เลือกสีรถ ตามใจหรือเลือกตามที่ชอบดีไหม? มีผลอย่างไรบ้าง - คาร์แทรค