ระบบ GPS

ระบบ GPS (GLOBAL PASITION SYSTEM)

ระบบในการระบุตำแหน่งต่างๆ หรือระบบ GPS โดยการระบุตำแหน่งต่างๆได้นั้น มีการรับสัญญาณจากดาวเทียมที่มีอาการวงโคจรอยู่รอบโลกส่งลงมา ซึ่งความสูงของวงโคจรสูงประมาณ 2000 กิโลเมตร ขึ้นไป โดยปกติแล้วอยู่ที่ความสูง 10000 ถึง 20000 กิโลเมตรซึ่งมีการโคจรรอบโลกประมาณ 12 ชั่วโมง ถึง 24 ชั่วโมง ปัจจุบันได้มีการนำหลักการทำงานของระบบ GPS นี้มาประยุกต์ใช้ในทางหลายๆด้าน ทั้งทางด้านเป็นจุดรับสัญญาณต่างๆ เช่น สมาร์โฟน, รถยนต์, เรือ เป็นต้น หรือกระทั้งใช้ในการบอกเส้นทางแผนที่ ในการเดินทางไปยังจุดหมายได้อย่างดียิ่ง

 

ประโยชน์ในการใช้ GPS

ประโยชน์ของ GPS นั้นมีมากมาย ช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพราะจะเป็นตรวจการที่สามารถวางแผนการเดินทางหลีกเลี่ยงเส้นทางได้ ระบบ GPS นั้นสามารถบ่งบอกได้ว่าพื้นที่บริเวณใดมีการใช้รถอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งทำมาให้เราสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย

 

ในด้านธุรกิจขนส่งระบบ GPS ที่คอยนำทางสามารถทำให้ผู้ประกอบการตรวจสอบการเดินทางของรถขนส่งสินค้าได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดปัญหาขึ้นโดยส่วนมากแล้วเทคโนโลยี GPS เป็นเทคโนโลยีที่มีอยู่ในโทรศัพท์มือถือแล้ว ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบนำทาง GPS ได้ง่ายมากขึ้น แต่การนำไปใช้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของซอฟแวร์และระบบ GPS ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นๆด้วยว่าจะมีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหน และยังสามารถทราบถึงสถานะต่างๆอีกมากมายนอกจากโทรศัพท์มือถือ ที่เราต้องการติดตาม เช่น ยานพาหนะต่างๆ มอเตอร์ไซค์ เรือ เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญ

สามารถบอกถึงข้อมูลตำแหน่งปัจจุบัน สามารถบอกรถยนต์อยู่ในสถานะการใช้งานอยู่ได้สามารถตรวจสอบการใช้น้ำมันหรือระดับน้ำมันเชื่อเพลิงและสามารถสรุปสถานะการจอดรถได้ว่าพนักงานขับรถหรือผู้ใช้รถถรถติดเครื่องอยู่หรือจอดรถดับเครื่องอยู่ ในเวลาเท่าไร กี่นาที กี่ชั่วโมง ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ดี ในกรณีที่เกิดการขโมยขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการขโมยน้ำมันเชื้อเพลิงจากรถยนต์ หรือแอบขายอะไหล่ได้ของพนังงานของรถยนต์ เป็นต้น

สามารถเพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งเนื่องจากเราสามารถนำระบบ GPS ที่สามารถบอกถึงตำแหน่งและความเร็วของตำแหน่งได้แล้ว ทำให้สามารถมีระบบการควบคุมหรือการสั่งการให้ไปเตือนไปยังผู้ขับขี่ยานพาหนะต่างๆได้ เมื่อมีพฤติกรรมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ เพื่อหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงลงและผู้ผลิดสามารถมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติมายังผู้ควบคุมในการดูแลลูกค้าของผู้ผลิต เพื่อแจ้งเตือนไปยังเพื่อแจ้งไปยังผู้ขับขี่ที่มีปัจจัยเสียงตามเงื่อนไขต่างๆที่กำหรดไว้ เช่น ขับขี่เร็วเกินไปกว่าที่กำหนดไว้ หรือ วิ่งออกนอกเส้นทางที่กำหนดเส้นทางนั้นไว้ เป็นต้น สามารถวางแผนเส้นทางทำงานล่วงหน้าได้ โดยมีการวิเคราะห์ แจ้งเตือนเมื่อมีการทำงานอยู่ในแผนที่ที่กำหนดหรือวางไว้

 

ซึ่งแน่นอนใน ระบบ GPS CARTRACK รายงานข้อมูลการทำงานแบบเรียลไทม์ ดูผ่านอินเตอร์เน็ตแบบออนไลน์ เพื่อให้สามารถวางแผนได้อย่างมั่นใจและควบคุมยานยนต์ได้อย่างทันท่วงทีเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ขับขี่ การใช้เส้นทางที่เหมาะสมและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

 

อย่าพลาดโอกาสในการทดลองใช้งาน GPS ฟรี กับ คาร์เเทรค