ไฟเตือนหน้าปัดรถยนต์ ประกอบด้วยอะไรบ้าง และมีความสำคัญอย่างไร - คาร์แทรค