ไส้กรองอากาศ ควรเปลี่ยนทุกๆ กี่เดือน เพื่อให้สะอาดอยู่เสมอ - คาร์แทรค