ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก อีกหนึ่งเทคโนโลยีสำคัญ - คาร์แทรค