เด็กติดอยู่ในรถ จะมีวิธีรับมือ และปฏิบัติอย่างไรดี - คาร์แทรค