เครื่องGPS มีกี่ประเภท อะไรบ้าง? และมีส่วนประกอบอย่างไร - คาร์แทรค