Bank และ Mercantile Holdings Limited (บริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์โจฮันเนสเบิร์ก JSE) ในปี พ.ศ. 2547 โดยลงจากตำแหน่งประธานบริษัทในปี พ.ศ. 2556

THEBE IKALAFENG
DIRECTOR

ธีบีส จบปริญญาตรีบริหารการจัดการ และจบปริญญาโทบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยมาร์แคตในสหรัฐอเมริกา และจบหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารด้านการเงินที่วิทซ์ และโรงเรียนธุรกิจมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

เขาเคยเป็นนักการตลาด (CM (SA)) และดำรงตำแหน่งด้านการตลาดต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกาและแอฟริกา เขาเป็นผู้ก่อตั้ง และกรรมการผู้จัดการ ของ Vega School of Brand Leadership Group และเป็นสมาชิกที่ปรึกษาของ Vega School of Communication advisory council

KIM WHITE
DIRECTOR

คิม เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการรับรอง คิมมีประสบการณ์มากกว่า 15 ปีในสาขาบัญชีและการตรวจสอบบัญชีโดยให้บริการธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ เธอได้รับประกาศนียบัตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีสาขาการจัดเก็บภาษีขั้นสูงและประกาศนียบัตรระดับบัณฑิตศึกษาด้านภาษีระหว่างประเทศ ตลอดจนการเป็นผู้วางแผนทางการเงินที่ผ่านการรับรอง และผู้ประกอบการด้านภาษีรายใหญ่ (Master Tax Practitioner – SA)

คิมเป็นสมาชิกของสถาบันบัญชีชาร์เตอร์แห่งแอฟริกาใต้ (SAICA) ซึ่งเป็นสมาชิกของสถาบันผู้ประกอบวิชาชีพด้านภาษีแห่งแอฟริกาใต้ (SAIT) และได้ลงทะเบียนกับคณะกรรมการตรวจสอบกฎระเบียบ (IRBA) แล้ว

ANNAMÈ DE VILLIERS
COMPANY SECRETARY

อันนามี่ จบปริญญาตรีด้านอุตสาหกรรม และปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์ รวมทั้งได้ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายของ เธอเป็นทนายที่มากความสามารถในแอฟริกาใต้ และมีความเชี่ยวชาญด้านกฎระเบียบและการกำกับดูแลกิจการตามข้อกำหนดบริษัทจดทะเบียน ข้อกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์โจฮันเนสเบิร์ก JSE เธอดำรงหลายตำแหน่งในธุรกิจบริการทางการเงิน รวมถึงทำหน้าที่เลขานุการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ JSE สองแห่ง

SHARODA RAPETI
INDEPENDENT NON-EXECUTIVE DIRECTOR

ชาโรดา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ รวมถึงประสบการณ์ด้านกลยุทธ์และการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมสื่อและเทคโนโลยี

เธอเคยเป็นผู้อำนวยการที่ Deloitte Africa ที่ซึ่งเธอได้จัดตั้งศูนย์บริการที่ปรึกษา TMT สำหรับ Deloitte Africa และเธอยังเป็นผู้นำโครงการสมาร์ทซิตี้และการชำระเงินแบบดิจิทัลให้กับ Deloitte Africa

ชาโรดา ควบตำแหน่งกรรมการอิสระในด้านสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (Built Environment) และส่วนในด้านการธนาคาร เธอได้ดำรงตำแหน่งรองประธาน Engineering Council of South Africa (ECSA) หญิงคนแรกของแอฟริกาใต้ และดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในคณะกรรมการของ Mercantile Bank